Kognitiv och biologisk psykologi. Lämna in

advertisement
Studieplan Psykologi 1 Flex
Följande information läses av de som ska läsa Psykologi 1 på flex
Du som läser psykologi på Flex är alltid välkommen på dagtidslektionerna. Vi har
lektion på fredagar kl. 8.20-10.00 sal 208. Titta på Studieplan DAG för att se vad vi
gör vecka för vecka. Som flex elev har du möjlighet till handledning på fredagar kl.
10.30-11.30 sal 208.
Studieplan för Psykologi 1 Flex
1. Område 1: Psykologins historia och utveckling. Beräkna ca 5-7.
Vad göra:
 Skriftligt prov. Gör v. 40-43
 Inlämningsuppgift: Marie W. Lämna in: v. 35
 Inlämningsuppgift: Åsa O. Lämna in: v. 39
2. Område 2: Kognitiv och biologisk psykologi. Beräkna ca 2-4 veckor.
Vad göra:
 Inlämningsuppgift: Kognitiv och biologisk psykologi. Lämna
in: v. 45
Område 3: Individen och gruppen. Beräkna ca 4-5 veckor.
Vad göra:
 Skriftligt prov. Deadline: 19 december.
Område 4: Psykisk ohälsa – stress och kris. Beräkna ca 1-2 veckor.
Vad göra:
 Inlämningsuppgift: Kris och krishantering. Deadline: 13 december.
 Aktivitet på Diskussionsforum. Deadline: 13 december.
Download