Arbetsrutin för antagning till senare del av program och

advertisement
2012-04-05
Arbetsrutin för antagning till senare del av program och
individuell studieplan (terminsregistrering)
Denna arbetsrutin gäller för studenter som är registrerade på program med terminsregistrering.
Antagen till senare del av program
Institutionen måste ha godkänt (via studievägledare, studierektor eller annan ansvarig person) att
studenten har behörighet (kurser som kan tillgodoräknas) för att bli antagen till senare del av program.
Beslutet skickas till Studerandeavdelningen (Antagningen) som antar studenten till aktuell termin och
kull.
Institutionen registrerar studenten på programmet (terminsregistrering) och kurser.
Kull
Om en student antas H11 till termin 3 är antagningsterminen H11, men kull är i detta exempel H10,
eftersom studenten följer den grupp (Kull) som började termin 1 H10.
Viktigt att Kull blir rätt för att studenten ska få sitt individuella schema på ”Mitt Lnu”. Gäller även vid
utsökningar på programnivå i Ladok (registrering, resultat).
Individuell studieplan
Studenten är beviljad en individuell studieplan av institutionen.
Tillvägagångssätt i Ladok sker i första hand via antagning på anmälningskod och i andra hand via RG01.
1) Student söker kursen som fristående kurs och blir antagen.
Du kan lägga in ett återbud på den fristående kursen, för att sen anta studenten på anmälningskoden
(ej T-kod) som gäller för programstudenter och koppla den till programkoden. (SA02). Vid utsökning
på anmälningskod för programkurs, finns studenten med på listan.
Andra alternativet är att i RG12 programmärka den fristående kursen till programmet.
2) Kurs kan läggas till för student med individuell studieplan i SA02 och RG01 alternativt ”FFGreg på
kurs inom program med terminsregistrering”
SA02
Antagning till kurs på befintlig anmälningskod
SA03
Reservantagning och återbud
SA20
Anteckning om att studenten har en individuell studieplan samt vilka kurser som ska läsas
(kurskod). Görs på programnivå.
RG01
Registrering och tillägg av kurs, när man inte följer terminens programplan helt.
Alternativt ”FFG på kurs inom program med terminsregistrering” finns ”Ange kurskod”. Här kan
du lägga till den kurs det gäller.
2012-04-05
RG12
Programmärkning av kurs, när anmälningskod saknas (kurser som inte söks via Antagning.se).
Programmärkning kan göras om det finns en programplan för aktuell termin.
RG11
Borttagning av felaktig registrering innevarande termin
UT44
Utsökning av antagna till senare del av program
Gruppmarkering för alla som har individuell studieplan
SA10 Kan användas för att göra en egen grupp av alla som har individuell studieplan. Utsökning av
Gruppen kan göras i UT04, men även användbart i andra funktioner.
I alla funktioner i Ladok finns ”Hjälp”. Den är inte alltid fullständig, men bra att läsa om du är osäker.
Eftersom Antagningen gör gruppanmälan för studenter som läser kurs inom ett program, måste studenten
själv vara uppmärksam på att det är rätt kurs som presenteras på Antagning.se
Download