AKTIEKLUBBEN KONGO
Möte hos Rickard Molin 2004-01-17
Närvarande var Sjögren, Olsson, Utta, Claes, DJ, Joa, R.Molin samt sekreterare Kent. Ledare
Johan Molin saknades pga sjukdom.
§ 1 Mötet öppnas
I frånvaron av ledaren förklarade Rickard Molin mötet öppnat.
§ 2 Föregående mötes protokoll
Det blev ingen genomgång av fg mötes protokoll eftersom sekreterare Kent inte hade
upprättat något. Efter ett försök till att förklara varför inget protokoll upprättats tilldömdes
sekreteraren ett gult kort eftersom hans försök till att förklara det saknade protokollet
underkändes.
§ 3 Genomgång av Kongos tillgångar
Klubbens tillgångar fördelades enligt nedan:
Kontanta medel:
27 048 kronor
Aktieinnehav:
ABB:
243 stycken aktier
värde 10 862 kronor (+ 6 394)
Ericsson:
2 800 stycken aktier
värde 46 760 kronor (- 20 354)
Net Insight: 1 680 stycken aktier
värde 2 940 kronor (+770)
Skandia
200 stycken aktier
värde 6 240 kronor (- 3 569)
Totalt värde aktier: 66 842 kronor
Totala tillgångar: 93 890 kronor per 17:e januari 2004.
§ 4 Klubbens framtid
Efter att alla medlemmar fick säga sitt beslutades det enhälligt att aktieklubben Kongo ska
fortleva. Insättningarna om 300 kronor per månad återupptas från och med januari 2004.
§ 5 Problemet med de som betalat in för mycket pengar
Då Sjögren, DJ och Joa betalat in pengar till klubben under perioden då medlemmarna skulle
avbryta insättningarna beslutades det att Utta tar ut pengar från Avanza och betalar tillbaka till
de som betalat in för mycket.
§ 6 Köp/Sälj
Förslag från klubben var enligt nedan:
Sjögren föreslog Skandia och Boliden
Olsson föreslog ABB nyemission
DJ lade fram Pricer som förslag
Utta föreslog att klubben säljer 1400 Ericsson för att sedan köpa tillbaka samma mängd till ett
billigare pris
Claes föreslog att satsa en viss del av klubbens tillgångar i fonder
Efter omröstning beslutades det enligt nedan:
Ericsson, sälj av 1400 aktier för att köpa tillbaka billigare
Boliden, köp aktier i hela poster för 10 000 kronor
Pricer, köp aktier i hela poster för 10 000 kronor
Ansvarig för dessa affärer är Utta.
§ 7 Övriga poster
Hanteringen rörande köp/sälj förfarandet diskuterades och det beslutades att i steg ett
presenteras förslagen. Efter presentationen sker en omröstning där de förslag som får
majoritet genomförs. Steg två består i att besluta hur de förslag som fått majoritet skall
genomföras dvs antal aktier och till vilket pris.
Vidare beslutades att genomförandet av att sätta ett lägsta respektive högsta pris för varje
aktie skjuts upp till nästa möte.
§ 8 Nästa möte
DJ blir värd för nästa möte och han återkommer med datum vid senare tillfälle (preliminärt
andra halvan av februari).