Information inför utlandsstudier 16/17

advertisement
Bli inte förvånad om…
…du ser någon slakta höns på gatan
(Jakob Nuldén, Kina)
…en babian äter upp din mat när du lunchar på campus
(Philip Eliasson, Sydafrika)
…du finner dig själv på föreläsning med en öl i handen
(Ronja Dahlberg, Tyskland)
Källa: Ipikuré sommar 2015
Information inför
utlandsstudier 16/17
Karin Karltorp, Utbildningsledare IL
Tea Nygren, Utbildningsledare DM
Marie Carlsson, Studievägledare IL/MD
2015-10-15
Kontaktuppgifter
•
Karin Karltorp
– Utbildningsledare för IL-nämnden (I, Ii, KTS, SL, FTL)
– Epost: [email protected]
Telefon: +46 13 28 67 08
•
Tea Nygren
– Utbildningsledare för DM-nämnden (D, Di, GDK, IP, IT, MT, U)
– Epost: [email protected] Telefon: +46 13 28 23 55
•
Torun Berlind
– Utbildningsledare för EF-nämnden (ED, Y, Yi, EL, MED, Fyn, Mat)
– Epost: [email protected] Telefon:
+46 13 28 18 48
•
Marie Carlsson
– Studievägledare för IL- och MD-nämnden (KTS, SL, FTL, BI)
– Epost: [email protected]
Telefon: +46 13 28 11 31
3
Titel/föreläsare
Agenda
• Behörighet och rangordning
• Preliminär studieplan
• Kursval
• Exempel på värduniversitet
• Double degree
• Frågor
2015-10-15
4
Behörighet och rangordning
Behörighet
• Antagen till utbildningsprogram på LiTH
• Minst ett års heltidsstudier vid LiTH (60hp)
• Medelbetyg 3,5 eller högre
• Vissa universitet kräver högre medelbetyg
• Ute under år 3:
Alla obligatoriska kurser från år 1 godkända
• Ute under år 4 eller 5:
Alla obligatoriska kurser år 1 och 2 godkända
• Regelverk
Rangordning
1.
Medelbetyg
2. Antal hp från avslutade kurser ur programplanen
(både o- och v-kurser i alla årskurser)
3. Aktiviteter som gagnar LiU
Medelbetyg räknas på behörighetsgivande kurser
Medelbetyg ej viktat mot storlek på kurs
Kurser med betyget (U, G) räknas inte
Kurser med annan betygsskala räknas om till U, 3, 4, 5
Matchning görs med hänsyn till nivå, eventuell inriktning, språk,
mm.
Preliminär studieplan och kursval
Vart ska jag åka och vad ska jag läsa?
Vad vill du själv?
– Sökportalen för utlandsstudier
– Leta och läs på värduniversitetens hemsidor!
Vad har andra gjort?
– Utlandssidor IL
– MT, se även LiTH International
Exempel – KTS, SL, FTL
•
Czech Technical University,Prag (Faculty of Transportation)
•
Karlsruhe Insitute of Technology, Tyskland (Institute of Transport Studies, tyska/engelska)
•
Fachhochschule Technikum Wien, Österrike
•
UTS Sydney, Australien
•
City University, Hong Kong
•
NUS, Singapore
•
NTU, Singapore
•
University of Limerick, Irland
•
TU Eindhoven Nederländerna
•
University of Twente, Nederländerna
•
University of Rome, Sapienza, Italien
•
NTNU, Norge
•
DTU, Danmark
•
INP Grenoble, Frankrike (mestadels franska)
•
Universidad de Navarra, Spanien (spanska, begränsat utbud på engelska)
Masternivå, exempel – MT
•
Stanford, USA - Allt på engelska
•
ETH, Zurich, Schweiz - Många kurser på engelska
•
EPFL, Lausanne, Schweiz - Många kurser på engelska
•
NTU eller NUS, Singapore
– Allt på engelska Notera inför 2016/2017: NTU accepterar er på PG/Master först efter 7
studerade terminer dvs åker ni i T7 kommer ni ej åt PG/Master. Dock kan kurser ur
deras sista år på Bachelor (år 4), om de har tillräcklig fördjupning, tillgodoräknas som
PG/Master/Avancerad kurs på LiU.
•
IT-universitetet i Köpenhamn - Många bra kurser på engelska, MSc Games
•
Université Joseph Fourier, Grenoble, Frankrike - Många bra kurser på engelska
•
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Tyskland - Bra kurser, mest på tyska
•
Universitat Politècnica de Catalunya, Spanien - Vissa kurser på engelska, MSc Artificial
Intelligence (spanska)
Exempel – ED
•
Nanyang eller NUS, Singapore
– Kurser på engelska
•
Czech Technical University, Prag, Tjeckien
– Kurser på engelska
•
EPFL, Lausanne, Schweiz
– Kurser på engelska (master-nivå)
– 4,0 krävs i betyg
•
ETH, Zürich, Schweiz
– Kurser på engelska (master-nivå)
– 4,0 krävs i betyg
•
Universitat Politècnica de València, (ETSID), Spanien
-
Kurser på engelska (master-nivå)
•
Heriot-Watt University, Edinburgh, Skottland
– Kurser på bachelor-nivå
•
Universität Kaiserslautern, Tyskland
– Kurser till största del på tyska
Preliminär studieplan
•
Varför preliminära studieplaner?
•
•
•
•
Rätt student till rätt universitet!
Ta reda på vilka kurser du skulle läst på LiU
•
Titta i programplanen
•
Obligatoriska kurser
•
Eventuella profiler/inriktningar
Försök hitta bra kurser på intressanta universitet
•
Leta efter kursbeskrivningar – finns inte alltid
•
Fråga studenter som varit där
•
Hitta motsvarigheter till obligatoriska kurser
•
Komplettera med valfria kurser som passar i din utbildning
Det måste inte finnas en motsvarande kurs på LiU, men innehållet måste vara relevant för
din utbildning!
Hur vet jag om kurserna är ok?
• Jämför kursbeskrivningar
• Ibland ett detektivarbete…
• Titta på tidigare studieplaner (web och pärmar)
• De preliminära studieplanerna måste inte vara
perfekta!
• Viktigast att veta att du kan hitta lämpliga kurser på
aktuellt universitet – detaljerna kommer senare
• Studieplaner ändras alltid – även de ”fastställda”!
Övrigt
Double Degree
• Double Degree = två examina, en från varje ingående
lärosäte
• Studieplanen redan bestämd
• Särskilda regler kan medföra något längre studietid
• Följande double degree-avtal finns:
– Fachhochschule Technikum Wien, Österrike
för KTS åk 5 på engelska
Nästa informationstillfälle
• Mer information kommer efter nyår (om ansökan,
studieplan, tillgododräkning, mm)
• ”Riktig” studieplan till aktuellt universitet görs i god
tid innan ansökan ska vara inne (ditt ansvar att ta
reda på när)
• Möte bokas med utbildningsledare efter nominering
• Även freemovers kan boka möte/diskutera kursval
18
Frågor?
Download