Telemedicin

advertisement
Distansutbildningar i Sverige
Abir Bouzenzana, Larissa Bastos, Nafisa Hassan, Minh Trinh
och Semira Abdulkader
 Högskolan Dalarna 435 kurser
 Mittuniversitetet 282 kurser
 Högskolan i Gävle 277 kurser
 Umeå universitet 250 kurser
 Karlstads universitet 248 kurser
 Uppsala universitet 220 kurser
 Andra högskolor och universitet arbetar aktivt för att
öka sitt utbud.
 Internet uppkopplings och dator krävs för




distansutbildningar.
Vissa kurser är helt nät eller webbaserade – behöver
inte åka till högskolans campusort, varken vid
introduktion eller tentamens tillfällen.
Läroplattformar – varje kurs har sin egen hemsida, där
man kan göra kommentarer på klasskamraternas
inlägg för diskussioner eller frågor till läraren.
Krävs att varje student har sin inloggning.
Utföra fildelning och återanvändning av material.
 Finns möjligheten att föra diskussioner och
föreläsningar via webcam och mikrofon. (Via
studentportalen)
 CD och DVD skivor har producerats och särskilda
utbildningsprogram har utvecklats.
 En lärplattform används som ett s.k. virtuell klassrum.
Där deltagarna kan utbytta information genom:
 Diskussionsforum, inlägg, rapporter, föreläsningar etc.
Kursansvarig kan kontrollera:
 Närvaron, om man är aktiv, lägga in
inlämningsuppgifter, hemtenta, håller föreläsning
genom webcamera etc.
 Ping Pong, Blackboard, Moodle, Cambro, Fronter,
Dokeos, Edulink, Egate, Klickportalen K3 etc.
Exempel på vilka universitet som använder de olika LMS
 Ping Pong HLK, Uppsala, KI
 Cambro Umeå universitet
 Blackboard  Gävle, Växsjö, Mittuniversitetet, Örebro
 Moodle  Linnéuniversitet, Stockholmsuniversitet,
Umeå universitet
 Salskrivning  anordnas på lärosätet och/eller på




lärcentra
Hemtenta  via e-mail
Muntlig examination  via videokonferens eller emöte
Skriftlig inlämningsuppgift i grupp eller individuellt.
Kontrolleras i URKUND.
Självrättande prov  konstrueras i de flesta virtuella
lärplattformar. Ex. kryssfrågor och bildfrågor. Lämpar
sig för duggor och för studenternas egen
kunskap<skontroll
 Hitta ingen ekonomisk jänförelse mellan
campusutbildningar och distans utbildningar.
 Tex. Specialist sjuksköterkers utbildningar
- fåtal sökande  problem i universitet och högskola
- planering av lärarbehov och kompetens
- ekonomiska underskott p.g.a. outnyttjade
högskolepltaser
 Åtgärd: Intensivt utvecklingsarbete inom distans
utbildnigar och flertalet av lärosätten.
 Man kan studera på hemorten
 Man kan kombinera studierna med arbete
 Man kan kombinera studierna med familjeliv
 Man kan själv bestämma inlärnings- och
inläsningstakt
 Man har mer individuellanpassad lärarkontakt
 Man saknar direkthjälp och kontakt med lärarna
 Man har för lite föreläsningar
 Man träffar inte sina kursdeltagare ofta
 Man har för lite diskussioner
 Risk att man hamnar efter pga. bristande vana
Download