BRUKSANVISNING
INTRODUKTION........................................................................................................................................................................ 4
VARNING .................................................................................................................................................................................... 4
MONTERING ................................................................................................................................................................................ 6
MONTERING AV NEXSTAR ........................................................................................................................................................... 6
Strömförsörjning av NexStar ................................................................................................................................................. 6
Handkontrollen...................................................................................................................................................................... 6
Okularet ................................................................................................................................................................................. 7
Star Pointer Finderscope....................................................................................................................................................... 7
HANDKONTROLLEN ............................................................................................................................................................. 10
...................................................................................................................................... 11
Justeringsprocedur ............................................................................................................................................................. 11
Justering efter himlen ......................................................................................................................................................... 12
Automatisk justering efter två stjärnor ............................................................................................................................... 13
Justering efter två stjärnor ................................................................................................................................................. 14
Justering efter en stjärna .................................................................................................................................................... 14
Justering efter solsystemet ................................................................................................................................................... 14
FÖRBÄTTRA INRIKTNINGSPRECISIONEN ................................................................................................................................... 16
Justeringsstjärnor: .............................................................................................................................................................. 16
Synk .................................................................................................................................................................................... 17
Ångra synk .......................................................................................................................................................................... 17
OBJEKTKATALOG ..................................................................................................................................................................... 17
Välja ett objekt .................................................................................................................................................................... 17
Svänga till ett objekt ............................................................................................................................................................ 18
Hitta planeter ..................................................................................................................................................................... 18
Rundtursläge ...................................................................................................................................................................... 18
Konstellationrundtur ........................................................................................................................................................... 18
RIKTNINGSTANGENTER ............................................................................................................................................................ 19
Hastighetstangent ............................................................................................................................................................... 19
INSTÄLLNINGSPROCEDURER .................................................................................................................................................... 19
Spårningsläge ..................................................................................................................................................................... 19
Spårningshastighet ............................................................................................................................................................. 19
Visa tid-plats ....................................................................................................................................................................... 20
Användardefinierade objekt ............................................................................................................................................... 20
KAMERA ................................................................................................................................................................................... 20
Anslutning av kameran ....................................................................................................................................................... 20
Kontrollera kameran .......................................................................................................................................................... 21
Kameraguide ....................................................................................................................................................................... 21
FASTSTÄLLA R.A./DEK. .................................................................................................................................................... 22
GÅ TILL R.A./DEK. ..................................................................................................................................................................... 22
IDENTIFIERA ............................................................................................................................................................................. 22
PRECIS GOTO ............................................................................................................................................................................ 22
INSTÄLLNING AV TELESKOPETS FUNKTIONER ........................................................................................................................... 22
ANVÄNDNING AV HANDKONTROLLEN
Ställa in Tid-Plats ............................................................................................................................................................................... 22
Anti-backlash ...................................................................................................................................................................................... 22
Svängningsgränser ............................................................................................................................................................................. 23
Filtergränser ....................................................................................................................................................................................... 23
Riktningstangenter ............................................................................................................................................................................... 23
Gå till-tillvägagångssätt ..................................................................................................................................................................... 23
2
Kabelvinda .......................................................................................................................................................................................... 23
NYTTOFUNKTIONER
................................................................................................................................................................. 24
Kiljustering ......................................................................................................................................................................................... 24
GPS På/Av .......................................................................................................................................................................................... 24
Belysningskontroll .............................................................................................................................................................................. 24
Fabriksinställning ............................................................................................................................................................................... 24
Version ................................................................................................................................................................................................ 24
Hämta axelposition .............................................................................................................................................................................. 24
Gå till axelposition ............................................................................................................................................................................. 24
Viloläge ............................................................................................................................................................................................... 24
Solmeny................................................................................................................................................................................................ 24
Bläddringsmeny .................................................................................................................................................................................. 24
Kalibrera gå till .................................................................................................................................................................................. 24
Ställa in fästets position ...................................................................................................................................................................... 25
Kommandoträd för handkontroller ..................................................................................................................................... 26
TELESKOPETS GRUNDER.................................................................................................................................................... 26
BILDORIENTERING .................................................................................................................................................................... 27
FOKUSERING ............................................................................................................................................................................ 28
BERÄKNA FÖRSTORING ............................................................................................................................................................ 28
FASTSTÄLLA SYNFÄLTET ......................................................................................................................................................... 28
ALLMÄNNA OBSERVATIONSRÅD ............................................................................................................................................... 29
DET CELESTIALA KOORDINATSYSTEMET ................................................................................................................................... 30
STJÄRNORNAS RÖRELSER ......................................................................................................................................................... 31
POLJUSTERING .......................................................................................................................................................................... 32
Fotografering med NexStar 4 ............................................................................................................................................. 33
Att hitta den celestiala nordpolen ....................................................................................................................................... 34
CELESTIAL OBSERVATION................................................................................................................................................. 35
OBSERVERA MÅNEN ................................................................................................................................................................. 35
OBSERVERA PLANETERNA ........................................................................................................................................................ 35
OBSERVERA SOLEN ................................................................................................................................................................... 35
OBSERVERA DJUPRYMDSOBJEKT ............................................................................................................................................... 36
SIKTFÖRHÅLLANDEN ............................................................................................................................................................... 36
Transparens ........................................................................................................................................................................ 36
Himlens upplysning ............................................................................................................................................................ 36
Sikt ...................................................................................................................................................................................... 36
UNDERHÅLL AV TELESKOPET .......................................................................................................................................... 37
VÅRD OCH RENGÖRING AV OPTIKEN
......................................................................................................................................... 37
BILAGA A – TEKNISKA SPECIFIKATIONER ....................................................................................................................... 40
BILAGA B - ORDLISTA ......................................................................................................................................................... 41
BILAGA C – RS 232-ANSLUTNING ...................................................................................................................................... 43
BILAGA D – KARTOR ÖVER TIDSZONER ....................................................................................................................... 44
STJÄRNKARTOR .................................................................................................................................................................... 46
3
Gratulerar till ditt köp av Celestron NexStar! NexStar erbjuder en helt ny generation av datorstyrd teknologi. NexStar, som är enkelt och
bekväm att använda, är redo för användning efter lokalisering av endast tre ljusstarka objekt. Det är den perfekta kombinationen av kraft och
rörlighet. Om astronomi är nytt för dig, kanske du vill börja med att använda NexStars inbyggda Sky Tour-funktion, som ger NexStar order
att hitta de mest intressanta objekten på himlen och gör så att teleskopet svänger automatiskt till varje objekt. Om du är en erfaren amatör,
kommer du att uppskatta den omfattande databasen med nästan 40 000 objekt, inklusive anpassade listor av alla de bästa djuprymdsobjekten,
ljusstarka stjärnor och variabla stjärnor. Det spelar ingen roll vilken nivå du börjar på, för NexStar kommer att avslöja alla universums
underverk för dig och dina vänner.
NexStar erbjuder bland annat följande standardfunktioner:
•
Otrolig svängningshastighet på 4°/sekund.
•
Fullständigt inkapslade motorer och optiska kodare för positionslokalisering.
•
Integrerad handkontrollenhet – inbyggd i sidan av gaffelarmen.
•
Lagring av programmerbara användardefinierade
objekt och många andra högprestandafunktioner!
NexStars högklassiga funktioner i kombination med Celestrons legendariska optiska standarder ger amatörastronomer ett av de mest
sofistikerade och lättanvända teleskopen som är tillgängliga på marknaden i dagsläget.
Ta dig tid att läsa denna bruksanvisning innan du ger dig av på din resa genom universum. Det kan ta några observationstillfällen att bekanta
sig med NexStar-teleskopet, så du bör ha bruksanvisningen till hands tills du har förstått hur teleskopet fungerar till fullo. NexStars
handkontrollenhet har inbyggda anvisningar som vägleder dig genom alla justeringsprocedurer som behövs för att göra teleskopet redo för
användning på några få minuter. Använd denna bruksanvisning i kombination med instruktionerna på skärmen som tillhandahålls av
handkontrollenheten. Bruksanvisningen ger detaljerad information angående varje moment såväl som det referensmaterial som behövs och
praktiska tips som gör din observationsupplevelse både enkel och trevlig.
Ditt NexStar-teleskop är designat för att ge dig flera års nöje och givande observationer. Dock finns det några saker som bör beaktas innan
man använder teleskopet som kommer att upprätthålla säkerheten för dig och skydda din utrustning.
Varning
Titta aldrig direkt på solen med oskyddade ögon eller med ett teleskop (såvida det inte är utrustat med ett lämpligt solfilter).
Detta kan leda till permanenta och bestående ögonskador.
D
Använd aldrig ditt teleskop för att projicera en bild av solen på någon yta. Intern värme som alstras kan skada teleskopet och
eventuella tillbehör som är monterade.
D
Använd aldrig ett okularsolfilter eller ett Herschelprisma. Intern värme som alstras i teleskopet kan leda till att dessa enheter spricker
eller går sönder, vilket tillåter ofiltrerat solljus att nå ögat.
D Lämna inte teleskopet utan uppsikt, varken när barn är närvarande eller vuxna som kanske inte är bekanta med korrekt
användningsprocedur för ditt teleskop.
