Korta vägen - Högskolan i Gävle

advertisement
Korta vägen
En utbildning för dig som är nyanländ i Sverige
och har en akademisk utbildning, minst tre år,
från ett annat land.
Korta vägen omfattar ca 20 veckor och innehåller både
praktik och utbildningsinsatser. Målet är att på ett snabbt sätt
skapa kontakter med arbetslivet och öka chanserna till jobb
på den svenska arbetsmarknaden. För att delta måste du
göra språktest och genomföra intervju.
Förtur till Korta vägen ges till deltagare med utbildningar
inom:
– Teknik, data, naturvetenskap
– Samhällsvetenskap-/beteendevetenskap
– Ekonomi/handel/marknadsföring/administration
– Pedagogik
Vad innehåller Kor ta vägen?
– Kartläggning av akademiska meriter eller akademisk kompetens
– Individuell coachning och vägledning
– Praktik
– Språk- och IT-utbildning
– Skräddarsydda och individuella utbildningsinsatser
– Föreläsningar i statsvetenskap, kulturvetenskap mm
Ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Lernia
på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Högskolan i Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se
Download