Entréfondslösning inom avtalspension PA03
Swedbank Generation Flex
Swedbank Generation Flex är framtagen för att ge ett sparande med förutsättningar till god avkastning under hela spartiden. Men också en ökad
trygghet då man närmar sig pensionen. Så här fungerar den.
Swedbank Generation Flex är ett portföljsparande där
innehavet fördelas mellan aktier och räntor i förhållande till
ålder. Fram till dess att du fyller 56 år placeras kapitalet till
100 procent i aktier. Bakgrunden till det är att ett pensionssparande är långsiktigt och aktier har visat sig ge bäst
avkastning över tid.
Efter 56 år sker en successiv viktning mot ränteplaceringar. Viktningen mot räntor pågår fram tills du fyller 74
år. Därefter är ditt innehav placerat i 70 procent räntor och
30 procent aktier. Omfördelningen mot räntor gör att ditt
pensionssparande blir tryggare ju närmare pensionen du
kommer.
Ålder
Aktier
Räntor
23–55
100%
0%
56–58
90%
10%
59–61
80%
20%
62–64
70%
30%
65–67
60%
40%
68–70
50%
50%
71–73
40%
60%
74–
30%
70%
Procentuell fördelning mellan aktier och räntor i förhållande till ålder.
Placeringsinriktning
Varje åldersintervall har sin givna fördelning mellan tillgångsslagen svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknader och räntebärande papper.
De av oss särskilt utvalda fonderna är:
Fond
Förvaltningsavgift
Swedbank Robur Globalfond MEGA
0,35 %
Swedbank Robur Sverigefond MEGA
0,35 %
Swedbank Robur Global Emerging Markets
0,85 %
Swedbank Robur Räntefond Pension
0,30 %
Tabellen visar vilka fonder Swedbank Generation Flex har innehav i April 2013.
För att skapa trygghet i en portfölj med mycket aktier har
vi valt att sprida aktieandelen mellan olika regioner: Globalt,
Sverige och Tillväxtmarknader. Diagrammet visar fördelningen mellan de olika regionerna.
Tillväxtfond 10%
Globalfond 60%
Sverigefond 30%
Konstant procentuell fördelning mellan aktiefonderna.
Automatisk rebalansering
Det sparande som är placerat i Swedbank Generation Flex
kommer löpande att rebalanseras. Rebalanseringen säkerställer att ditt pensionskapital alltid är rätt viktat mellan
de olika tillgångsslagen. Detta för att möjliggöra en högre
pension, god riskspridning och en tryggare pensionsutbetalning.
Jan 2014
Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs
en individuell rådgivning som bl a omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Observera! Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Swedbank Försäkring AB
swedbank.se