Atta`refölystopen Akta rej för lykstolpen Akta dig för lyktstolpen Ha`ru

Exempel på komprimerat och reducerat tal.
Jag får inte vara ute efter elva.
Ja få’nte va ut’eft’elva
Jag förlåter honom om han tar tillbaka allt vad han har sagt.
Ja flåte’onom’an ta tibak’all’va’an’satt.
Du ska inte tro att du fattar bara för att du är äldst.
Du’ska’nte to at’u fatta ba’fatt’u älst.
Det är inte aktuellt med några aktioner just nu
De’nt’atellt me’nå asioner jus’nu
Vi i oppositionen accepterar inte nedskärningarna i äldreomsorgen
Vi’opstionen asptera’nte neskäningana ’älreomsogen.
Atta’refölystopen
Akta rej för lykstolpen
Akta dig för lyktstolpen
Ha’ru’nå rittit vittit på gång
Har’ ru’ nått riktit viktit på gång
Har du något riktigt viktigt på gång
Han skatta fantastist konstit
Han skratta fantastiskt konstit
Han skrattade fantastiskt konstigt