Maten och moralen

advertisement
Christer Isaksson (red)
Maten och moralen
Ska vi producera livsmedel i Sverige?
Svenskarna måste välja och konsumera mer svenska livsmedel. Vi kan inte
fortsätta säga att vi föredrar animaliska produkter och mjölkprodukter från djur
som haft det bra, och sedan köpa och konsumera billigt kött från djur som levt
R
under betydligt sämre villkor i länder utanför Sverige och svenska
o
djurvälfärdskrav.
d
Skattepengar ska inte kunna användas
n till sådana val, säger till exempel Annika
Åhnberg, tidigare jordbruksministere (S), och nu processledare för regeringens
livsmedelsstrategi, en av författarnay till antologin Maten och moralen.
Vi behöver fullfölja våra etiska och moraliska utfästelser och låta dessa bli
aktiva ställningstaganden också vidEspisen och köksbordet. Svenska lantbrukare
och livsmedelsproducenter skulle hamna
i ett betydligt ljusare läge inför
d
framtiden om svenska konsumenterv– både offentliga inrättningar och privata
hushåll – gjorde en medveten gir tilli förmån för svenska produkter.
Dessa tankar återkommer i boken,ndär ett antal skribenter och experter
diskuterar om Sverige ska ha en livsmedelsproduktion
i framtiden. Samtliga
s
skribenter bedömer Sveriges möjligheter
som mycket goda som framtida
s
producent och exportör av livsmedel.
o
I boken medverkar: Ulf Berg, riksdagsledamot
(M), Åke Bonnier, biskop i
n
Skara, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
(S),
Leif Denneberg, generaldirektör
,
Jordbruksverket, Stefan Edman, författare, Jens Holm, riksdagsledamot (V)
Christer Isaksson, journalist och författare,
Isabella Lövin, biståndsminister
T
(MP), Annie Lööf, partiledare (C), Jens
Mattsson,
generaldirektör SVA,
o
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen,
Lars Tysklind,
r
riksdagsledamot (FP), Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, Annika
Åhnberg, samordnare för regeringens
J livsmedelsstrategi och Jan Wärnbäck,
a
talesperson för jordbruksfrågor WWF.
c
De etiska frågorna kring maten harostörre genomslag än någonsin. Hur ska vi
balansera de etiska dimensionerna bkring matproduktionen utan att det bästa
s här boken handlar om, skriver Palle
blir det godas fiende? Det är det den
o i förordet.
Borgström, ordförande för LRF Mjölk
n
För kontakt med författarna, ring Christer Isaksson, 070-593 23 35 eller maila
[email protected] För beställning av recensionsex maila
[email protected] Tel 070-696
o 1057.
c
Boken ge ut i samarbete med LRF Mjölk.
h Presskontakt: Anna Blomberg, tel 08-787 51
53 eller 0771-573 573.
D
a
n E-post [email protected] • Hemsida
www.ekerlids.com
i
e
l
W
Download