Övning övertagande aktier med kontanter och mot egna

advertisement
Övning övertagande aktier med
kontanter och mot egna aktier
Bolag ”M” köper Bolag ”D”
Bolag ”M” har 1 000 000 aktier a 450 kr
Bolag ”D” har 500 000 aktier á 200 kr
Synergieffekten ”M” räknar med är
25 000 000 kr.
P/E tal M = 15
P/E tal D = 8
Uppgifter till övning aktier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vad är det högsta pris M kan betala för D-aktien?
Vad blir vinsten i varje bolag?
Vad blir det gemensamma P/E talet efter förvärvet?
M köper D för 225 kr/aktie kontant. Vad blir vinsten för M?
Vad blir nya kursen för M-aktien?
M erbjuder ½ M-aktie för varje D-aktie. Hur många M-aktier
kommer det att vara efter nyemissionen?
Vad blir nya kursen på M-aktien i detta skede?
Vad blir de gamla aktieägarnas vinst?
Vad blir de nya aktieägarnas vinst?
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards