En kick för njurforskningen - LiU

LINKÖPINGS UNIVERSITET
En kick för njurforskningen
LiU EXPANDING REALITY
Nya framsteg tack vare privat donation
Uppdrag: Rädda njurarna
Inflammation är boven i dramat
Njurarnas livsviktiga uppgift är att reglera kroppens vätskebalans och
filtrera bort giftiga slaggämnen från blodet. Varje dygn passerar en och
en halv kubikmeter blod genom de små nystan av tunna kärl som utgör
själva reningsverket. Funktionen kan försämras av inflammationer som
i värsta fall leder till kronisk njursvikt, ett tillstånd som kräver dialys eller
transplantation.
MÅRTEN SEGELMARK är sedan hösten 2010 professor i njurmedicin vid Linköpings universitet.
Rekryteringen kunde göras tack vare en privat
donation på tio miljoner kronor, som blev upphovet till Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk
forskning. Mårten Segelmarks främsta intresse
är glomerulonefriter, en grupp inflammationssjukdomar vilka i många fall beror på att immunförsvaret felaktigt bildar antikroppar som
angriper njurarna.
Donationen innebar att en vit fläck på forskningskartan kunde fyllas igen. Mårten Segelmark ser det som en utmaning att få bryta ny
mark och mycket har hänt under hans första
år vid universitetet.
– Steg ett är klart. Jag har projektidéer och
folk på plats. Nu gäller det att leverera, säger
Segelmark, som kom till LiU från en läkar- och
forskartjänst i Lund.
Redan har en rad nya forskningsprojekt inom
gruppen startats, till exempel:
REGLERING AV BIOLOGISKA PROCESSER i
vita blodkroppar, som kan ha betydelse
för utvecklingen av inf lammationer.
Forskarna söker efter markörer i blodet
som kan användas för diagnos.
UPPFÖLJNING AV ÄLDRE med inflammatoriska njursjukdomar. Data över alla
patienter i Östergötland över 75 år jämförs med motsvarande studier i Skåne
och London.
INTERNATIONELLA KLINISKA PRÖVNINGAR,
dels av ett nytt läkemedel, dels av en
känd behandling som optimerats för
bättre resultat.
Det finns ett stort behov av att hitta nya, effektivare behandlingar mot glomerulonefriter. Det
som står till buds idag är inflammationsdämpande behandling med exempelvis kortison, ett
läkemedel med många biverkningar. Hos yngre
patienter som måste få dialys eller transplantation är glomerulonefrit den vanligaste orsaken.
Mårten Segelmarks forskargrupp, från vänster Anastasios Gustavsson, Camilla
Skoglund, Tino Kurz, Daniel Söderberg, Mårten Segelmark och Per Eriksson.
Mårten Segelmark, innehavare av
Ingrid Asps professur i njurmedicin
Donationer och gåvor
INGRID ASPS STIFTELSE FÖR NJURMEDICINSK FORSKNING tar tacksamt emot ytterligare donationer
och gåvor. Din gåva, stor som liten, är värdefull för forskningen som syftar till att bota och lindra
konsekvenserna av njursjukdomar. Insättningar till stiftelsen går oavkortat till forskning. För
diskussion och frågor om gåvor till stiftelsen för njurmedicinsk forskning kontakta gärna:
Inger Stern
John Bjerker
Fundraising Director Ordförande
Linköpings universitet Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning
011-36 34 60 0499-43 007
[email protected]@bjerkerpartner.se
Om du redan har bestämt dig för att ge en gåva till stiftelsen för njurmedicinsk forskning kan du
sätta in ett valfritt belopp på stiftelsens bankgiro. Bankgironummer: 5821-4131.
Om det är en högtidsgåva eller minnesgåva behöver vi veta följande: (anges på inbetalningskortet
eller vid Internetbetalning i rutan för meddelanden):
1. Minnesord eller hälsning som eventuellt skall stå på gåvo-/minnesbrevet
2. Namn på den vars minne eller högtidsdag du vill hedra
3. Fullständig adress dit gåvobrevet skall sändas
4. Vem gåvan är ifrån
5. Telefonnummer eller mailadress – om vi behöver nå dig
www.liu.se/fundraising