CHECKLISTA ang studenter med olika grad av krisreaktioner

CHECKLISTA ang studenter med olika grad av krisreaktioner
Vid akut hotfull situation:
Ring 112 polis efter det så ring KTH:s larm nr 7700, var aldrig ensam med studenten
Skolchef eller motsvarande har det direkta ansvaret för krisstöd till anställda och studenter
Vid tveksam hotfull situation:
Ring KTH:s larm nr 7700 Var aldrig ensam med studenten
När studenten mår akut psykiskt dåligt med kraftiga känslomässiga
reaktioner:
Ta studenten till en lugn plats och uppträd lugn, prata lugnt och ta tid, var aldrig ensam m
studenten
Gör en första bedömning och fråga om ev. anhöriga/vän ska kontaktas.
Ring psykakuten för rådgivning och bedömning:
S:t Göran sjukhus 08-6722533
Nationella hjälplinjen www.nationellahjalplinjen.se, där finns psykologer, även
engelsktalande, att samtala med tel 020 220060
När studenten uppvisar psykisk ohälsa men det inte är akut:
Ta studenten till en lugn plats uppträd lugnt och lyssna in studentens problem.
Var tydlig med vad skolan kan göra , sätt gränser.
Ju mer upprörd/visar starka känslor, från studentens sida, ju viktigare att vara/visa lugn
gentemot denne.
Hänvisa till Studenthälsan: [email protected], tel 08- 6768207
[email protected] 08-6768215
När misstanke om droganvändning finns
Uttryck din oro över vad du ser och uppfattar om studenten och ev. misstanke. Fråga om
denne självmedicinerar.
Vid upplevelse av akut situation ring S:t Görans psykakut 08-6722533 för rådgivning.
Vid icke akut situation kontakta/hänvisa till Studenthälsan eller Livsstilsmottagningen,
Riddargatan 1 tel 08 123 45780
När ni har frågor ang ovan och vill rådgöra så tveka inte att kontakta:
Studenthälsan:
[email protected] tel. 08 6768207
[email protected] tel 08-676 8215.
Via växel:08-6768200
Dock har Studenthälsan inte möjlighet till akuta insatser.