D
4
1
2
3
12
4
5
6
11
7
10
8
9
NexStar 4 SE
1
Optikrör
7
Batteriutrymme
2
Star Pointer Finderscope
8
Stativ
3
Okular
9
Tillbehörsbricka/benstöd
4
Fokuseringsratt
10
PÅ/AV-knapp
5
Gängad fotografiadapter
11
Handkontrollenhet
6
Kontroll för spegelvändning
12
LCD-skärm
5
NexStar 4 levereras fullständigt förmonterad och är redo för användning på några få minuter. NexStar är praktiskt förpackad i en
återvinningsbar fraktkartong som innehåller följande tillbehör:
•
•
•
•
•
•
•
•
25 mm-okular – 1¼"
Star Pointer Finderscope
Stålstativ med inbyggd kil
Astronomiprogramvaran Sky™ Level 1
Teleskopstyrningsprogramvaran
NexRemote
RS232-kabel
Slutarkabel
för
kamera
Datoriserad handkontrollenhet med en databas med nästan
40 000 objekt
Montering av NexStar
Börja med att avlägsna teleskopet från fraktkartongen och placera den runda basen på ett bord eller annan plan yta. Det är bäst att lyfta
teleskopet genom att greppa den nedre delen av gaffelarmen och i basens nedre del. Avlägsna alla tillbehör från sina individuella
förpackningar. Kom ihåg att spara alla förpackningar så att de kan användas vid transport av teleskopet. Innan batterierna kan installeras, bör
teleskopröret placeras vågrätt på underlaget. För att göra detta, vrid försiktigt den främre delen av röret uppåt tills den är parallell med
underlaget.
Strömförsörjning
NexStar
av
NexStar kan strömförsörjas av åtta AA-batterier (medföljer ej), en 12 V nätadapter (tillval) eller en bilbatteriadapter (tillval).
Batteriutrymmet återfinns i mitten av teleskopets bas (se figur 3-1).
Strömförsörjning av NexStar med batterier:
Batterilucka
1.
Avlägsna batterilocket från basens mitt genom att försiktigt lyfta den runda
delen av locket.
2.
Sätt i batterierna i batteriutrymmet.
3.
Sätt tillbaka batteriluckan genom att försiktigt trycka ner på höljet tills du hör
ett klickljud.
4.
Starta NexStar genom att ställa brytaren som återfinns vid basen av
gaffelarmen i läget ”On” (på).
Handkontrollenheten
Handkontrollenheten återfinns på sidan av gaffelarmen och kan avlägsnas och
användas för fjärrstyrning eller användas medan den sitter på gaffeln.
Handkontrollenheten vilar på två stavar på gaffelarmen, som återfinns i botten av
handkontrollenhetens docka och en klämma på insidan av gaffelarmen. För att lyfta
ut handkontrollenheten från dockan på gaffelarmen,
6
Figur 3-1: NexStar 4 - batteriutrymme
lyft försiktigt handkontrollenheten uppåt och drag ut den. För att placera handkontrollenheten i gaffelarmen, sätt ner handkontrollenheten i
dockan så att de två hålen i handkontrollenhetens nedre del placeras över stavarna längst ner i dockan och öppningen på
handkontrollenhetens baksida glider över klämman i gaffelarmen.
Så snart som teleskopets ström är påslagen, kan handkontrollenheten användas för att flytta optikröret i altitud (uppåt och nedåt) och
azimut (sida till sida). Använd riktningstangenten Up (upp) för att flytta teleskopröret tills det är ungefär parallellt med marken. Detta
kommer att göra det enklare att montera nödvändiga tillbehör och att avlägsna det främre linsskyddet och sätta i batterier vid behov.
Du är nu redo att montera de medföljande visuella tillbehören på teleskopets optikrör.
Okularet
Okularet är ett optiskt element som förstorar bilden som teleskopet
fokuserar på. NexStar 4 har en inre diagonal spegel som vidarebefordrar
ljus till okularcylindern ovanpå teleskopets bakre cell. Okularet passar in i
cylindern som är inbyggd i den bakre cellen. Så här installerar du okularet:
1.
Lossa tumskruven på okularcylindern så att den inte hindrar cylinderns
inre diameter.
2.
Skjut in okularets kromdel i okularcylindern.
3.
Skruva fast tumskruvarna som håller okularet på plats.
Okular
StarPointer
Diagonal
cylinder
För att avlägsna okularet, lossa tumskruven på stjärndiagonalen och dra
ut okularet.
Man hänvisar ofta till okular med hjälp av brännvidd och cylinderdiameter.
Okularets brännvidd anges på okularcylindern. Ju längre brännvidd (dvs. ju
högre siffervärde), desto lägre okularstyrka eller förstoring; ju kortare
brännvidd (dvs. ju lägre siffervärde), desto högre förstoring. I allmänhet
kommer du att använda låg till måttlig effekt när du tittar. För ytterligare
information om hur man fastställer styrka, se
avsnittet om ”Beräkna förstoring”.
Kontroll för
spegelvändning
Fokuseringsratt
Figur 3-2 – Den bakre cellen med visuella tillbehör
Cylinderdiametern är diametern för cylindern som skjuts in i teleskopets okularcylinder. NexStar använder okular med en
standardcylinderdiameter på 1- 1/4".
Obs!
Som nämndes tidigare, har NexStar en intern vändbar spegel som kan vidarebefordra ljus antingen genom okularcylindern ovanpå den
bakre cellen eller direkt genom fotografiöppningen längst bak i den bakre cellen. Se till att den vändbara spegeln befinner sig i den övre
positionen när du
observerar med ett okular och i den nedre positionen när du fotograferar (se avsnittet Grundläggande astronomi i denna
bruksanvisning).
Star Pointer Finderscope
Att använda Star Pointer är det snabbaste och enklaste sättet att rikta ditt teleskop exakt mot önskat objekt på himlen. Det är som att ha en
laserpekare som du kan rikta direkt mot natthimlen. Star Pointer är ett inriktningsverktyg med noll förstoring som använder ett övertäckt
glasfönster för att lägga över bilden av en liten röd punkt på natthimlen. Medan du har båda ögonen öppna och tittar genom Star Pointer,
flytta helt enkelt teleskopet tills den röda punkten som ses via Star Pointer sammansmälter med objektet som det ses med blotta ögat. Den
röda punkten alstras av en lysdiod (LED); det är inte en laserstråle och kommer inte att skada glasfönstret eller ditt öga. Star Pointer levereras
utrustad med en variabel kontroll av ljusstyrka, justeringskontroller för två axlar och ett snabbmonteringsfäste av laxstjärtstyp. Innan Star
Pointer är redo för användning, måste den fästas vid teleskopröret och justeras på korrekt sätt:
Star Pointer Installation
1.
Leta upp laxstjärtsfästet på optikrörets bakre cell.
2.
Skjut in monteringsspåret längst ner på Star Pointer över fästets laxstjärtssektion. Det kan vara nödvändigt att lossa de två skruvarna på
sidan av monteringsspåret innan man skjuter in det över laxstjärtsfästet. Änden av Star Pointer med ett glasfönster bör vara riktad utåt i
riktning mot teleskopets främre del.
3. Spänn åt de två skruvarna på sidan av monteringsspåret för att säkra din Star Pointer på laxstjärtsfästet.
7
Användning av Star Pointer
Star Pointer strömförsörjs av ett 3 V litiumbatteri med lång livstid (#CR2032) som återfinns under den främre delen av Star Pointer. I likhet
med alla andra finderscopes (sökare) måste Star Pointer vara korrekt justerad i relation till huvudteleskopet innan den kan användas. Detta är
en enkel procedur där man använder azimut- och altitudkontrollrattarna som återfinns på sidan av och under din Star Pointer.
Inställningsproceduren måste utföras på natten eftersom LED-punkten kommer att vara svår att se i dagsljus.
1.
För att vrida på Star Pointer, vrid på kontrollen för den rörliga ljusstyrkan (se figur 3-3) medurs tills du hör ett klickljud. För att öka
ljusstyrkan för den röda punkten, fortsätt att vrida på kontrollratten i cirka 180º tills det inte går längre. Kom ihåg att avlägsna
plastskyddet över batteriet och stäng alltid av strömmen när du har hittat ett objekt. Detta kommer att förlänga livstiden
för både batteriet och lysdioden.
PÅ/AV
Kontroll av rörlig
ljusstyrka
Glasfönster
Azimutkontrollratt
Monteringsspår
Altitudkontrollratt
Laxstjärtsmonteringsfäste
Figur 3-3: Star Pointer Finderscope med monteringsfäste
2.
Leta upp en ljusstark stjärna eller planet och centrera den i ett okular med låg effekt i huvudteleskopet.
3.
Använd båda ögonen och titta genom glasfönstret på himlakroppen som ska användas för justering.
4.
Om Star Pointer är perfekt inriktad, kommer du att se hur den röda LED-punkten överlappar himlakroppen. Om Star Pointer
inte är korrekt inriktad, notera var den röda punkten befinner sig i relation till den ljusstarka stjärnan.
5.
Utan att flytta huvudteleskopet, vrid på Star Pointers azimut- och altitudjusteringsrattar tills den röda punkten befinner sig direkt
över justeringsstjärnan.
Om lysdioden är ljusstarkare än justeringsstjärnan, kan det vara svårt att se stjärnan. Vrid på kontrollen för rörlig ljusstyrka moturs tills den
röda punkten har samma ljusstyrka som justeringsstjärnan. Detta gör det enklare att uppnå en precis justering. Star Pointer är nu redo att
användas.
