Swedbank Generation ITP

advertisement
ENTRÉFOND
Swedbank Generation ITP
Swedbank Generation ITP är framtagen för att ge ett sparande med förutsättningar till god avkastning under hela spartiden. Men också en ökad
trygghet då man närmar sig pensionen. Så här fungerar den.
Swedbank Generation ITP är ett portföljsparande där
innehavet fördelas mellan aktier och räntor i förhållande
till ålder. Fram till dess att du fyller 56 år placeras kapitalet
till 100 procent i aktier. Bakgrunden till det är att ett
pensionssparande är långsiktigt och aktier har visat sig ge
bäst avkastning över tid.
Efter 56 år sker en successiv viktning mot ränteplaceringar. Viktningen mot räntor pågår fram tills du fyller 77
år. Därefter är ditt innehav placerat i 80 procent räntor och
20 procent aktier. Omfördelningen mot räntor gör att ditt
pensionssparande blir tryggare ju närmare pensionen du
kommer.
Ålder
Aktier %
Räntor %
Avgift %
–55
100
0
0,29
56–58
90
10
0,27
59–61
80
20
0,26
62–64
70
30
0,24
65–67
60
40
0,22
68–70
50
50
0,21
71–73
40
60
0,19
74–76
30
70
0,17
77–
20
80
0,15
Procentuell fördelning mellan aktier och räntor i förhållande till ålder.
Placeringsinriktning
Varje åldersintervall har sin givna fördelning mellan tillgångsslagen svenska aktier, globala aktier, tillväxtmarknader och räntebärande papper.
De av oss särskilt utvalda fonderna är:
Fond
Förvaltningsavgift %
Swedbank Robur Ethica Global MEGA
0,30
SPP Aktiefond Sverige
0,20
Black Rock Global Emerging Markets Index
0,40
SPP Obligationsfond
0,15
Spiltan Räntefond Sverige
0,09
Tabellen visar vilka fonder Swedbank Generation ITP har innehav i.
För att skapa trygghet i en portfölj med mycket aktier har
vi valt att sprida aktieandelen mellan olika regioner: Globalt,
Sverige och Tillväxtmarknader. Diagrammet visar fördelningen mellan de olika regionerna.
Tillväxtfond 10%
Globalfond 70%
Sverigefond 20%
Konstant procentuell fördelning mellan aktiefonderna.
Årsvis omfördelning
Fondinnehavet omfördelas årsvis för att säkerställa att
pensionskapitalet är viktat enligt tänkt tillgångsfördelning.
Detta för att möjliggöra en högre pension, god riskspridning och en tryggare pensionsutbetalning.
Jan 2017
Detta dokument innehåller allmän information om ett produkterbjudande från Swedbank Försäkring AB. För att avgöra om produkten är lämplig för just dig, krävs
en individuell rådgivning som bl a omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Observera! Historisk avkastning är ingen
garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Swedbank Försäkring AB
swedbank.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards