På nästa sida kan du se poängplanen för Beteende

advertisement
BETEENDEVETENSKAP • LINKÖPING
På näs
ta s
kan du ida
se
poäng
planen
för Bet
een
vetens dekap.
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET - INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP (SABET)
BETEENDEVETENSKAP
Det högskoleförberedande samhällsvetenskaps-
Undervisningen är varierande, meningsfull och
programmet ger en bred grund och riktar sig mot
kreativ. Samhällsprogrammet passar dig som i
dig som är intresserad av hur människan agerar,
framtiden är intresserad av yrken som förslags-
tänker och känner i olika situationer.
vis polis, socionom och jurist eller helt enkelt är
intresserade av ämnen med fokus på samhället
Inriktningen Beteendevetenskap är ett samlat
och människan.
namn för de kunskapsområden som sysslar med
att iaktta och studera människans beteende. Varför
Genom klassöverskridande samarbete, tematisering
gör folk som de gör? Hur kan vi veta om ett vittne talar
och projekt arbetar vi i Trollhättan för att alla ska
sanning vid en rättegång? Hur fungerar hjärnan?
utvecklas tillsammans med andra människors
Dessa är några frågor vi kommer att beröra inom
lärande.
denna inriktning.
Utbildningen ger dig behörighet för fortsatta studier på
Om du vill jobba med människor i framtiden är
högskola och universitet inom till exempel pedagogik,
beteendevetenskap den rätta inriktningen för dig.
psykologi eller juridik.
Poängplan
2017/2018
DBGY BETEENDEVETENSKAP
Samhällsvetenskapsprogrammet - Beteendevetenskap (SABET)
Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap riktar sig mot dig som är intresserad av hur
människan tanker, känner och agerar i olika lägen. Beteendevetenskap är ett namn för de områden som studerar
och iakttar människans beteende. Önskar du studera vidare har du många valmöjligheter.
Ämne
Kurskod
Totalt
Åk 1
Engelska 5
ENGENG05
100
100
Engelska 6
ENGENG06
100
Historia 1b
HISHIS01b
100
IDRIDR01
100
100
MATMAT01b
100
100
Matematik 2b
MATMAT02b
100
Naturkunskap 1b
NAKNAK01b
100
Religionskunskap 1
RELREL0
Samhällskunskap 1b
SAMSAM01b
100
100
Svenska 3
SVESVE03
100
För hela kursutbudet, kontakta skolan.
100
100
Filosofi 1
FIOFIO01
Moderna språk
MODXXX01-05
Psykologi
PSKPSY01
Ledarskap och organisation
LEDLED0
100
Kommunikation
PEDKOU0
100
Psykologi 2a
PSKPSY02a
50
50
Samhällskunskap 2
SAMSAM02
100
100
Sociologi
SOISOO0
100
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
HUMHUM00S
100
100
50
50
200
100
50
50
100
100
100
Rätten och samhället
JURRÄT0
100
Pedagogiskt ledarskap
PEDPEG0
100
Gymnasiearbete
GYARES
100
100
200
200
Individuellt val
Totalt
2500
100
50
100
100
100
Estetiskt alternativ
100
50
SVESVE01
Idrott och hälsa 2
100
100
SVESVE02
Individuella val (exempel)
Kurser som ska erbjudas:
100
Idrott och hälsa 1
Svenska 2
Åk 3
100
Matematik 1b
Svenska 1
Åk 2
100
100
850
850
800
DBG
Linkö Y
ping
Förändringar i poängplanen kan förekomma.
Download