Materialspec. Blocket

advertisement
Startsidan
Panorama / Dubbel panorama
400x80
Panorama / Dubbel panorama
Panorama-placeringen på startsidan har en
stark räckvidd. Ca 530 000 unika besökare och
ca 1 100 000 visningar/ dygn gör den till en
utmärkt placering för den som vill öka sin
varumärkeskännedom.
Materialspecifikation
Format: Swf, gif, jpeg, png
Storlek:
980 x 120px, 980 x 240px
Vikt: 60kb
1:a listningssidan
1:a Listning 728x90
120x270
På 1:a listningssidan kan du styra
annonseringen mot både kategorier och län. Det
här gör listningssidan till ett effektivt format med
hög räckvidd. Formatet kan även bokas på
objektsnivå.
Materialspecifikation
Format: swf, gif, jpeg, png
Storlek: 728 x 90px
Vikt: 60kb
Post-it
Post-it är en exklusiv annonslösning som ska ge
intryck av att vara integrerad med Blocket. Annonsen
ska ge ett mervärde åt besökarna och är en effektfull
placering. Formatet måste godkännas av Blocket.
Post-it
Materialspecifikation
Format: HTML
Storlek: 200 x 230px
Take-Over
En Take-over tar över sidan under ett dygn och
ger ett kraftfullt genomslag. Annonsformatet är
exklusivt och får endast bokas ett antal gånger per
år.
400x80
Takeover
Takeover
Takeover
Materialspecifikation
Format banner: swf, gif, jpeg, png
Format bakgrund: Grafik till Takeover levereras i
PSD, AI, PDF eller PNG med separat lager för
olika grafiska element.
Storlek banner: 980x240px
Storlek bakgrund: Grafiken till Takeover ska
levereras med minst 2000 pixlars bredd och
800-2000 pixlars höjd I stanardupplösningen 72
ppi (pixel per inch) och sidoförhållandet 1:1. Foton
får gärna ha högre upplösning. Innehållet
rekommenderas ligga så nära Blockets innehåll
som möjligt så att det syns inom 1280x800 pixlar.
Vänster-, höger- och underkant av bilden ska
tonas ut till lämplig färg.
Skinlösning
Skinlösning
Skinlösning
En effektfull annonsplacering som styrs mot rätt
målgrupp. Annonsformatet är exklusivt och får
endast bokas ett antal gånger per år. Skinlösning går
att köpa på huvudkategorierna, t.ex. Fordon, För
hemmet och Personligt.
Materialspecifikation
Format: Grafik levereras i oförstörligt bildformat
såsom PSD, AI, eller PNG med separata lager för
olika grafiska element.
Storlek: Grafiken ska levereras med minst 2000
pixlars bredd och 800-2000 pixlars höjd i
standardupplösningen 72 ppi (pixel per inch) och
sidoförhållandet 1:1. Foton får gärna ha högre
upplösning. Budskapet rekommenderas ligga så
nära Blockets innehåll som möjligt så att det syns
inom 1280x800 pixlar.
Vänster-, höger- och underkanten av bilden ska
tonas ut till lämplig färg.
Spincube
Spincube är ett rich media format i form av
en 3D--kub. Kuben består av 4 sidor och
varje sida innehåller minst en bild. När en
besökare sveper med fingret över en sida,
roterar kuben i en 3D-animation och visar en
ny bild på nästa sida.
Materialspecifikation
4st retina bilder
Format: 600x280px
Vikt: Max 40kb/st
Mättaggar och klicklänkar
Expanding Spincube
Spincube är ett rich media format i form av en 3D-kub.
Kuben består av 4 sidor och varje sida innehåller
minst en bild. När en besökare sveper med fingret
över en sida, roterar kuben i en 3D-animation och
visar en ny bild på nästa sida. Vid ’swipe’ över den
mindre bilden expanderar 3D-kuben över innehållet på
sidan i full storlek, 300x300px.
Materialspecifikation
1st retina bild innan expandering
Format: 640x320px
Vikt: Max 40kb
4st retina bilder
Format: 600x600px
Vikt: Max 40kb/st
Mättaggar och klicklänkar
Slider
Slider är ett rich media galleri som kan visa 4st bilder
genom att besökaren sveper med fingret mellan de två
bilderna. Vid ’swipe’ flyttas den aktuella bilden åt höger
eller vänster och från motsatt sida kommer en ny bild.
Materialspecifikation
4st retina bilder
Format: 640x320px
Vikt: Max 40kb
Mättaggar och klicklänkar
Bild
Bild är en yta som kan fyllas med rich media tillägg, till
exempel; kupong, karta, e-mail, sms osv.
Materialspecifikation
1st retina bild
Format: 640x320px
Vikt: Max 40kb
Mättaggar och klicklänkar
Video
Video är ett rich media format som spelar upp en preview av en video innan klick, efter klick spelas hela
videon upp i mobilens videospelare. Pre-viewn får
vara max 7 sekunder och loopar över
bakgrundsbilden med ett par sekunders uppehåll, tills
besökaren klickar på play-knappen.