Avlägsna optikröret
Laxstjärtsfästet med snabbkoppling på NexStar 4 SE gör det möjligt att justera
optikröret för korrekt balans eller avlägsna röret för säker förvaring. För att justera
eller avlägsna röret från basen, lossa på snabbklämratten (se figur 3-4) och skjut röret
bakåt i riktning mot rörets bakre cell.
Snabbklämratt
Figur 3-4
8
Montera NexStar på stativet
Celestron NexStar-stativet är ett robust och tåligt stativ på vilket du monterar ditt NexStar 4/5”-teleskop. Stativet kan placeras var som helst,
från din trädgård till en avlägsen observationsplats och kan bibehålla din NexStar i Alt-Az eller kan poljusteras med hjälp av den inbyggda
lutningsbara ekvatorialkilplattan. Stativet levereras fullständigt monterat och man behöver bara montera det centrala
benstödet/tillbehörsbrickan.
Så här monterar du stativet:
1.
Håll stativet med överdelen uppåt och
upplyft från marken.
2.
Dra isär benen tills de är helt utfällda
och tryck ner stativet mot marken.
3.
Placera det centrala benstödet ovanför
den centrala stödpinnen så att den
skårade urskärningen är direkt under
latitudjusteringsspaken.
4.
Spänn åt benstödets låsratt tills
benstödet trycker utåt ordentligt mot
varje ben.
5.
Stativet kommer nu att stå av sig själv.
Ditt stativ har höjdjusterbara ben för
korrekt utjämning på alla typer av
underlag. Stativet är även utrustat med
ett vattenpass som underlättar
nivåutjämningen. Så här justerar du
stativets höjd och nivåutjämning:
1.
2.
Placera vattenpasset ovanpå stativets
lutningsbara plattan. Se till att den
lutningsbara plattan är helt nere och
vågrät mot underlaget.
Lutningsbar kilplatta
Teleskopets monteringsmuttrar
LatitiudCentral stöd-
justeringsstång
stång
Benstödets låsratt
Centralt benstöd/
tillbehörsbricka
Leta upp spännskruven längst ner
på varje stativben.
Figur 3-5
3.
Vrid på ratten moturs tills
den inre delen av stativbenet glider ut.
4.
Fäll ut stativbenets mittdel till önskad höjd och se till att luftbubblan i vattenpasset är centrerad.
5.
Skruva åt ratten som håller stativbenet på plats.
Om du ska poljustera ditt teleskop, är det bäst att justera latituden för den lutningsbara kilplattan innan du monterar teleskopet:
1.
Lossa latitudlåsspaken (som återfinns bredvid latitudjusteringsspaken) och höj den lutningsbara kilplattan tills skalan på
latitudjusteringsspaken överensstämmer med latituden för din observationsplats.
2.
Spänn åt låsspaken för att hålla den lutningsbara plattan säkert på plats.
3.
Placera teleskopets bas på den lutningsbara kilplattan så att hålet i basens mitt är placerat på positioneringssprinten ovanpå den
lutningsbara plattan.
4.
Vrid på basen så att hålen under varje gummifot är justerade efter monteringsbultarna som är fästa vid den lutningsbara plattan.
5.
Gänga först fast monteringsbulten som är närmast latitudjusteringsspaken och rikta sedan in de övriga två hålen och gänga fast de
återstående monteringsbultarna. Kontrollera att latitudlåsspaken fortfarande är ordentligt låst.
Nu är ditt NexStar-teleskop stadigt monterat vid stativet och redo för användning.
9
NexStar 4 har en borttagbar handkontrollenhet inbyggd i sidan av gaffelarmen som är framtagen för att ge dig omedelbar tillgång till
samtliga funktioner som NexStar kan erbjuda. Med automatiskt svängning till nära 40 000 objekt och lättförståeliga menybeskrivningar
kan till och med en nybörjare hantera en mängd olika funktioner efter bara några få observationstillfällen. Nedan följer en kort beskrivning
av de individuella komponenterna för NexStar 4-handkontrollenheten:
1.
2.
3.
LCD-skärm: Skärm med dubbla rader och plats för 16 tecken, med bakgrundsbelysning för bekväm visning av
teleskopinformation och rullande text.
Align (justera): Ger NexStar instruktioner att använda en vald stjärna eller ett objekt som justeringsposition.
Riktningstangenter: Möjliggör fullständig kontroll av NexStar i valfri riktning. Använd riktningstangenterna för att centrera
objekt i StarPointer finderscope och okularet.
1
7
2
8
3
9
10
4
5
11
6
12
Figur 4-1
NexStar-handkontrollenheten
10
4.
Katalogtangenter: NexStar har en tangent på handkontrollenheten som möjliggör direkt åtkomst till varje katalog i dess databas med 40
000 objekt.
NexStar innehåller följande kataloger i sin databas:
Messier – Fullständig lista över alla Messier-objekt.
NGC – Lista över alla djuprymdsobjekt i den reviderade nya allmänna katalogen (New General Catalog).
Caldwell – En kombination av de bästa NGC- och IC-objekten.
Planeter - Alla 8 planeter i vårt solsystem plus månen.
Stjärnor – En sammanställd lista över de ljusstarkaste stjärnorna från SAO-katalogen.
Lista – För snabb åtkomst har alla de bästa och mest populära objekten i NexStar-databasen delats in li listor, baserat på typ
och/eller namn.
Namngivna
stjärnor
Namngivna
objekt
Namnlista över himlens ljusstarkaste stjärnor. Alfabetisk
lista över 50 av de mest populära djuprymdsobjekten.
Nummerindelad/alfabetisk lista över de mest visuellt
imponerande dubbel-, trippel- och fyrdubbla stjärnorna på
himlen.
Dubbelstjärnor
Variabla
stjärnbilder
Urvalslista över de ljusstarkaste stjärnorna med den
kortaste perioden med föränderlig magnitud.
En unik lista över några av stjärnbilderna på himlen som
är lättast att känna igen.
5.
6.
Info: Visar koordinater och användbar information om objekt som har valts i NexStar-databasen.
Tour: Aktiverar rundtursläget, som söker upp alla de bästa objekten för en viss månad och automatiskt riktar in NexStar efter
dessa objekt.
7. Enter: När man trycker på Enter, kan man välja valfri funktion för NexStar, acceptera inmatade parametrar och svänga teleskopet
till
visade objekt.
8. Undo: Undo kommer att stänga den aktuella menyn och visa föregående sida i menyträdet. Tryck på Undo upprepade gånger för
att återvända till en huvudmeny eller använd för att radera data som har matats in av misstag.
9. Menu: Visar de många inställnings- och nyttofunktionerna som spårningshastighet och användardefinierade objekt, med mera.
10. Bläddringstangenter: Används för att bläddra uppåt och nedåt i alla menylistor. En dubbel pilsymbol på höger sida av
LCD-skärmen innebär att bläddringstangenterna kan användas för att visa ytterligare information.
11. Rate: Ändrar omedelbart motorernas hastighet när man trycker på riktningstangenterna.
12. RS-232-uttag: Ger dig möjlighet för anslutning till en dator och fjärrstyrning av NexStar.
Användning av handkontrollen
Detta avsnitt beskriver de grundläggande handkontrollfunktionerna som krävs för att använda NexStar. Dessa procedurer delas in i tre
kategorier:
Justering. inställningar och funktioner. Justeringsavsnittet behandlar inledande justering av teleskopet såväl som hur man hittar objekt på
himlen, inställningsavsnittet diskuterar hur man ändrar parametrar som exempelvis spårningsläge och spårningshastighet. Det sista avsnittet
går igenom samtliga nyttofunktioner som exempelvis justering av teleskopets svängningsgränser och backlash-kompensation.
Justeringsprocedur
För att NexStar ska riktas in korrekt efter objekt på himlen, måste teleskopet först justeras efter kända positioner (stjärnor) på himlen.
Med denna information kan teleskopet skapa en modell av himlen, som den använder för att lokalisera valfritt objekt med kända
koordinater. Det finns många sätt som kan användas för att justera NexStar efter himlen, beroende på vilken information som
användaren kan tillhandahålla: SkyAlign använder ditt aktuella datum, klockslag och stad för att skapa en korrekt modell av himlen.
Därefter kan användaren helt enkelt rikta teleskopet mot tre valfria ljusstarka celestiala objekt för att justera teleskopet korrekt efter
himlen. Automatisk justering efter två stjärnor uppmanar användaren att välja och centrera den första justeringsstjärnan, därefter
kommer NexStar automatiskt att välja och svänga till en andra stjärna för justering. Justering efter två stjärnor kräver att
användaren identifierar och riktar in teleskopet manuellt efter de två justeringsstjärnorna. Justering efter en stjärna fungerar på
samma sätt som justering efter två stjärnor, men här krävs dock endast att man justerar efter en stjärna. Även om precisionen inte är
lika hög som för andra justeringsmetoder, är justering efter en stjärna det snabbaste sättet att hitta och spåra ljusstarka planeter och
objekt i altazimutläge. Justering efter solsystemet kommer att visa en lista över synliga dagtidsobjekt (planeter och månen) som är
tillgängiga för justering av
11
Definition
"Altazimut" eller "Alt-Az"
syftar på en typ av fäste
som gör det möjligt för
teleskopet att röra sig i
både altitud (upp och ner)
och azimut (vänster och
höger) i relation till
underlaget. Detta är det
enklaste typen av fäste
när teleskopet monteras
direkt på ett stativ.
teleskopet. Slutligen, justeringarna EQ Norr och EQ Söder, är designade för att hjälpa dig att justera NexStar när teleskopet är poljusterat
med hjälp av stativets inbyggda kil. Varje justeringsmetod beskrivs i detalj nedan.
