Erfarenheter
AC International
”Caught by Västerbotten Lapland!”
Hur lyckas man med export?
• Attraktiva, exportmogna produkter/upplevelser och
destinationer
• Tillgänglighet till produkt och destination
• Försäljning. Det ska vara enkelt att köpa för ÅF och
slutkund
• Analys och marknadsföring. Skapa kännedom och
vilja boka
Vi spände bågen
• Fler utländska turister till länet
• Utveckling av produkter och kompetenser hos
turistföretagen, framför allt inom entreprenörskap,
värdskap, produkt- och tjänstedesign
• Företag som deltar ska bli mer internationellt
konkurrenskraftiga
• Turistföretag från länet som syns i internationella
researrangörers produktutbud ska öka
Hur började vi?
• Bjuda in företag
• Inventeringar:
3 researrangörer och VT besökte företagen
Almi besöker företagen och genomför en behovsanalys
• Träffar med företagen, går igenom resultat och behov,
bestämmer och prioriterar åtgärder
Verktygen
Västerbottens ”modellen”
• Affärssamarbeten
• Matchmaking och Marketing
• Marknadskunskap
• Företagsbesök VT
(exportmognad, turismlogik)
• Produktutveckling
• Tillgänglighet
• Kunskapsöverföring
Företags- och kompetensutveckling
• Värdskap
• Design
• Marknadskommunikation
• Nya marknadskanaler, webb
• Mystery Shopping
• Lönsamhetsstyrning
• Finansieringscoachning
Saxnäsgården Hotell & Konferens
Saxnäsgården och AC International
•
•
•
•
•
Värdskap (Extern part)
Mystery shopping (Vad är vi dåliga på)
Varumärkeshandbok (Vilka är vi?)
Hemsida och sociala medier (Tankesätt)
Matchmaking (Nätverk)
Lyckas med export
•
•
•
•
Har vi något att erbjuda?
Visningsresor
Lära känna varandra
Göra det möjligt
Charterflygets utveckling
Charterlinjer
Matarlinjer
Kännedom och synlighet ökar!
Kännedom och synlighet
Resultat
• 15 företag har gått Designprogram
• 18 deltagit i workshops i Värdskap
• 16 företag har deltagit i affärsutvecklingssamtal,
marknadskanaler, lönsamhetsstyrning och
finansieringscoachning
• Samtliga företag har fått en genomgång i
turismlogik, exportmognad
• Företag har utvecklat sin webb
• Digital Produktmanual
Produktutveckling
Der Hohe
Norden
Berge und
Meer
City Hotels
Royal Tour
Highlights
Lappland
Im Land der
Mitternachtssonne
Viel Erlebnis
für
Naturliebhaber
Spezialhotels
Küsten von
Format
Zauberhaftes
Lappland
Lockruf der
Wildnis
Auf dem
Spuren
von Elch
Magisches
Lappland
Resort
Hotels
Küste bis
zum Fjäll
Ende
der Welt
Resultat
• 8 000 gästnätter
• 16 000 000 kr
• Nummer 4:a
Topplista internationella gästnätter
1. Norge, 239 522 ++
2. Tyskland, 31 969 ++
3. Finland, 27 864 +++
7. UK, 5 052 8. Schweiz, 4 401 ++
9. Ryssland, 2 613 +
4. Polen, 11 021 +++
5. Danmark, 5 494 - 6. Holland, 5 002 -
10. Italien, 2 607 +
11. Frankrike, 2 513 +
12. Spanien, 1 658 ++
Produkt
•
•
•
•
Rum ute och inne
Årstider
Produkt – plats
Bättre på att förmedla vad vi kan erbjuda (kontakt,
relation och internet)
• Bättre tillgänglighet (Bokning, resa och på plats)
Framtid
•
•
•
•
Tillgänglighet (Bokning, resa, plats och information)
Gemensam boknings- och informationsplattform
Att mötas för att utvecklas
Vem är en drömgäst?
Tillsammans är vi bättre!