Riktlinje för vilka läkemedel som ska finnas på särskilda boenden

☒ RIKTLINJE
☐ RUTIN
Dokumentnamn
Riktlinje för vilka läkemedel som ska finnas på särskilda boenden samt i
Kommunens hemsjukvård för enklare sjukvård och omvårdnad
Framtagen och godkänd av:
Gäller from:
140221
Eva-Karin Stenberg
Charlotte Johnsson
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Gemensam
med Regionen:
Gäller kommunal Sjukvårdsregi:
processen
Nej
Ja
Gäller privatregi:
Ja
Riktlinje för vilka läkemedel som ska finnas på
särskilda boenden samt i Kommunens hemsjukvård
för enklare sjukvård och omvårdnad
Riktlinjer för vilka läkemedel som skall finnas på särskilda boenden samt i kommunens
hemsjukvård för enklare sjukvård och omvårdnad.
Läkemedlen för enklare sjukvård och omvårdnad skall finnas tillgängligt för att kunna starta en
behandling i avvaktan på att vårdtagaren får läkemedlet för sitt individuella behov.
Alla individuella läkemedel bekostas sedan av vårdtagaren.
Lösningar och salvor som rekvireras från apotek
Alsolsprit
Alsollösning 10 mg/ml
Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml, 1 mg/ml, 5 mg/ml
Saliversättningsmedel: Saliva Orthana, Gel oral balance
Vaselin vitt
Zinksalva
HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN
Sidan 2 av 3
Sidan 3 av 3