PDF skapad: 2017-07-15 03:10
Tre spännande aktier
Det har varit en tämligen bra fart på insiderhandeln de senaste veckorna men utan att det för den delen har genererats så
värst många signaler av dignitet.
Ett bolag sticker dock ut och det handlar om stålgrossisten BE Group (BEGR, MId Cap) där vi inom loppet av april-maj har
sett hela 10 personer köpa på sig aktier. Dessvärre har enbart ett enda köptransaktionen varit av sådan dignitet att den ger
någon form av utskagsvärde. Det vad VD:ns beslut att införskaffa ytterligare 6900 aktier. Ingen signal således men nog
framstår aktien som väl värd bevakning.
Andra aktier som sticket ut när man granskar insideraktiviteten är Transcom (TWW, MId Cap) samt Medivir. I det första
fallet har familjen Stenbecks bolag Emesco köpt 375.000 A-aktier i Transcom den 27 maj och därmed ökat sitt innehav i
bolaget till 5,07 procent av kapitalet och 10,15 procent av rösterna i bolaget. Efter aktieköpet äger Emesco 3.711.905 Aaktier i Transcom och har således flyttat fram positionerna i ett intressant läge. Medan andra Stenbeck-relaterade bolag har
haft en riktigt bra utveckling de senaste veckorna och även månaderna har det gått riktigt tungt för Transcom. Vändning i
sikte? Ja omöjligt är det inte. Nästa kvartalsrapport kan bli oerhört intressant.
När det sedan gäller Medivir (MVIR, Small Cap) har storägaren Staffan Rasjö köpt 126 000 aktier under maj månad. Det
om något visar hur starkt han tycks tro på bolagets framtid. Transaktionerna är signifikanta men för att få fram någon form
av signal borde de uppbackas av liknande åtgärder från fler insiderklassade personer. Nu är så inte fallet och därmed ingen
signal här heller.
Disclaimer : Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte
som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken
direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.