Vad kan du erbjuda

advertisement
Vad kan du erbjuda
Service och tjänster
Hur förväntar sig den internationella besökaren sig att bli mottagen på plats?
Hur exportmoget är ditt företag?
Det är viktigt att känna till sin utvalda internationella målgrupps behov och drivkrafter dels
för att kunna anpassa den egna verksamheten, men också föra att kunna erbjuda produkter och tjänster som matchar deras efterfrågan. Hur lever du upp till den utländska
besökarens förväntningar?
Här har vi sammanställt vad som är bra att tänka på och som kan hjälpa ditt företag att
erbjuda ännu bättre service.
Upplevelsen
Visit Lunds vision för 2025 är att Lund är en attraktiv stad, känd för sin kunskapsturism och
sina världsledande kunskapsmöten. Genom engagemang för destinationsutveckling och
kommunikation, har vi säkerställt en stark tillväxt och lockar en växande ström av nyfikna
nationella och internationella besökare.
Vad kan ditt företag erbjuda utländska besökare? Det är viktigt att veta vad som är extra
speciellt med den upplevelse man erbjuder jämfört med andra. I Visit Lund har den
nyfikna upptäckaren identifieras som den målgrupp vi har störst potential att
marknadsföra oss mot. Mer om den nyfikna upptäckaren kan
man läsa i Visit Lunds kommunikationsguide.
Vad är unikt
Kan ditt företag:
med ert företag?
 erbjuda lärande upplevelser? Och uppfattas då upplevelsen som intressant och positiv?
 erbjuda aktiva upplevelser? Vad kan besökarna aktivt delta i?
 erbjuda genuint svenska upplevelser? Det vill säga upplevelser som innehåller
kultur- och/eller naturinslag, som är unika för Sverige och som uppfattas som typiskt
svenskt.
Hur vi människor tänker och agerar i olika situationer skiljer sig många gånger mellan
olika länder. Oftast handlar det bara om små diffusa skillnader, ibland om mer påtagliga olikheter. Viktigt är att vara medveten om skillnaderna och vara lyhörd samt
flexibel.
Kan ditt företag:
 anpassa sig till besökarens olika förväntningar på servicenivån? Vissa besökare
önskar en hög grad av personlig service, medan andra är mer självständiga. Tänk på
att kunna tillgodose båda målgrupperna; Kan t.e.x den självständiga besökaren ta
del av upplevelsen/produkten på egen hand genom skrift eller digitala hjälpmedel?
 erbjuda ett färdigt aktivitetsprogram? Ett aktivitetsprogram kan t.e.x innehålla
olika aktiviteter eller utflykter och har ett innehåll som passar utländska besökare.
Programmet ska vara färdigt och permanent. Finns det även andra företag som ni
skulle kunna samverka med för att skapa ett ännu bättre aktivitetsprogram?
 erbjuda fullt serviceutbud? De utländska besökarna vill uppleva att hela verksamheten är igång och att det mesta är öppet och tillgängligt. Därför är det viktigt att
du alltid kan erbjuda samma utbud av service och aktiviteter, eller att den i alla fall
är anpassad efter årstid.
 erbjuda personal med tillräckliga språkkunskaper och kan ditt företag
tillhandahålla guider som talar rätt språk? Det vill säga att personalen förstår och
kan tala det språk som besökaren talar. Engelska är naturligtvis bra
A och O
men många känner sig inte bekväma med engelska utan vill kunna
använda sitt modersmål.
 erbjuda miljövänliga alternativ? Det är inte lätt att definiera ”miljövänlig”, men i
huvudsak handlar det om att så långt som möjligt agera miljömedvetet, vilket börjar bli en viktig aspekt för den globala resenären.
Digitalt
Vi lever idag i en alltmer komplex vardag med otaliga kanalmöjligheter. Konsumenternas
kontakter med ett varumärke är många och ständigt ökande, både offline och online.
De digitala plattformarna dominerar dock användarens engagemang och det sociala flödet har blivit en primär kanal för nyheter och information.
Webbsida

Att ha en egen webbplats är en stor fördel och en viktig del i att sprida information samt
för att underlätta kommunikation mot sin målgrupp.
För att nå ut till potentiella besökare är det viktigt att ha god kännedom om deras
värderingar och förståelse för vad den potentiella besökaren tilltalas av. Det är även
väldigt viktigt att ha god kunskap om vilka sociala kanaler din målgrupp använder
sig av. Exempel på sådana platser är Facebook, Twitter, YouTube, Flickr och
rese-communities som TripAdvisor och Lonely Planet.
Ett första steg i att använda sociala medier bör vara att ta reda på vad som skrivs
och sägs om ditt företag eller produkt. Kanske finns redan bilder på din produkt på
Flickr? Kanske har någon redan skrivit en recension om ditt företag på TripAdvisor?
Det är viktigt att uppmärksamma både besökarnas positiva och mindre bra
kommentarer för att skapa en god relation.
Syns ditt företag:
 erbjuder ditt företag en informativ webbplats?
Du behöver kunna fånga din besökares intresse på 2-3 sekunder. Inom den tiden ska besökaren ha fått en uppfattning om vad ditt företag erbjuder. Riktar du dig till en internationell marknad är engelska ett minimikrav. Tänk på att göra en professionell översättning och glöm inte heller att anpassa informationen till målgruppen. Slarviga översättningar ger ett oprofessionellt intryck och med direktöversättningar riskerar man att missa
att ge väsentlig och målgruppsspecifik information. Glöm inte att tydligt få med info som
vägbeskrivning, karta och kontaktuppgifter.
 en mobilanpassad eller responsiv webb?
Mobil och surfplatta används i större utsträckning idag. Därför är det viktigt att se till att
webbplatsen är mobilanpassad eller ännu bättre responsiv. Att sökoptimera webbplasten
är också en hygienfaktor i dagens digitala värld. Sökoptimering handlar om att optimera
en webbplats gentemot sökmotorer på internet som t.e.x Google.
länkning till andra sajter? Genom att finnas med på andra viktiga webbplatser som till
exempel regionens webbplats för turister, den lokala turistbyrån och andra
branschsidor ökar chansen att få trafik till din webbplats.
Tips!
Sociala kanaler
Det blir allt vanligare att turister och andra konsumenter bestämmer sig för en resa eller
en produkt på destinationen, efter att först ha tagit del av tidigare omdömen av andra
resenärer.
 i rätt kanaler? Om du vill nå ut med ditt budskap behöver du kontrollera att du
syns i de kanaler som är mest använda av den utvalda målgruppen. I Visit Lund har
Tyskland och Danmark valts ut som prioriterade marknader. I Danmark ser man en
tydlig förflyttning från användningen av analoga medier till digitala medier. I Tyskland ser man nu en ökning på de digitala medierna även om dagspress, tv och radio
fortfarande är stort.
Stora kanaler i Danmark:
Hotels.com, Tripadvisor, Momondo, Booking.com, Google earth, Facebook,
StumbleUpon, Pinterest, Google+, Reddit, Youtube, Tumblr, LinkedIn, Twitter och
Vkontakte.
Stora kanaler i Tyskland:
YouTube, Facebook, Booking.com, Holidaycheck.de, Ab-in-der-Urlaub.de, Google
Earth, Pinterest, Twitter, Reddit, Vkontakte, StumbleUpon, och Vkontakte.
Vill du lära dig mer?
Kontakta gärna Lunds Turistbyrå om du vill lära dig mer om exportmognad eller vill
ha hjälp att utveckla ditt företag. Du kan även testa ditt företags exportmognad på
exportmognad.tourisminskane.com eller www.exportmognad.se.
Download