Problem/Symtom Analys Basala behov Övriga faktorer Somatisk

Problem/Symtom
Observation/Beskrivning av problemet
När, var, hur och i vilken omfattning?
Analys
Basala
behov
Somatisk
hälsa
Bakgrund
Vårdmiljö
Övriga
faktorer
Läkemedel
Mat
Dryck
Levnadsberättelse
Sömn
Syn
Hörsel
Socialt
Kommunikation
Arbetsledning
Infektion
Blodtryck
Blodsocker
Smärta
Miljöombyte
Nyinflyttad
?
Sjukdomstid
Belysning
Bemanning
Ljud
Vårdkultur
Möblering
Attityder
Planlösning
Reflektion
Aktiviteter
Kunskapsnivå
Urin
Avföring
Rätt
läkemedel
Rätt dos
Biverkning
Närstående
Åtgärder
Generell omvårdnad
Specifik omvårdnad
Utvärdering
Läkemedel