Experterna har ordet

advertisement
ANNONS
H E L A D E N N A T E M AT I D N I N G Ä R E N A N N O N S F R Å N S M A R T M E D I A 18 Expertpanel
ANNONS
FOKUSSPARAOCHPLACERA.SE
Experterna har ordet
Erland Juhlin
Torgny Prior
Nils Revvik
Jakob Wikman
FÖRVALTARE OCH VICE
FÖRVALTAREN BAKOM
VD, SVENSK
NORDENANSVARIG FÖR
PRESIDENT, IKC FONDER
FONDEN SVERIGE AKTIV,
RÄNTEFÖRVALTNING
BÖRSHANDLADE PRODUK-
BÄSTA SVERIGEFOND 2016
TER, SOCIETE GENERALE
ENLIGT PRIVATA AFFÄRER
Fonden Sverige Aktiv placerar idag i stora
bolag och har relativt få innehav, omkring 25.
Med få bolag i portföljen får också vi bättre
koll – och risken sänks. Volvo och Sandvik är
två av de aktier som vi tror har mer att ge.
Skärpta utlångingsregler och kapitaltäckningskrav för bankerna har sedan finanskrisen 2008
gjort det svårt för många svenska företag att
låna pengar till investeringar. Det har öppnat
upp för en helt ny typ av lånemarknad, där
överlikvida företag och privatpersoner i grupp
kan låna ut pengar till investeringar, företagsköp, och rationaliseringar.
Nils Revvik är vd på Svensk Ränteförvaltning och berättar hur det fungerar.
– Vi förmedlar lån, eller investeringar i lån,
till svenska företag. Över 80 procent av dem är
fastighetsrelaterade men det kan även handla
om välkända varumärken som behöver kapital
för att genomföra en strukturaffär, säger han.
Investeringarna Svensk Ränteförvaltnings
gör åt sina kunder ger en snittavkastning på
strax över 10 procent. Den höga siffran i kombination med att investeringsformen är relativt
ny gör att många höjer på ögonbrynen och
undrar om det kan stämma.
C RI M S O N /
AD
OB
E
ST
CK
O
Vilka beslutsunderlag har ni i förvaltningen?
– Vår förvaltning av IKC Sverige Flexibel är en
integrerad del av den globala förvaltningen. En
viktig bit för vårt beslutsunderlag i den svenska
förvaltningen är bl.a. tillväxten i USA och Kina
vilka är stora marknader för våra svenska verkstads- och teknologibolag. Vi är inte helt säkra
på att tillväxten i den amerikanska ekonomin
håller på att ta fart. Det finns en risk för att
förslag om skattesänkningar för amerikanska företag blir försenat i kongressen och att
investeringar i infrastruktur inte kommer få
något genomslag i den amerikanska ekonomin
förrän 2018. För närvarande finns det tecken
på att delar av den amerikanska ekonomin har
påverkats av att räntorna har gått upp.
Investeringar i lån
ger kapital
F O TO
Hur arbetar ni med förvaltningen av IKC
Sverige Flexibel som fått högsta rating av
den oberoende fondbedömaren Morningstar?
– Vår målsättning i förvaltningen är att ge en
jämn och stabil avkastning. För att kunna uppnå detta krävs en metodisk och disciplinerad
investeringsstil. Vi arbetar kontinuerligt med
omvärldsanalys där vi försöker att bilda oss en
uppfattning om vart den globala ekonomin är
på väg, tillväxten i de olika regionerna, vilka
risker som finns, vilka ekonomiska trender
som kan skönjas samt värderingen av de olika
tillgångsslagen. Varje tertial tas ett dokument
fram som behandlar dessa frågor. Detta ligger
som grund till vår makroanalys.
Lågt värderade
aktier lockar
– Vi bedömer att det är cykliska bolag man
ska ha. Att vi föredrar cykliska aktier just nu
beror bland annat på att konjunkturen växer
sig allt starkare, vilket makrodata visar. Vi
pratar ofta med företagsledningar och även då
märker vi att de ser mycket ljust på orderingången, säger Torgny Prior.
SCA är ett bolag som relativt nyligen kom
in i fonden när kursen var tillfälligt nedpressad. SCA kommer att särnotera sitt skogsbolag som har 2 miljoner hektar skog. Därmed
kommer det att finnas två bolag: ett som
sysslar med hygienartiklar och ett bolag med
den reala tillgången skog som innehav.
– Skog och hygienartiklar lockar olika investerarkollektiv. Just därför är det mycket bra
att särnotera skogsbolaget. Var för sig kommer marknaden att värdera bolagen högre än
dagens SCA, menar Torgny Prior.
FOTO GINA SANDERS/ADOBE STOCK
Hur ser IKC Fonder på valet mellan en fond
med aktiv förvaltning och en indexfond?
– Det finns nu tecken på att de penningpolitiska
stimulanserna från centralbankerna håller på att
avta. Den amerikanska centralbanken FED har
börjat höja styrräntan och inom en snar framtid
är det troligt att den europeiska centralbanken
ECB kommer att minska de penningpolitiska
stimulanserna. Sannolikt leder detta till att de
finansiella marknaderna blir mer volatila framöver. Detta kommer ge en bättre grogrund för en
aktiv förvaltning framöver.
– Många tror att det måste vara en vansinnig risknivå, men faktum är att det är mycket
större risk att sätta in pengar som aktiekapital
i ett företag än att låna ut pengar till det. Vi
hjälper våra kunder att analysera lånen och
säkerheterna i form av panter, borgensförbindelser och garantier, förklarar Nils Revvik.
TEXT ANNA ADOLFSSON
Ny produkttyp gör det
lättare att maximera sin
marknadstro
Intervallcertifikat går i finanstermer under
namnet digitala optioner, och betalar på
förfallodagen ut en fast avkastning på 100 kr
per värdepapper. Jakob Wikman är nordenansvarig för börshandlade produkter på
Societe Generale som lanserat produkten.
– Med hjälp av intervallcertifikat kan
man enklare maximera sin marknadstro. De
öppnar upp för helt nya investerings- och
tradingstrategier inom tillgångsslag som
aktier, index och råvaror, säger han.
Det som behövs för köpare är en uppfattning om huruvida den underliggande
tillgångens pris kommer att stanna över,
mellan eller under de på förhand bestämda
intervallerna.
– Det innebär att så länge den underliggande tillgångens pris inte vidrör de fastställda barriärnivåerna erhåller investerararen,
på förfallodagen, 100 kronor per certifikat.
Detta skapar tydliga investeringsscenarion
då certifikatens prissättning varierar från
0-100 kr, beroende på avståndet till barriärerna, förklarar Jakob Wikman.
Certifikaten delas in i tre huvudtyper:
Övercertifikat, Inlinecertifikat och Undercertifikat. Certifikaten handlas på Nordic
Derivatives Exchange (NDX) och har en
löptid från en till sex månader.
Download