INDIVIDUELL STUDIEPLAN

advertisement
INDIVIDUELL STUDIEPLAN
Assistentutbildning
Namn:
Fundera över och besvara följande frågor
Svaren utgör underlag för samtal med klassansvarig lärare.
Vilka är dina tidigare erfarenheter – arbete – studier?
Till vad tänker du använda din utbildning?
Hur lär du dig bäst i studiesituationen?
Överensstämmer utbildning till innehåll och form med vad du förväntade dig?
Individuell studieplan Sundsvalls gymnasium OP-Komvux Rev 020104
1 av 3
INDIVIDUELL STUDIEPLAN
Assistentutbildning
Vilka är dina resurse r och hur kan du använda dem i ditt lärande?
Datum för uppföljning:___________
Vad behöver du arbeta mera med och på vilket sätt?
Datum för uppföljning:___________
Hur vill du att lärarna skall bistå dig under utbildningen?
Datum för uppföljning:____________
Datum för samtal
Lärarsignatur
Individuell studieplan Sundsvalls gymnasium OP-Komvux Rev 020104
Elevsignatur
2 av 3
INDIVIDUELL STUDIEPLAN
Assistentutbildning
Kurs
Kurskod
Poäng
Betyg
SV1201
100
____________________
50
50
____________________
____________________
100
____________________
150
____________________
100
____________________
150
50
____________________
____________________
100
____________________
50
____________________
100
____________________
50
____________________
50
____________________
Datum
Kärnämnen
Svenska A
Karaktärsämnen
Arbetsorganisation
ARL1501
Datorkunskap
DAA1201
Kommunikation och
möten
OMV1501
Omvårdnad och omsorg om person
med särskilda behov
OMV1502
Omvårdnad – inriktning mot person med
förvärvad hjärnskada
OMV1503
Omvårdnad och omsorg om person med
utvecklingsstörning
OMV1504
Etik
SOMS1502
Människan socialt och
kulturellt
SOMS1201
Omsorg om person med förvärvad
hjärnskada i vuxen ålder SOMS1504
Grundläggande omsorg om person med
utvecklingsstörning
SOMS1503
Rehabilitering och habilitering riktade mot
funktionshinder
SOMS1505
Social omsorgskunskap –
funktionshinder
SOMS1506
Arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
Arbetsplats
Tidsperiod
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Individuell studieplan Sundsvalls gymnasium OP-Komvux Rev 020104
3 av 3
Download