Justering efter himlen
Justering efter himlen (Sky Align) är det enklaste sättet att justera ditt NexStar-teleskop och bli redo för observation. Även om du inte känner
till en enda stjärna på himlen, kommer NexStar att se till att du är justerad efter några få minuter genom att fråga efter grundläggande
information som datum, klockslag och plats. Därefter behöver du bara rikta in teleskopet efter tre valfria ljusstarka celestiala objekt på
himlen. Eftersom Sky Align inte kräver någon kunskap om natthimlen är det inte nödvändigt att känna till namnet på stjärnan som du riktar
in dig på. Du kan till och med välja en planet eller månen. NexStar är sedan redo för att börja hitta och spåra valfritt objekt i objektdatabasen.
Innan teleskopet är redo att justeras, bör det placeras på en plats utomhus med samtliga tillbehör (okular, diagonal och finderscope)
monterade och linsskyddet avlägsnat. Se även till att stativet är nivåutjämnat i enlighet med vad som beskrivs i avsnittet Montering i
bruksanvisningen. Så här utför du Sky Align (justering efter himlen):
1.
2.
3.
Starta NexStar genom att ställa brytaren som återfinns vid basen av gaffelarmen i läget ”On” (på).
Tryck på ENTER för att använda Sky Align. Om man trycker på tangenten ALIGN, förbigår man alla andra justeringsalternativ och
den rullande texten och påbörjar Sky Align automatiskt.
Handkontrollenhetens skärm kommer då att be om följande tid-/platsinformation:
Plats – NexStar kommer att visa en lista över städer att välja från. Välj den stad i databasen som ligger närmast din närvarande
observationsplats. Staden du väljer kommer att lagras i handkontrollenhetens minne så att den kommer att visas automatiskt
nästa gång en justering utförs. Om du känner till den exakta longituden och latituden för din observationsplats, kan den
anges direkt i handkontrollenheten och kommas ihåg för framtida bruk på samma sätt. Så här väljer du en stad:
D
Använd bläddringstangenterna Upp och Ner för att välja mellan City Database (stadsdatabas) och Custom Site (valfri plats). City
Database tillåter dig att välja den stad som ligger närmast din observationsplats från en lista över antingen internationella eller
amerikanska städer. Custom Site tillåter dig att ange exakt longitud och latitud för din observationsplats. Välj City Database och
tryck på ENTER.
D
Handkontrollenheten tillåter dig att välja mellan antingen amerikanska eller internationella platser. För en lista över
amerikanska platser efter stat och därefter efter stad, tryck på ENTER medan United States visas. För internationella platser,
använd bläddringstangenten Upp eller Ner för att välja International och tryck på ENTER.
D
Använd bläddringstangenterna Upp och Ner för att välja din aktuella stat (eller ditt land om du valde en internationell plats) från
den alfabetiska listan och tryck på ENTER.
Använd bläddringstangenterna Upp och Ner för att välja den stad som ligger närmast din plats från listan som visas och tryck på
ENTER.
D
Time (tid) Ange aktuellt klockslag för din plats. Du kan välja antingen lokal tid (dvs. 8:00), eller militär tid (dvs.
20:00).
D
Välj PM eller AM. Om militär tid angavs, kommer handkontrollenheten att hoppa över detta steg.
Välj mellan Standard time (standardtid) eller Daylight Savings time (sommartid). Använd bläddringstangenterna Upp och Ner (10)
för att välja mellan alternativen.
D
D
Välj tidszonen som du observerar från. Använd återigen tangenterna Upp och Ner (10) för att bläddra mellan alternativen. För
information om tidszoner, se tidszonkartan som medföljer som bilaga i denna bruksanvisning.
Date (datum) -
Ange månad, dag och år för ditt observationstillfälle. Skärmen kommer att visa: mm/dd/yy.
-Om informationen som har matats in i handkontrollenheten är felaktig, fungerar tangenten UNDO som backsteg som gör det
möjligt att ange informationen på nytt.
Tips
och råd
-Nästa gång som ditt NexStar-teleskop justeras, kommer handkontrollenheten att visa den senaste platsen som angavs
automatiskt (antingen en stad eller en longitud/latitud). Tryck på ENTER för att acceptera dessa parametrar om de fortfarande
stämmer. Om man trycker på tangenten UNDO, kan man gå tillbaka och välja en ny stad eller longitud/latitud.
4.
Använd piltangenterna och handkontrollenheten för att svänga (förflytta) teleskopet mot ljusstarka celestiala objekt på himlen.
Justera objektet med den röda punkten i ditt finderscope och tryck på ENTER.
12
5.
Om finderscope har justerats på korrekt sätt efter teleskopröret, bör justeringsstjärnan nu vara synlig i okularets synfält.
Handkontrollenheten kommer att be dig att centrera den ljusstarka justeringsstjärnan i okularet och tryck på tangenten ALIGN
(justera). Detta kommer att acceptera stjärnan som den första justeringspositionen. (Det finns inget behov av att justera motorns
svängningshastighet efter varje justeringssteg. NexStar väljer automatiskt den bästa svängningshastigheten för justering av objekt i
både finderscope och okularet).
6.
För det andra justeringsobjektet, välj en ljusstark stjärna eller planet på så långt avstånd som möjligt från det första
justeringsobjektet. Använd piltangenten på nytt för att centrera objektet i ditt finderscope och tryck på ENTER. Så snart som det är
centrerat i okularet, tryck på tangenten ALIGN.
7.
Upprepa proceduren för den tredje justeringsstjärnan. När teleskopet har justerats efter den sista stjärnan, kommer skärmen att visa
"Match Confirmed" (matchning bekräftad).
Tryck på UNDO (ångra) för att visa namnen på de tre ljusstarka objekten som
du justerade efter, eller tryck på ENTER för att acceptera dessa tre objekt som justeringsobjekt. Du är nu redo för att hitta ditt första
objekt.
Tips när du använder Sky Align
Använd följande justeringsriktlinjer för att göra din användning av Sky Align så enkel och exakt som möjligt.
•
•
•
•
•
Se till att nivåutjämna stativet innan du påbörjar justeringen. Tids- och platsinformationen tillsammans med ett nivåutjämnat
stativ kommer att hjälpa teleskopet att hitta lämpliga ljusstarka stjärnor och planeter som befinner sig ovanför horisonten.
Kom ihåg att välja justeringsstjärnor som befinner sig på så långt avstånd som möjligt från varandra på himlen. För bästa
möjliga resultat, se till att den tredje justeringsstjärnan inte ligger i en rak linje mellan de två första stjärnorna. Detta kan leda till
en misslyckad justering.
Oroa dig inte över att förväxla planeter med stjärnor när du väljer justeringsobjekt. Sky Align kan användas med de fyra
ljusstarkaste planeterna (Venus, Jupiter, Saturnus och Mars) såväl som månen. Utöver planeterna, kan handkontrollenheten
erbjuda över 80 ljusstarka justeringsstjärnor att välja mellan (ner till en magnitud på 2,5).
Det sker sällan att Sky Align inte kan fastställa vilka tre justeringsobjekt som centrerades. Detta kan inträffa ibland när en
ljusstark planet eller månen passerar nära en av de ljusstarkare stjärnorna. I sådana situationer är det bäst att försöka undvika att
justera efter något av dessa objekt om det är
möjligt.
Se till att centrera objekten med samma avslutande rörelser som i anvisningarna för GoTo-tillvägagångssättet. Till exempel, om
teleskopet normalt avslutar en GoTo med en förflyttning av den främre delen av teleskopet till höger och uppåt, bör du centrera alla
de tre justeringsobjekten i okularet med hjälp av piltangenterna höger och upp (pilarna upp/ner backar med svängningshastigheter på
6 eller lägre). Att närma sig stjärnan från detta håll medan man tittar genom okularet kommer att eliminera mycket av dödgången
mellan kugghjulen och säkerställa bästa möjliga justering.
Automatisk justering efter två stjärnor
I likhet med Sky Align, kräver automatisk justering efter två stjärnor att du anger all nödvändig tids-/platsinformation enligt ovan. Så snart
som denna information har matats in, kommer NexStar att uppmana dig att välja och rikta in teleskopet efter en känd stjärna på himlen.
NexStar har nu all information som behövs för att automatiskt välja en andra stjärna som kommer att säkerställa bästa möjliga justering. När
den har valts, kommer teleskopet automatiskt att svänga till den andra justeringsstjärnan för att slutföra justeringen. Med NexStar uppställd
utomhus och med alla tillbehör monterade och stativet nivåjusterat, följ nedanstående steg för att justera teleskopet:
1.
När NexStar är påslagen, tryck på ENTER för att påbörja
justeringen.
2.
Använd bläddringstangenterna Upp och Ner (10) för att välja Auto Two-Star Align
(automatisk justering med två stjärnor) och tryck på ENTER.
3.
Handkontrollenheten kommer att visa den senaste tids- och platsinformationen som matades in i handkontrollenheten. Använd
tangenterna Upp och Ner för att bläddra i informationen. Tryck på ENTER för att acceptera den aktuella informationen eller tryck på
UNDO för att redigera informationen manuellt (se avsnittet Sky Align för detaljerade anvisningar om hur man matar in tids/platsinformationen).