Materialspecifikation
1st retina bild
Format: 640x320px
Vikt: Max 40kb
Video16:9 format, .mp4, max ca 6mb
Pre-view max 7 sekunder av videon i samma format
som ovan
Mättaggar och klicklänkar
Karta
Karta är ett rich media format som visar en karta över
närmaste intressepunkter i förhållande till besökarens
position.
Om en besökare klickar på kart-ikonen öppnas en
karta över annonsen som visar närmaste butik för
företaget i förhållande till besökarens mobilposition.
Vid kartan visas information om aktuell butik som
företaget själva bidrar med, exempel på information
kan vara adress, öppettider och telefonnummer.
Materialspecifikation
POI-lista – Information om butiken/butikerna samlas i
ett Exceldokument som skicka ut till företaget. I
dokumentet ska följande fyllas i för varje butik som ska
visas.
Adress, longitud & Latitud
Telefonnummer, öppettider & email
Position-ikon – En ikon på kartan för varje butik som
visas.
1st retina ikon 70x70px
Kupong
Kupong är ett rich media format som visar ett
erbjudande som sedan besökare kan ta del av genom
att skriva in sitt mobilnummer. Ett SMS skickas då till
besökaren med
instruktioner; hur de kan få erbjudandet, hur länge det
gäller och vart de ska lösa in sin kupong.
Materialspecifikation
Kod En generell kod som avser alla besökare som vill
ta del av erbjudandet
SMS
SMS är ett rich media format som skickar ett SMS till
besökaren efter att denne skrivit in sitt mobilnummer
och tryckt på skickas. SMS:et kan innehålla allt från
erbjudanden till uppmaning.
Materialspecifikation
SMS – Text som ska stå i sms:et, max 140 tecken
E-mail
E-mail är ett rich media format som skickar ett e-mail
till företaget i fråga med besökarens uppgifter när
denne tryckt på skicka. I exemplet till vänster skickas
uppgifterna i ett e-mail till företaget som därefter kan
maila besökaren för mer information.
Materialspecifikation
E-mail: En e-mailadress som uppgifterna ska skickas
till
Unlimited
Unlimited tillåter en yta att innehålla fler än 4st bilder. I
en spincube till exempel har kuben fyra sidor så att
formen fortfarande förblir en 3D-kub men när
besökaren svept hela vägen runt kommer fyra nya
bilder att visas på de redan existerande sidorna.
Materialspecifikation
X antal retina bilder i samma storlek som ytan de ska
visas på
Custom
Custom används då rich media tillägg mixas och
specialtillvekas för att företag ska kunna skapa
personliga annonser.
I exemplet till vänster kan besökaren ansöka om lån
och se månadskostnaden direkt i bannern. Vid klick på
’Ansök direkt’ kan besökaren skriva in sin e-mail så
kontaktar Lendo dem inom kort.
Materialspecifikation
Kontakta Adssets för utveckling av Custom annonser
Prism
Prism är ett rich media format som har formen av en
prisma med tre sidor som en spincube i 3D format.
Materialspecifikation
3st retina bilder
Format: 600x280
Vikt: Max 40kb/st
Klicklänkar och mättaggar
Autorotering
Autorotering tillåter Spincube och Slider format att
autorotera bilderna ett par varv innan den stannar på
första sidan. Tillåter också besökare att svepa med
fingret över bilderna för att själva rotera dem.
Materialspecifikation
Meddela Adssets om denna funktion ska
implementeras
Röstning
Röstning är ett rich media format som tillåter besökare
att rösta om ett ämne. I exemplet till vänster får
besökare rösta om vilken datormus från Roccat de
tycker bäst om. Direkt efter klick visas staplarna i
bannern så att besökaren kan se resultatet.
Materialspecifikation
Fråga: Vilken/vilka frågor som besökare ska rösta om
Grafik: All grafik som behövs för at skapa företagets
personliga röstning, till exempel bakgrundsbild/bilder
Enkät
Enkät är ett rich media format där besökaren kan
utföra enkätundersökningar direkt in annonsen.
Besökaren svarar på frågor; ensvarsfrågor,
flersvarsfrågor eller fritextfrågor. När besökaren ör klar
skickas svaren till företaget i fråga.
Materialspecifikation
Frågor: Vilka frågor som ska ingå i undersökningen
E-mail: Den e-mail som besökarens svar ska skickas
till
Ljud
Ljud kan implementeras efter första interaktionen. Till
exempel kan besökare höra ljud när de sveper med
fingret över en Spincube, eller spela upp ljud efter
besökare klickar på ljudikonen. Ljudfilen får max vara
30 sekunder lång.
Ljudfil: .mp3 format, max 30 sekunder lång
Meddela Adssets om hur och när ljud/ ljuden ska
spela
Download