Ekonomisk Samhällsanalys, ht 2011

advertisement
Ekonomisk Samhällsanalys, ht 2011 - undervisningsplan
Dag,
Innehåll, litteratur (artiklar på kurshemsidan)
12-05
Introduktion, innebörder av ekonomisk samhällsanalys. Lind, Frey, Rosenberg
12-06
Utvecklingen de senaste 50 åren. Heilbroner-Milberg, Fogelperspektiv, Magnusson
12-08
Förändrade villkor för individer, företag och stater. Nya marknader, möjligheter
och hot. WTA, Cowen,, PerssonRadetzki, Norén, Globinstitkonk
12-12
Livsvillkor för individer och hushåll, konsumtionens förändrade innebörder och
förutsättningar. BurenstamLinder, Cowen, LuxuryFever, SCB-utdrag
12-14
Economic man i den sköna nya världen – en utvecklad konsumtionsteori.
Lindvall, BeckerMurphy, Coleman
12-15
Ekonomi och lycka. Happiness – what makes us, Income and happiness, OH-underlag
12-16
Har den ekonomiska vetenskapen några gränser? Imperialism, Love and money, Becker
12-19
Diskussionsseminarium
01-10
Är ekonomisk samhällsanalys fruktbar? Coyle, Ingelstam, Bergh
01-17
Redovisningsseminarium (obligatoriskt). Utdelning av hemtenta.
01-20, kl 15
Inlämning av hemtenta
Download