4.
Skärmen kommer nu att uppmana dig att välja en ljusstark stjärna från listan som visas på handkontrollenheten. Använd tangenterna
Upp och Ner (6 och 9 på knappsatsen) för att bläddra till önskad stjärna och tryck sedan på ENTER.
Använd piltangenterna för att svänga teleskopet till stjärnan du har valt. Centrera stjärnan i ditt finderscope och tryck på ENTER.
Centrera slutligen stjärnan i okularet och tryck på ALIGN (justera).
Baserat på denna information, kommer NexStar automatiskt att visa den mest lämpliga sekundära justeringsstjärnan som befinner sig
ovanför horisonten.
Tryck på ENTER för att automatiskt svänga teleskopet till den visade stjärnan. Om du av någon anledning inte vill välja denna stjärna
(den kanske befinner sig bakom ett träd eller en byggnad), kan du antingen:
5.
6.
13
•
•
Trycka på tangenten UNDO för att visa den näst mest lämpliga justeringsstjärnan.
Använd bläddringstangenterna UPP och NER för att manuellt välja vilken stjärna du vill från listan över tillgängliga stjärnor.
När svängningen är avslutad, kommer skärmen att uppmana dig att använda piltangenterna för att justera den valda stjärnan efter ditt
finderscopes röda punkt. Så snart som den är centrerad i sökaren, tryck på ENTER. Skärmen kommer då att uppmana dig att centrera
stjärnan i okularets synfält. När stjärnan är centrerad, tryck på ALIGN för att acceptera denna stjärna som din andra justeringsstjärna. När
teleskopet har justerats efter båda stjärnorna kommer skärmen att visa Align Success (justeringen lyckades) och du är nu redo att hitta
ditt första objekt.
Justering efter två stjärnor
För justeringsmetoden efter två stjärnor, kräver NexStar att användaren känner till positionerna för två ljusstarka stjärnor för att korrekt
justera teleskopet efter himlen och börja hitta objekt. Här följer en översikt över proceduren för justering efter två stjärnor:
1.
2.
3.
4.
Tips
Starta NexStar och använd bläddringstangenterna Upp och Ner (10) för att välja Two-Star Align (justering efter två stjärnor) och
tryck på ENTER.
Tryck på ENTER för att acceptera tids-/platsinformationen som visas på skärmen, eller tryck på UNDO för att skriva ny information.
Meddelandet SELECT STAR 1 (välj stjärna 1) kommer att visas på den övre raden på skärmen. Använd bläddringstangenterna
Upp och Ner (10) för att välja stjärnan du vill använda som den första justeringsstjärnan. Tryck på ENTER.
NexStar uppmanar dig sedan att centrera justeringsstjärnan du har valt i okularet. Använd riktningspiltangenterna för att svänga
teleskopet till justeringsstjärnan och centrera stjärnan omsorgsfullt i ditt finderscope. Tryck på ENTER när centreringen är
utförd.
5. Centrera därefter stjärnan i okularet och tryck på ALIGN (justera).
För att centrera justeringsstjärnan i okularet på korrekt sätt, kan det hända att du vill minska motorernas svängningshastighet för
fincentrering. Detta utförs genom att trycka ner tangenten RATE (hastighet) (11) på handkontrollenheten och sedan välja siffran
som motsvarar hastigheten du önskar. (9 = snabbast, 1 = långsammast).
6.
NexStar kommer då att uppmana dig att välja och centrera den andra justeringsstjärnan och trycka på tangenten ALIGN. Det är
bäst att välja justeringsstjärnor som befinner sig på ett stort avstånd från varandra. Stjärnor som befinner sig på ett avstånd av 40º
till 60º från varandra kommer att ge dig en mera precis justering än stjärnor som befinner sig nära varandra.
Så snart som justeringen av den andra stjärnan är korrekt slutförd, kommer skärmen att visa Align Successful (justeringen lyckades) och
du bör höra hur spårningsmotorerna startar och börjar spåra.
Justering efter en stjärna
Justering efter en stjärna kräver att du matar in samma information som du skulle göra vid justering efter två stjärnor. Men istället för att
svänga till två justeringsstjärnor för centrering och justering, använder NexStar endast en stjärna för att skapa en modell av himlen, baserat på
den angivna informationen. Detta ger dig möjlighet att på ett ungefärligt vis svänga till koordinater för ljusstarka objekt som månen och
planeterna och ger NexStar den information som behövs för att spåra objekt i altazimut på valfri del av himlen. Justering efter en stjärna är
inte avsett att använda för att på ett exakt sätt lokalisera små eller ljussvaga djuprymdsobjekt eller för att spåra objekt på ett exakt sätt för
fotografering.
Så här använder du justering efter en stjärna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Välj One-Star Align i justeringsalternativen.
Tryck på ENTER för att acceptera tids-/platsinformationen som visas på skärmen, eller tryck på UNDO för att skriva ny information.
Meddelandet SELECT STAR 1 (välj stjärna 1) kommer att visas på den övre raden på skärmen. Använd bläddringstangenterna
Upp och Ner (10) för att välja stjärnan du vill använda som den första justeringsstjärnan. Tryck på ENTER.
NexStar uppmanar dig sedan att centrera justeringsstjärnan du har valt i okularet. Använd riktningspiltangenterna för att svänga
teleskopet till justeringsstjärnan och centrera stjärnan omsorgsfullt i ditt finderscope. Tryck på ENTER när centreringen är utförd.
Centrera därefter stjärnan i okularet och tryck på ALIGN (justera).
Så snart som den är positionerad, kommer NexStar att skapa en modell av himlen baserat på denna information och visa
meddelandet Align Successful (justeringen lyckades).
Obs! Så snart som en justering efter en stjärna har utförts, kan du använda omjusteringsfunktionen (senare i detta avsnitt) för att förbättra
teleskopets inriktningsprecision.
Justering efter solsystemet
Justering efter solsystemet är utvecklat för att möjliggöra utmärkt spårning och GoTo-prestanda genom att använda objekt i solsystemet
(solen, månen och planeterna) för att justera teleskopet efter himlen. Justering efter solsystemet är ett perfekt sätt att justera ditt teleskop för
dagtidsobservationer såväl som ett snabbt sätt att justera teleskopet för observation på natten.
14
Titta aldrig direkt på solen med oskyddade ögon eller med ett teleskop (såvida det inte är utrustat med ett lämpligt
solfilter). Detta kan leda till permanenta och bestående ögonskador.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj Solar System Align i justeringsalternativen.
Tryck på ENTER för att acceptera tids-/platsinformationen som visas på skärmen, eller tryck på UNDO för att skriva ny information.
Meddelandet SELECT OBJECT (välj objekt) kommer att visas på den övre raden på skärmen. Använd bläddringstangenterna Upp
och Ner (10) för att välja dagtidsobjektet (planet, månen, osv.) som du vill justera efter. Tryck på ENTER.
NexStar uppmanar dig sedan att centrera justeringsobjektet du har valt i okularet. Använd riktningspiltangenterna för att svänga
teleskopet till justeringsobjektet och centrera det omsorgsfullt i ditt finderscope. Tryck på ENTER när centreringen är utförd.
Centrera därefter objektet i okularet och tryck på ALIGN (justera).
Så snart som den är positionerad, kommer NexStar att skapa en modell av himlen baserat på denna information
och visa meddelandet Align Successful (justeringen lyckades).
Tips för användning av justering efter solsystemet
•
1.
2.
3.
4.
Av säkerhetsskäl kommer solen inte att visas i någon av handkontrollenhetens objektlistor, såvida det inte har aktiverats i
funktionsmenyn. För att tillåta att solen visas på handkontrollenheten, gör följande:
Tryck på tangenten UNDO tills skärmen visar "NexStar SE".
Tryck på tangenten MENU och använd tangenterna Upp och Ner för att välja Utilities menu (funktionsmeny). Tryck på ENTER.
Använd tangenterna Upp och Ner för att välja Sun Menu (solmeny) och tryck på ENTER.
Tryck på ENTER på nytt för att tillåta att solen visas på handkontrollenhetens skärm.
Solen kan avlägsnas från skärmen genom att använda samma procedur som beskrivs ovan.
För att förbättra teleskopets inriktningsprecision, kan du använda omjusteringsfunktionen som
beskrivs nedan.
Justering efter EQ Norr / EQ söder
Justering efter EQ Norr och EQ Söder hjälper användaren att justera teleskopet när det är poljusterat med hjälp av stativets inbyggda
ekvatorialkil. I likhet med altazimutjusteringarna som beskrevs tidigare, ger EQ-justeringarna dig möjligheten att utföra en automatisk
justering, justering efter två stjärnor, justering efter en stjärna eller justering efter solsystemet. För hjälp angående poljustering av ditt
NexStar-teleskop, se avsnittet Grundläggande astronomi senare i denna bruksanvisning.
Automatisk
EQ-justering
Den automatiska EQ-justeringen använder samma tids-/platsinformation som Alt-Az-justeringarna, dock kräver det även att du positionerar
töret så att altitudindexmarkeringarna är justerade (se figur 4-2) och därefter vrider på teleskopets bas tills röret är riktat mot meridianen (se
figur 4-3). Baserat på denna information, kommer NexStar att automatiskt svänga till de två valda justeringsstjärnorna för centrering och
justering. Så här använder du automatisk EQ-justering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Välj justering av EQ Norr eller Söder i justeringsalternativen och tryck på
ENTER.
