MARKNADSBREV IKC Fonder
Förvaltaren har ordet
februari 2017
Inledningen av februari präglades av fortsatt starka aktiemarknader. Marknaderna påverkades positivt av bra företagsrapporter och förhoppningar om skattesänkningar och
satsningar på infrastruktur-investeringar i USA. Även annonserade utdelningsförslag mottogs väl av marknaderna. Politisk osäkerhet i USA och oro för att förslag om skattesänkningar och satsningar på infrastrukturinvesteringar kommer
försenas fick räntorna på obligationer att sjunka mot slutet av
månaden. Aktiemarknaderna föll tillbaka något och defensiva
aktier som läkemedel och konjunkturstabila utvecklades bra
medan cykliska aktier sjönk.
Vår exponering mot Japan togs bort helt och hållet. Anledningen till den minskade aktieexponeringen var att aktiemarknaderna hade gått bra. Den politiska osäkerheten i USA
har ökat och det finns en risk för att förslag om skattesänkningar och satsningar på infrastrukturinvesteringar kan ta
längre tid än förväntat att få igenom i kongressen. Mot slutet
av månaden minskade vi andelen aktier i Sverige och USA
ytterligare. Även efter försäljningarna ligger vi överviktade i
aktier. Inledningen på ett nytt år brukar ofta präglas av rätt
starka aktiemarknader. Mycket kapital brukar placeras i aktiemarknaderna under de första månaderna på året och utdelningar under våren brukar ge stöd till aktiemarknaden.
I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger vi
överviktade i aktier. Men i mitten på månaden drog vi ner exponeringen något i Sverige och USA.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar
får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida
www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.
IKC Fonder AB | Box 4155 | 203 12 Malmö | Besöksadress: Rundelsgatan 14 | 040-660 70 00
[email protected] | www.ikcfonder.se