V16 OM914A 24332 Vård och omsorg av personer med psyk.

Välkommen till Högskolan i Gävle
och Akademin för hälsa och arbetsliv
Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning 7,5 hp
KURSKOD OM914A
ANMÄLNINGSKOD 24332
KURSVECKOR v.4 2016 – v.23 2016
KURSNAMN
KURSPLAN hittar du här
SCHEMA hittar du här
PERIOD FÖR KURSREGISTRERING I STUDENTPORTALEN
18/1-24/1
Urban Torstensson
Tel.026-64 82 50, [email protected]
KURSADMINISTRATION Glafira Sörensson
KONTAKTUPPGIFTER [email protected], 026-64 82 95
KURSANSVARIG
KONTAKTUPPGIFTER
Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.
KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent
Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.
Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se under v.3
På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Blackboard OM914A.24332.2016
1(2)
Kursupplägg
Kursen är delvis nätbaserad och bedrivs på kvartsfart under vt-2016 med tre
sammankomster i Gävle med start den 28/1, därefter den 17/3 och den 19/5. Kursen kan
även genomföras utan att fysiskt närvara vid sammankomsterna.
Kursstart sker 2016-01-28 kl.09.00-17.00 i hus 51 sal 219.
Arbetet styrs utifrån en studiehandledning och kommunikation sker via telefon,
sammankomster och Blackboard.
Efter genomförd kurs ser vi gärna att du gör en utvärdering.
2(2)