Tryck på ENTER för att acceptera tids-/platsinformationen som visas på skärmen,
eller tryck på UNDO för att skriva ny information manuellt.
Välj metod för automatisk EQ-justering och tryck på ENTER.
När Set Alt to Index visas på handkontrollenhetens skärm, använd piltangenterna
Upp och Ner för att förflytta teleskopröret uppåt tills altitudindexmarkörerna
är justerade. Altitudindexmarkörerna återfinns på gaffelarmens ovansida. Se
figur 4-2.
När Find Meridian (hitta meridianen) visas på handkontrollenhetens skärm,
använd piltangenterna vänster och höger för att förflytta teleskopets bas tills
Figur 4-2 - Altitudindexmarkörer
optiköret är riktat mot meridianen.
Baserat på denna information, kommer NexStar automatiskt att visa de mest
lämpliga justeringsstjärnorna som befinner sig ovanför horisonten. Tryck på
ENTER för att automatiskt
svänga teleskopet till stjärnan som visas. Om du av någon anledning inte vill välja någon av dessa stjärnor (de kanske befinner sig
bakom ett träd
eller en byggnad), kan du antingen:
•
•
Trycka på tangenten UNDO för att visa den näst mest lämpliga justeringsstjärnan.
Använd bläddringstangenterna UPP och NER för att manuellt välja vilken stjärna du vill från listan över tillgängliga stjärnor.
15
7.
8.
9.
Teleskopet uppmanar dig sedan att centrera justeringsobjektet du har valt i okularet. Använd riktningspiltangenterna för att svänga
teleskopet till justeringsobjektet och centrera det omsorgsfullt i ditt finderscope. Tryck på ENTER när centreringen är utförd.
Centrera därefter objektet i okularet och tryck på ALIGN (justera).
När du trycker på tangenten ALIGN, kommer teleskopet automatiskt att svänga till den andra justeringsstjärnan. Upprepa steg 6
och 7 för att slutföra justeringen.
EQ-justering efter två stjärnor
EQ-justering efter två stjärnor följer de flesta av stegen i Alt-Az-justering
efter två stjärnor. Denna justeringsmetod kräver inte att användaren justerar
altitudindexmarkörerna eller inriktning mot meridianen, men den kräver att
användaren lokaliserar och justerar teleskopet efter två ljusstarka stjärnor.
När man väljer justeringsstjärnor är det bäst att välja stjärnor som: a) ligger
på stort avstånd från varandra i fråga om azimut och b) båda är antingen
positiva eller negativa när det gäller deklination. Om man följer dessa två
riktlinjer, blir resultatet en mera exakt EQ-justering efter två stjärnor.
EQ-justering efter en stjärna
EQ-justering efter en stjärna fungerar i princip på samma sätt som EQjustering efter två stjärnor, med skillnaden att det bara krävs justering efter
en stjärna för att justera teleskopet. För att använda EQ-justering efter en
stjärna, följ steg 1 till 7 i avsnittet EQ-justering efter två stjärnor.
Figur 4-3
EQ-justering efter solsystemet
Denna justeringsmetod tillåter dig att använda endast ett objekt i solsystemet
för ekvatorialjustering av teleskopet för användning på dagen. För att justera
ditt teleskop
Meridianen är en tänkt linje på himlen som
börjar vid den celestiala nordpolen och slutar
vid
den celestiala sydpolen och passerar genom
zenit. Om du tittar söderut, börjar meridianen
vid din södra horisont och passerar rakt
ovanför till den celestiala nordpolen.
med hjälp av ett objekt i solsystemet, följ steg 1 till 7 i avsnittet om EQ-justering efter två stjärnor.
Förbättra
inriktningsprecisionen
NexStar SE-teleskopet erbjuder flera alternativ som gör det möjligt att förbättra inriktningsprecisionen för ditt fäste på flera olika sätt.
Justeringsstjärnor:
Justeringsstjärnor tillåter dig att ersätta någon av de ursprungliga justeringsstjärnorna med en ny stjärna eller ett celestialt objekt. Detta
kommer att förbättra inriktningsprecisionen för ditt teleskop utan att du behöver mata in ny information.
Så här ersätter du en befintlig justeringsstjärna med en ny justeringsstjärna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Välj önskad stjärna (eller objekt) från databasen och rikta in teleskopet.
Så snart som objektet är centrerat, tryck på tangenten UNDO tills du kommer tillbaka till huvudmenyn.
När NexStar SE visas, tryck på tangenten ALIGN på handkontrollenheten.
Använd tangenterna Upp/Ner och välj alternativet Alignment Stars (justeringsstjärnor) och tryck på ENTER.
Skärmen kommer då att fråga vilken justeringsstjärna du vill ersätta. Använd bläddringstangenterna Upp och Ner för att välja
justeringsstjärnan som ska bytas ut och tryck på ENTER. Det är vanligtvis bäst att byta ut stjärnan som befinner sig närmast det
nya objektet. Detta kommer att sprida ut dina
justeringsstjärnor över himlen.
Centrera stjärnan i ditt finderscope och tryck på ENTER.
Centrera därefter omsorgsfullt objektet i okularet och tryck på ALIGN (justera).
16
Synk:
Synk-funktionen kan användas för att förbättra inriktningsprecisionen i ett specifikt område av himlen. Synk är en mycket användbar
funktion, i synnerhet när den kombineras med konstellationsrundtur och identifieringsfunktionen, där du kommer att utforska mindre
områden av himlen. Så här synkroniserar du efter ett objekt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Välj önskad stjärna (eller objekt) från databasen och sväng till det.
Så snart som objektet är centrerat, tryck på tangenten UNDO tills du kommer tillbaka till huvudmenyn.
När NexStar SE visas, tryck på tangenten ALIGN på handkontrollenheten.
Använd tangenterna Upp/Ner och välj alternativet Sync och tryck på ENTER.
Centrera synkobjektet i ditt finderscope och tryck på ENTER.
Centrera därefter omsorgsfullt objektet i okularet och tryck på ALIGN (justera).
Ditt teleskops inriktningsprecision kommer nu att vara förbättrad för detta område av himlen.
OBSERVERA: Synk kan förbättra ditt teleskops inriktningsprecision över ett större område eller över mindre områden av himlen, beroende
på kvaliteten för den inledande justeringen, samt beroende på var teleskopet var inriktat när synkroniseringen utfördes.
Ångra synk:
Eftersom en synkronisering kan påverka din inriktningsprecision för andra delar av himlen, kan det vara nödvändigt att ångra
synkroniseringen av teleskopet när du utforskar andra delar av himlen. Att utföra Undo Sync (upphäv synkroniseringen) kommer att
återställa inriktningen av ditt teleskop till de ursprungliga inställningarna. Om du
vill lägga till kalibreringsstjärnor eller omjusteringsstjärnor kommer du att uppmanas att utföra Undo Sync innan du kan fortsätta.
Objektkatalog
Välja ett objekt
Nu när teleskopet är korrekt justerat, kan du välja ett objekt från någon av katalogerna i NexStars databas. Varje katalog i databasen har
tilldelats en tangent på handkontrollenheten. Det finns två sätt att välja objekt från databasen - genom att bläddra i listorna av namngivna
objekt eller genom att ange objektnummer:
•
•
•
Om man trycker på tangenten LIST (lista) på handkontrollenheten, visas alla objekt i databasen som har ett namn eller en
typbeteckning. Varje lista delas in i följande kategorier: Namngivna stjärnor, namngivna objekt, dubbelstjärnor, variabla stjärnor och
stjärnbilder. Om man väljer något av dessa alternativ, visas en alfanumerisk lista över objekten som ingår i listan. Om du trycker på
tangenterna Upp och Ner (10) kan du bläddra i katalogen tills du hittar önskat objekt.
Om man trycker på någon av katalogtangenterna (M, CALD, NGC eller STAR), visas en blinkande markör under namnet på den valda
katalogen. Använd sifferknappsatsen för att ange numret för önskat objekt i dessa standardiserade kataloger. Exempel: För att hitta
Orion-nebulosan, tryck på tangenten “M” och ange “042”.
Om man trycker på tangenten PLANET, kan du använda piltangenterna UPP och NER för att bläddra och välja bland de åtta planeterna
samt månen.
När man bläddrar genom en lång lista över objekt, kan du genom att hålla ner antingen Upp- eller Nertangenten bläddra genom katalogen med
högre hastighet.
När man anger numret för en SAO-stjärna, krävs det bara att du matar in första fyra tecknen i objektets sexsiffriga SAO-nummer. Så snart
som de första fyra siffrorna har matats in, kommer handkontrollenheten att visa alla tillgängliga SAO-objekt som börjar med dessa siffror
automatiskt. Detta tillåter dig att enbart bläddra genom SAO-stjärnorna i databasen. När man exempelvis söker efter SAO-stjärna 40186
(Capella), är det första fyra siffrorna ”0401”. Om man anger dessa siffror kommer den närmsta överensstämmelsen bland SAO-stjärnorna
som är tillgängliga i databasen att visas. Härifrån kan du bläddra nedåt i listan och välja önskat objekt.
