Istället för pdf

advertisement
Att skriva för webben
Varför skriva kort?
– Besökaren skummar/skannar snarare än läser
– 25 % långsammare att läsa på skärm än papper
– Besökaren vill inte scrolla
Anpassa texten för webben
Texter skrivna för andra medier ska anpassas för webben
Undvik att lägga ut pdf-filer! Varför?
– Ofta för långa texter
– För lite mellanrubriker
– Acrobat Reader öppnas – besökaren försvinner från hemsidan och
sammanhanget
– Inte lika interaktivt som webbsidan
Istället för pdf-filen…
– Sammanfatta dokumentet och lyft fram det viktigaste. Hjälp läsaren!
I slutet av texten kan du ev ha länk till hela dokumentet i pdf-format.
Då får läsaren en valmöjlighet.
Hur textredigera en text för webben?
Börja med det viktigaste först
– Omvända pyramiden
– Kort och konkret text
”En tanke – ett stycke”
– Dela upp långa förklarande resonemang i mindre stycken
– Använd dubbla radmatningar!
Använd rubriker och mellanrubriker
– Informationsrika – korta – rubriker
– Mellanrubriker lockar läsaren genom texten
Punktlistor
– Använd punktlistor för t ex uppräkningar.
Använd bilder rätt
Bildens enda syfte - att förstärka budskapet i
texten och ge rätt associationer.
Använd bildtext
– Vad föreställer bilden?
– Vem är fotograf?
– Bildtext syns när pekaren förs över bilden.
Följ upphovsrätten och personuppgiftslagen
Vad gör en sidansvarig?
• Namngiven person som ansvarar för att informationen
på sidan är korrekt och aktuell
• Ska besvara frågor som kommer via e-post om sidans
innehåll
Döpa filer och bilder
Filer
protokoll_ar_hs_050203
dagordning_ar_m_050201
minnesanteckning_ledningsgruppen_060202
arsredovisning_2005
Bilder
maria_enblom_050607
vaxthus_060808
Se i riktlinjerna för webbpublicering
Download