Marknadsföring med hjälp av sociala medier

advertisement
Marknadsföring med hjälp av sociala medier
Internet och sociala medier har skapat enorma möjligheter även för små företag att nå hela
världen med sitt budskap. Det här är en kort, intensiv kurs för dig som inte riktigt har kommit
igång med sociala medier som marknadsföringskanal, eller som inte tycker att du riktigt kan
eller får fart på det. Du får praktisk kunskap om sociala medier och hur man som liten
företagare kan jobba med dessa för att skapa förtroende, transparens och ökad försäljning.
Målen är följande:
- Att du ska förstå och se möjligheterna med sociala medier
- Att ge dig kunskap om olika typer av inlägg (text, bilder, kombinationer av bilder, länkar,
filmer osv)
- Att du ska kunna göra en plan för de inlägg som du vill göra på sociala medier för att
uppfylla dina marknadsföringsmål om högre kännedom, ökad försäljning och större
förtroende.
Tid
Onsdagen den 15 februari 2017, kl. 13-17
Plats
LRF Skåne, Friluftsvägen 2, Höör
Avgift
500 kr
Kursledare
Caroline Göransson, Affärsrådgivare på LRF Konsult sedan 2005. Har tidigare arbetat som
verksamhetsledare och marknadschef på olika företag inom den gröna näringen.
Anmälan senast den 31 januari
Anmäl dig via PING PONG: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog
Ställ dig i sökrutan och välj Skåne och namnet på vår aktivitet: Vägen till marknaden
Anmälan kan även göras till LRF Skånes vaktmästeri [email protected] eller 0413-55 90 05.
Frågor om kursinnehåll
LRF Konsult, Caroline Göransson, [email protected] eller 040-664 16 84.
Välkommen!
Aktiviteten delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne
Download