17
Svänga till ett objekt
När det önskade objektet visas på handkontrollenhetens skärm, har du två valmöjligheter:
•
•
Tryck på tangenten INFO. Detta kommer att ge dig användbar information om det valda objektet som exempelvis magnitud,
konstellation och fascinerande fakta om många av objekten.
Tryck på tangenten ENTER. Detta kommer automatiskt att svänga teleskopet till objektets koordinater. Medan teleskopet håller på att
svänga till objektet, kan användaren fortfarande använda många av handkontrollenhetens funktioner (som att visa informationen om
objektet).
Om du svänger till ett objekt som befinner sig under horisonten, kommer NexStar att meddela detta genom att visa ett meddelande som
påminner dig om att du har valt ett objekt som befinner sig utanför dina svängningsgränser (se Svängningsgränser i avsnittet Inställning av
teleskopets funktioner i denna bruksanvisning). Tryck på UNDO för att gå tillbaka och välja ett nytt objekt. Tryck på ENTER för att ignorera
meddelandet och fortsätta svängningen. NexStar-handkontrollenheten kommer endast att visa objekt som befinner sig under horisonten om
filtergränserna är inställda till under 0º i fråga om altitud. Se Filtergränser i avsnittet Nyttofunktioner i bruksanvisningen för ytterligare
information om inställning av filtergränserna.
Försiktighet: Sväng aldrig teleskopet när någon tittar i okularet. Teleskopet kan använda höga svängningshastigheter och kan slå
till observatören i ögat.
Objektinformation kan inhämtas utan att behöva utföra en stjärnjustering. Efter att teleskopet har startats, kan du trycka på valfri
katalogtangent för att bläddra genom objektlistorna eller ange katalognummer och visa informationen om objekten enligt vad som beskrivs
ovan.
Hitta planeter
NexStar kan hitta alla de 8 planeterna i vårt solsystem plus solen och månen. Dock kommer handkontrollenheten endast att visa de
solsystemobjekt som befinner sig ovanför horisonten (eller inom dess filtergränser). För att hitta planeterna, tryck på tangenten PLANET på
handkontrollenheten. Handkontrollenheten kommer att visa alla solsystemobjekt som befinner sig ovanför horisonten:
•
•
•
Använd tangenterna Upp och Ner för att välja planeten som du vill observera.
Tryck på INFO för att visas informationen för planeten i fråga.
Tryck på ENTER för att svänga till den valda planeten.
För att tillåta att solen visas som ett alternativ i databasen, se Solmenyn i avsnittet Nyttofunktioner i bruksanvisningen.
Rundtursläge
NexStar har en rundtursfunktion som automatiskt låter användaren välja från en lista över intressanta objekt baserat på datum och klockslag
för ditt observationstillfälle. Den automatiska rundturen kommer endast att visa de objekt som befinner sig innanför dina inställda
filtergränser. För att aktivera rundtursläget, tryck på tangenten TOUR (rundtur) på handkontrollenheten. NexStar kommer att visa de bästa
objektet som går att observera på himlen vid tidpunkten i fråga.
•
•
•
För att visa information och data om det visade objektet, tryck på tangenten INFO.
För att svänga till det visade objektet, tryck på ENTER.
För att visa nästa rundtursobjekt, tryck på tangenten Ner.
Konstellationsrundtur
Utöver rundtursläget, kan NexStar-teleskopet även erbjuda en konstellationsrundtur som gör det möjligt för användaren att genomföra en
rundtur för de bästa objekten inom en särskild konstellation. Om man väljer Constellation (konstellation) i menyn LIST (lista) visas alla
konstellationsnamn som befinner sig ovanför den definierade horisonten (filtergränser). Så snart som en konstellation har valts, kan du välja
valfri databasobjektkatalog för att visa en lista över samtliga tillgängliga objekt i respektive konstellation.
•
•
•
För att visa information och data om det visade objektet, tryck på tangenten INFO.
För att svänga till det visade objektet, tryck på ENTER.
För att visa nästa rundtursobjekt, tryck på tangenten Upp.
18
Riktningsknappar
NexStar har fyra riktningsknappar i handkontrollenhetens mitt som kontrollerar teleskopets rörelser i altitud (upp och ner) och azimut (vänster
och höger). Teleskopet kan kontrolleras med nio olika hastighetsinställningar.
1
2
3
4
5
=
=
=
=
=
0,5x
1x
4x
8x
16x
6 = 64x
7 = 1º /
sek 8 = 2º
/ sek
9 = 4º / sek
Nio tillgängliga svänghastigheter
Hastighets-tangent
Om man trycker på tangenten RATE (hastighet) (11), ändras motorernas hastighetsvärde omedelbart från höghastighetssvängning till
finjusteringshastighet eller valfritt värde mellan dessa två. Varje hastighet motsvarar en siffra på handkontrollenhetens knappsats. Siffran 9
är den högsta hastigheten (4º per sekund, beroende på kraftkällan) och används för att svänga mellan objekt och lokalisera justeringsstjärnor.
Siffran 1 på handkontrollenheten är den långsammaste hastigheten (2x siderisk) och kan användas för exakt centrering av objekt i okularet.
Så här ändrar du motorernas hastighetsvärde:
•
•
Tryck på tangenten RATE (hastighet) på handkontrollenheten. LCD-skärmen kommer att visa aktuell hastighet.
Tryck på siffran på handkontrollenheten som motsvarar önskad hastighet.
Handkontrollenheten har en “dubbeltangent”-funktion som gör det möjligt att omedelbart öka motorernas hastighet utan att behöva välja ett
hastighetsvärde. För att använda denna funktion, tryck på piltangenten som motsvarar riktningen i vilken du vill förflytta teleskopet. Medan
du håller ner denna tangent, tryck på den motsatta riktningstangenten. Detta kommer att öka hastigheten till maximal svängningshastighet.
Inställningsprocedurer
NexStar erbjuder många användardefinierade inställningsfunktioner som har som syfte att ge användaren kontroll över teleskopets många
avancerade funktioner. Alla inställnings- och nyttofunktioner kan nås genom att trycka på tangenten MENU (meny) och bläddra genom
alternativen:
Spårningsläge
- Så snart som NexStar är justerad, kommer spårningsmotorerna att starta automatiskt och börja spåra himlen.
Dock kan spårningen stängas av för terrestrial användning:
Alt-Az
Detta är standardhastigheten för spårning och används när teleskopet är placerat på
en vågrät yta eller stativ utan användning av en ekvatorialkil.
Teleskopet
måste vara justerat efter två stjärnor innan det kan spåra i Alt-Az.
EQ Norr
Används för att spåra himlen när teleskopet
ekvatorialkil i norra hemisfären.
är poljusterat med hjälp av en
EQ Söder
Används för att spåra himlen när teleskopet
ekvatorialkil i södra hemisfären.
är poljusterat med hjälp av en
Av
När man använder teleskopet för terrestrial (land) observation, kan
spårningen stängas av så att teleskopet aldrig rör sig.
Spårningshastighet
- Utöver att man kan använda teleskopet med handkontrollenhetens tangenter, kommer NexStar att kontinuerligt
spåra ett celestialt objekt i dess vandring över natthimlen. Spårningshastigheten kan ändras beroende på vilken typ av
objekt som observeras:
19
Siderisk
Lunar (måne)
Solar (sol)
Visa Tid-Plats -
Denna hastighet kompenserar för jordens rotation genom att flytta
teleskopet i samma hastighet som jordens rotationshastighet, men i
motsatt riktning. När teleskopet är poljusterat kan detta uppnås genom att
endast förflytta teleskopet i rektascension. När det är monterat i Alt-Azläge, måste teleskopet utföra korrigeringar i både R.A. och deklination.
Använd för spårning av månen när man observerar månlandskapet.
Används för att spåra solen vid solobservation när man använder ett lämpligt solfilter.
View Time-Site visar den senast sparade tidpunkten och longitud/latitud som har matats in i handkontrollenheten.
Användardefinierade objekt
- NexStar kan spara över 100 olika användardefinierade objekt i sitt minne. Objekten kan vara
landobjekt dagtid eller ett intressant celestialt objekt som du upptäcker som inte ingår i standarddatabasen. Det
finns flera sätt att spara ett objekt i minnet, beroende på vilken typ av objekt det är:
Spara himmelsobjekt: NexStar sparar celestiala objekt i sin databas genom att spara objektets rektascension och deklination på
himlen.
På så sätt kan samma objekt hittas varje gång som teleskopet justeras. Så snart som ett önskat objekt är
centrerat i okularet, bläddra till kommandot "Save Sky Obj" (spara himmelsobjekt) och tryck på ENTER.
Skärmen kommer att uppmana dig att
ange ett nummer mellan 1-99 för identifiering av objektet. Tryck på ENTER på nytt för att spara objektet i
databasen.
Spara databas (Db)objekt:
Denna funktion tillåter dig att skapa en egen rundtur av databasobjekt genom att tillåta dig att spara teleskopets
aktuella position och spara namnet på objektet genom att välja det från någon av
databaskatalogerna. Dessa objekt kan sedan användas genom att välja GoTo Sky Object (gå till himmelsobjekt).
Spara landobjekt: NexStar kan även användas som tubkikare för terrestriala objekt. Fasta landobjekt kan lagras genom att spara
deras altitud och azimut i relation till teleskopets placering vid tidpunkten för observationen. Eftersom dessa
objekt är relativa till teleskopets placering, är de endast giltiga för platsen i fråga. För att spara landobjekt,
centrera önskat objekt i okularet på nytt. Bläddra neråt till kommandot "Save Land Obj" (spara landobjekt)
och tryck på ENTER. Skärmen kommer att be dig att ange en siffra mellan 1-9 för att identifiera objektet.
