Samhällsvetenskapsprogrammet 2016

Samhällsvetenskapsprogrammet 2016
Inriktning Beteendevetenskap
Årskurs 1
Ämnen
Kurskod
Årskurs 2
Årskurs 3
Poäng Höst Vår Höst Vår Höst Vår
Gymnasiegemensamma ämnen 1150p
Engelska 5
Engelska 6
Historia 1b
Idrott o hälsa 1
Matematik 1b
Matematik 2b
Naturkunskap 1b
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1 / SVA 1
Svenska 2 / SVA 2
Svenska 3 / SVA 3
ENGENG05
100
ENGENG06
100
HISHIS01b
100
IDRIDR01
100
MATMAT01b
100
MATMAT02b
100
NAKNAK01b
100
RELREL01b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
100
SVESVE01
100
SVESVE02
100
SVESVE03
100
X
X
X
50
SAMSAM01b
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programgemensamma karaktärsämnen 300p
Filosofi 1
Psykologi 1
Moderna språk
Moderna språk
FIOFIO01
50
PSKPSY01
50
MODXXX03
100
MODXXX04
100
X
X
X
X
X
Inriktning beteendevetenskap 450p
Ledarskap och organisation
Kommunikation
Psykologi 2a
Samhällskunskap 2
Sociologi
LEDLED0
100
PEDKOU0
100
X
X
X
X
PSKPSY02a
50
SAMSAM02
100
SOISOO0
100
X
X
HUMHUM00S
100
SAMINR0
100
X
X
X
X
KOSKUL0
100
X
X
200
X
X
X
X
X
Programfördjupning 300p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Internationella relationer
Kultur- och idéhistoria
Individuellt val
Gymnasiearbete
SUMMA POÄNG
GYARSA
100
2500