Doktorander - Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor 2010 april
Område
Tillväxtprojektet - identifiering
av tidiga påverkansfaktorer för
små barns hälsa och tillväxt.
Göteborgs universitet
Enures
Adress
Avdelning för Pediatrik, Institutionen för Kliniska
vetenskaper, Sahlgrenska Akademin Göteborg.
[email protected]
Pernilla Danielsson
Obesitas hos barn
Katarina Karlsson
Barns upplevelse av
smärta/livsvärld
Barnens sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset,
Huddinge
[email protected]
Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan,
Jönköping [email protected]
Anita Lindahl
Närståendes val av
informationskällor inom
barnsjukvården, Göteborg
Sjuksköterskors tolkning av
barns smärta
Pedagogik i hälsofrämjande
arbete,
participatory action research,
Malmö
Doktorander
Gerd Almquist-Tangen
Gun Björkström
Ewa-Lena Bratt
Ann Dsilna,
Janet Mattson
Ewy Olander
Anders Ringnér
Per Runefors
Eva Flygare Wallén
Hälsohögskolan, Avd för omvårdnad,
Box 1026, 551 11 Jönköping
Barnkardiologi
Barnhjärtcentrum
Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus
416 85 Göteborg
031-3435139
Neonatal omvårdnad, Stockholm Astrid Lindgrens Barnsjukhus,
[email protected].
Fyrspannsgatan 161, 165 64 Hässelby
Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap
501 90 Borås
[email protected]
[email protected]
Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och
matematik
Blekinge tekniska högskola
371 79 Karlskrona
[email protected]
Information till föräldrar som har Inst för Omvårdnad Umeå Universitet
barn med cancer
[email protected]
Barn och smärta, nyfödda barns Kung Magnus väg 17, 352 34 Växjö
gråt, Lund
[email protected]
Lifestyle related health and
Institutionen CLINTEC på Karolinska Institutet,
health promoting activities for
pediatriken, B62 (endokrinlab) Huddinge sjukhus.
youth with mild intellectual
[email protected]
disability.