CELLer - Blommensbergsskolan

advertisement
Hej!
Välkomna till NO!
Biologi
Läran om livet
Vad är liv?
- Behöver energi
- Tar upp näring och avger avfall (mat, solljus)
- Andas
- Kan förökas (dela sig eller fortplanta sig)
- Reagerar på omgivningen
- Har en viss rörelseförmåga
- Dör
Ett annat ord för levande varelser är organismer.
Vilka grupper av organismer finns?
•
•
•
•
•
•
Människor
Djur
Alger
Växter
Svampar
Bakterier
Mer än 10 miljoner olika
organismer på vår jord!
Vad består alla organismer av?
• Vilka är de minsta byggstenarna i en
organism?
 CELLer
- funktionell enhet
- strukturell enhet
Vilka av dessa grupper av organismer
består an en enda cell?
•
•
•
•
•
•
Människor
Djur
Alger
Växter
Svampar
Bakterier
Cell
• Djur, växter och bakterier består av celler som
ser annorlunda ut.
Djur cell
cellmembran
cellplasma
mitokondrie
cellkärna
Växtcell
cellkärna
cellsaftrum
cellmembran
cellvägg
cellmembran
Klorofyll korn
mitokondrie
Uppgift 1 – Djurcell
• Skriv namn på
dessa celldelar
Uppgift 2 – Växtcell
• Skriv ner namn på dessa celldelar
Uppgift 3
• Nämn 3 skillnader mellan en djurcell och en växtcell:
– - …………………….
– - …………………….
– - …………………….
• Nämn några likheter mellan en djurcell och en växt cell:
–
–
–
–
- ……………………
- ……………………
- ……………………
- ……………………
Uppgift 4
• Varför behöver djurceller en cellmembran?
• Varför behöver växtceller en cellvägg?
Uppgift 5
• Vad finns i cellkärnan? Varför behöver
organismer det?
– Arvsmassa = DNA, det fungerar som ett program
med information som bestämmer över hur cellen
ska fungera
Uppgift 6
• Hur får växter energi från omgivningen?
– Soljus som omvandlas till socker i klorofyll kornen
• Hur får djur energi i sig?
– De äter andra växter och djur
Extra uppgifter för de som älskar kemi!
• Vad består cellplasman av?
– Vatten, salter, mitokondrier, cellkärna, näring
• Vad består cellväggen av?
– cellulosa
• Vad består cellväggen av?
– fettmolekyler
• Vad är fotosyntes? Beskriv kemiska formeln.
– Syre+vatten+soljus  koldioxid+socker
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards