Omvårdnadens grunder
Perspektiv och förhållningssätt
Friberg, F – Öhlén, J (red.)
Innehållsförteckning
Omvårdnad ur ett livscykelperspektiv
Britt-Marie Ternestedt och Astrid Norberg
Familj och sociala relationer
Eva Benzein, Margaretha Hagberg och Britt-Inger Saveman
Genuskoll i omvårdnad
Sylvia Määttä och Stina Öresland
Från barndom till ungdom – den växande
människans omvårdnadsbehov
Karin Enskär och Marie Golsäter
Vuxet vardagsliv
Carina Elgán och Bengt Fridlund
Åldrande och att vara gammal
Björn Nygren och Berit Lundman
Omvårdnad genom kommunikativa
handlingar
Christina Baggens och Inger Sandén
Hälsobegreppet – synen på hälsa och
sjuklighet
Birgitta Hedelin, Henrika Jormfeldt och Petra Svedberg
Livsstil och hälsa
Karin C. Ringsberg
Lidande – en del av människans liv
Lena Wiklund
Livets slutskede – välbefinnande och död
Eva Jakobsson, Magdalena Andersson och Joakim Öhlén
Etiska stigar och moraliska vandringar
Stina Öresland och Kim Lützén
Vårdrelationer – en filosofisk belysning
Ingrid Snellman
Lärande i ett omvårdnadsperspektiv
Anita Kärner
Kulturell mångfald
Maria Jirwe, Pardis Momeni och Azita Emami
Hårdband • Rikt illustrerad
ca 400 s • 2009 • ISBN 9789144049069 •
Art.nr 33009
Studentlitteratur AB, Box 141, 221 00 Lund • Tel 046-31 20 00 • www.studentlitteratur.se