Vad är Integrativ Zonterapi?

advertisement
Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi
Påbyggnadsutbildning i
Integrativ Zonterapi
Copyright © Svenska Institutet för Integrativ Zonterapi HB 2010
Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi
Vad är Integrativ Zonterapi?
En behandlingsmetod som är dokumenterad mer än 5000 år tillbaka i tiden. Den
sätter igång kroppens alla celler till samarbete för självläkning.
Integrativ zonterapi är en syntes av filosofi, anatomi och läkekonst från väst och öst.
Behandlingen utgår ifrån varje människas egen självläkande förmåga såväl till kropp
som till själ.
Integreringen av anatomi, fysiologi, läkekonst, det känslomässiga och mentala
spektrat med zonterapins filosofi skapar förutsättningar för större kunskap om och
förståelse för orsakssammanhang. Diagnosen visar på orsaker till problem men även
det friska
Terapeutens förhållningssätt har en avgörande betydelse för en integrativ dialog. Det
ger utrymme för klientens eget reflekterande.
Ordet Integrativ har sitt ursprung i latinets integer som betyder förening, integrera
och framför allt att koordinera delar till en helhet.
.
Kursöversikt
Vi erbjuder Dig som redan är utbildad zonterapeut ytterligare fördjupning i zonterapin
och dess möjligheter samt att inspireras till ett integrativt samarbete över gränser.
Utbildningen är en distansutbildning på deltid med teoretiska och praktiska studier.
Den är fördelad över 5 helgträffar, fredag – söndag inklusive examen, samt 2 mån
praktik med coachning /telefon eller mail. Hemuppgifter att redovisa.
Copyright © Svenska Institutet för Integrativ Zonterapi HB 2010
Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi
Kursledning och föreläsare
Huvudansvaret för undervisningen har Ing-Marie Hagström, terapeut, lärare och
författare.
Föreläsare: Leg. läkare och homeopat, Siri Aabel, Per Hagström, företagsledare,
pedagog och beteendevetare. Ulrika Thoresson, kiropraktor, massör och coach.
Marina Papazian, zonterapeut, shiatsuterapeut och akupunktör.
Maria Swensån, integrativ zonterapeut, lic. kostrådgivare, kock
Handledare och medarbetare är: Ewa Myrström, integrativ zonterapeut och massör.
Examination & Intyg
Ett antal deltentamina under utbildningens gång samt en slutexamination som
innefattar en teoretisk och en praktisk del. Vid avklarade examina och med
basmedicin som grund certifieras studenten som integrativ zonterapeut.
Utbildningen omfattar 275 lektioner* varav 130 lärarledda.
*1 lektion = 45 min
Copyright © Svenska Institutet för Integrativ Zonterapi HB 2010
Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi
Integrativ Zonterapi
Påbyggnadsutbildning
1. Zonterapins byggstenar,
Immunförsvaret och
blodcirkulationen.
Introduktion: Integrativ zonterapi - historik och
filosofi. Delar – helhet.
Läkekonst och Psykologi: Frisk och
sjukprocesser, originalet, stress, mikroorganismer.
Obalanser och självläkning i skelett leder och
muskler, urinsyregikt, reumatism,
tennisarmbåge/musarm, Trigeminusneuralgi,
facialispares, nedsatt blodcirkulation.
Anatomi och fysiologi: Cellsystemet, skelett
och muskler, arm, ben, bröstkorg och huvud.
Introduktion blod. Ett starkt immunförsvar,
lymfsystemet. Ansiktets bihålor och nerver. Hjärtat,
blodcirkulation, obs! Arcus Aorta.
Signalsystem: Sekt A, sekt B
2. Hjärnans långa liv,
matsmältning och näring.
Läkekonst och Psykologi: Hjärnans långa liv,
hjärnstress, tinnitus, ME(kronisk trötthet), Dåligt
minne, förgiftning, dyslexi. Matsmältningsbalans,
slemhinna, svamp, parasiter. Vad ger dig näring och
energi? Allergier
Anatomi och Fysiologi:. Hjärnans
koordinatorer och vätskebalans. Kranialnerver inkl. X.
N. Vagus – Stress, nervsystemet, rygg och bål,
Matsmältningssystemet.
Signalsystem: Sekt C inkl. hjärnan, Sekt D .
3. Rening och Integrering
Läkekonst och Psykologi: Reningsreaktioner,
övre och nedre luftvägar, reningsandning. Obalanser
och självläkning övre och nedre luftvägar, urinvägar,
Tanke – känsla – handling, synergi, cellsystemets
kommunikation, falsk Ischias, Ischias.
Anatomi och Fysiologi: Kroppens
reningssystem, respiration, diafragma, solar plexus,
Praktikvägledning: Sekt A – D,
kontraindikationer, dokumentationer
Copyright © Svenska Institutet för Integrativ Zonterapi HB 2010
Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi
4. Hormoner,
från delar till helhet.
Läkekonst och Psykologi: Hormonell balans,
Låg/hög ämnesomsättning, infertilitet, myom i
livmodern ,endometrios, vaginit, vestibulit.
tillit, engagemang, flexibilitet. Etik, Att välja glädje.
Coacha från det sjuka till det friska.
Anatomi och Fysiologi: Endokrina orkestern,
reproduktion. Grupparbete helheten. Attityd, sömn,
vila, motion, miljö
Praktikvägledning: Behandlingar, klientbesök,
dokumentationer, detaljer.
5. Examen
Paneldebatt, examensarbete,
praktikredovisning.
Avslutning med supé
Kursdatum Stockholm 2011
1
2
3
4
5
2-4 sep.
30 sep-2 okt.
21-24 okt
18-20 nov
14-15 Jan
2012
Copyright © Svenska Institutet för Integrativ Zonterapi HB 2010
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards