PRI Stiftelsetjänsts prislista värdepapper och finansiella instrument

PRISLISTA - värdepapper och finansiella instrument
Giltig från och med 2013-11-01
Nordiska aktier
Till nordiska aktier räknas de som är noterade på någon
av de nordiska börserna i Oslo, Köpenhamn, Stockholm
och Reykjavik. Vid handel av övriga nordiska aktier
gäller priserna för icke nordiska aktier.
0,45 %
Lägsta kurtage per nota
100 kr
___________________________________________________________________________
Svenska börsnoterade obligationer m m
Strukturerade placeringar, privatobligationer, bostadsobligationer,
förlagsbevis, stadsobligationer
0,45 %
Lägsta kurtage per nota
100 kr
___________________________________________________________________________
Icke-nordiska aktier m m
0,65 %
Lägsta kurtage per nota
350 kr
Leveransavgift
300 kr
Utländska kostnader kan tillkomma.
___________________________________________________________________________
Fonder som SEB tillhandahåller i sitt fondutbud
0 kr
___________________________________________________________________________
PVP1311
Fonder som SEB inte tillhandahåller i sitt fondutbud
Fast administrativ avgift för svenska och utländska fonder
1 200 kr
Överföringar
1 000 kr
___________________________________________________________________________
PRI Stiftelsetjänst AB
Postadress: Box 5390, 402 28 Göteborg
Besöksadress: Mässans gata 8, Göteborg
Hemsida: www.pristiftelsetjanst.se
Telefon: 031 778 30 40
Fax: 031 20 29 40
E-post: [email protected]
Org nr: 556064-5151
Styrelsens säte: Göteborg
PRI Stiftelsetjänst AB är ett värdepappersinstitut
och innehar tillstånd av Finansinspektionen.