Tryck på ENTER på nytt för att spara objektet i databasen.
Ange R.A. - Dek: Du kan även lagra en specifik uppsättning koordinater för ett objekt genom att bara ange R.A. och
deklination för objektet. Bläddra till kommandot "Enter RA-DEC " (ange RA-DEK) och tryck på
ENTER. Skärmen kommer då att uppmana dig att först ange R.A. och sedan deklination för önskat objekt.
GoTo-objekt:
För att gå till något att de användardefinierade objekten som är lagrade i databasen, bläddra ner till antingen GoTo
Sky Obj (gå till himmelsobjekt) eller Goto Land Obj (gå till landobjekt) och ange siffran för objektet du
vill välja och tryck på ENTER. NexStar kommer att hämta och visa koordinaterna automatiskt innan
teleskopet svänger till objektet.
För att ersätta innehållet för något av de användardefinierade objekten, spara endast ett nytt objekt genom att använda något av de befintliga
identifieringsnumren; NexStar kommer att ersätta det föregående användardefinierade objektet med det aktuella.
Ditt NexStar-fäste erbjuder en kamerakontrollfunktion som tillåter dig att ta en serie bilder via fjärrstyrning med hjälp av ditt digitala SLR
(DSLR)-kamerahus. Med kamerafunktionen medföljer en lättanvänd kameraguide som tillåter dig att spara en lista med upp till nio mål.
Med en DSLT fäst vid, eller piggyback-monterad på ditt teleskop, kommer NexStar automatiskt att svänga till de specificerade målen och ta
en bild av respektive mål.
Ansluta en kamera till NexStar-fästet
Ditt NexStar-fäste har en ingång för kamerastyrning som gör det möjligt att ansluta din kamera med hjälp av den medföljande slutarkabeln
och en avtryckarkabel för din kameramodell (medföljer ej). Så här ansluter du din kamera:
1.
2.
3.
Anslut telefonanslutningsänden av den medföljande kabeln i kameraingången på fästets bas.
Anslut 2,5 mm-monokopplingsänden av din avtryckarkabel till slutarkabeln.
Anslut avtryckarkabeln till den elektriska kabelingången för din kameramodell.
20
För en beskrivning av hur man monterar ett kamerahus på ditt NexStar-fäste, se avsnittet Grundläggande astronomi.
För att hitta en avtryckarkabel för din kameramodell, kontakta din lokala kameraförsäljare eller besök följande
webbsida, http://www.microsyncdigital.com
Kontrollera kameran
Kameraguide
Kameraguiden är det snabbaste sättet att bygga en bildsekvens för mål och slutartider. Guiden kommer att be dig att rikta teleskopet/kameran
mot upp till 9 objekt. Efter att användaren väljer 9 objekt eller trycker på UNDO, blir du tillfrågad om sekvensen ska upprepas i oändlighet
(exempelvis för säkerhetsövervakning) eller om den ska avslutas när den når sitt slut.
Så här använder du kameraguiden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I huvudmenyn, tryck på tangenten Menu och välj alternativet Camera (kamera),
Välj alternativet Camera Wizard (kameraguide) och tryck på Enter.
Handkontrollenheten kommer att uppmana dig att svänga teleskopet till objekten du vill fotografera. Centrera objektet
omsorgsfullt i okularet eller kamerans sökare.
Upprepa steg #3 för upp till nio olika objekt eller tryck på Undo efter att det sista valda objektet har centrerats.
Använd sedan tangenterna Upp/Ner för att välja huruvida du vill att bildsekvensen ska avslutas efter att det sista
objektet har fotograferats eller om du vill börja om från början och upprepa bildtagningssekvensen.
Tryck på Enter om du vill starta bildtagningssekvensen som den är, eller tryck på Undo om du vill ändra individuell
objektinformation.
Take Exposure (ta bild) – Alternativet Take Exposures börjar bildtagningssekvensen. Du kan trycka på UNDO när du vill för att avbryta
sekvensen.
Edit Entries (redigera information) – Edit Entries kan användas för att visa, redigera eller lägga till objekt till listan som skapades med
kameraguiden. Du kan bläddra genom varje objekt i listan och välja parametrarna du vill redigera.
Varje listobjekt har följande attribut:
Objekttyp:
Sky Object (himmelsobjekt) – Sparar objektet som ett användardefinierat himmelsobjekt.
o
o
Land Object (landobjekt) – Sparar objektet som ett användardefinierat landobjekt.
Obs! Om teleskopet var justerat när objektlistan skapades, kommer kameraguiden automatiskt att spara nya objekt som
himmelsobjekt. Om teleskopet inte var justerat, sparas objekten som landobjekt.
o
No change (ingen ändring) – Objekttypen No change används när du vill ta en bild av samma objekt som det föregående valda
objektet, men med en annan slutartid. Detta förhindrar teleskopet från att svänga tillbaka till samma objekt när endast värdena för
slutartid har ändrats.
o
Empty (tom) – Detta anger att det inte finns något objekt sparat för posten i fråga. Om objekttypen ändras till “empty” (tom),
kommer information för posten att raderas.
Object Number (objektnummer) (för land- och himmelsobjekt) - Även om kameraguiden endast låter dig spara upp till nio objekt, finns det
25 tilldelade platser som tillåter dig att lägga till ytterligare egna poster. Till exempel, om du redan har användardefinierade objekt sparade i
minnet, kan du välja siffran för objektet, så kommer även dess position att sparas i din bildtagningssekvens.
Repeat Count (upprepningsantal) – Tillåter dig att ställa in antalet exponeringar per objekt.
Exposure Time (exponeringstid) - Gör det möjligt att ställa in exponeringstiden för varje bild i sekunder.
Long exposures (lång exponering) – För att ta en bild med en exponeringstid på mer än 1 sekund, måste din kamera vara inställd till
”Bulb”-inställningen. Då kommer kameran att använda exponeringstiden som angavs i handkontrollenheten.
Snapshots – Om du vill använda en exponeringstid på 1 sekund eller mindre, bör din kamera vara i normalt läge och värdet på
handkontrollenheten bör vara inställt till ”1”. När detta värde är inställt till “1”, kommer kameran att återgå till "snapshot"-läge
och kommer att ta en bild med den exponeringstid som fastställs av din kamera.
21
Exposure Delay (exponeringsfördröjning) – Gör det möjligt att ställa in
tidsfördröjningen mellan varje exponering.
Sequence End (avslutande av sekvens) – Alternativet Sequence End låter dig välja huruvida bildsekvensen ska repeteras oavbrutet eller
anslutas när den når den sista posten.
Get RA/DEC (hämta RA/DEK) – Visar rektascension och deklination för teleskopets aktuella
position.
Goto R.A/ Dec (gå till R.A./Dek) – Gör det möjligt att mata in specifik R.A. och
deklination och svänga dit.
Identifiera
Identify Mode (identifieringsläget) kommer att söka i NexStars databaskataloger eller listor och visa namnet och förflyttningsavståndet till
närmaste överensstämmande objekt. Denna funktion kan fylla två syften. Dels kan den användas för att identifiera ett okänt objekt i okularets
synfält. Dessutom kan identifieringsläget användas för att hitta andra celestiala objekt i närheten av objektet du observerar för tillfället. Om ditt
teleskop exempelvis är riktat mot den ljusstarkaste stjärnan i konstellationen Lyra och du väljer Identify och sedan söker i katalogen Named
Star, kommer sökningen utan tvekan att ge stjärnan Vega som stjärnan du observerar. Om du istället väljer Identify och söker efter katalogerna
Named Object eller Messier, kommer handkontrollenheten att meddela att Ringnebulosan (M57) befinner sig cirka 6° från din nuvarande
position. Om du söker i katalogen för dubbelstjärnor, kommer du att se att Epsilon Lyrae befinner sig på bara 1° avstånd från Vega. Så här
använder du funktionen Identify:
•
•
•
Tryck på knappen Menu och välj alternativet Identify.
Använd bläddringstangenterna Upp/Ner för att välja katalogen som du vill söka i.
Tryck på ENTER för att påbörja sökningen.
Obs! Vissa databaser innehåller tusentals objekt och det kan därför ta en eller två minuter att återkomma med det närmaste
objektet.
Precis
(gå till)
GoTo
NexStar har en precis GoTo-funktion som kan hjälpa till att hitta extremt ljussvaga objekt och centrera objekt närmare synfältets mitt för visning
med hög styrka eller astrofotografering. Precis GoTo söker automatiskt upp den ljusstarka stjärnan som ligger närmast det önskade objektet och
ber användaren att centrera den omsorgsfullt i okularet. Handkontrollenheten beräknar sedan den lilla skillnaden mellan dess GoTo-position och
dess centrerade position. Med hjälp av denna skillnad, kommer teleskopet sedan att svänga till önskat objekt med förbättrad precision. Hur du
använder precis GoTo:
1.
Tryck på tangenten MENU och använd tangenterna Upp och Ner för att välja Precise GoTo (precis GoTo).
•
Välj Database för att välja objektet som du vill observera från någon av databaskatalogerna som visas.
•
Välj RA/DEC för att ange en uppsättning celestiala koordinater som du vill svänga till.
2.
Så snart som det önskade objektet har valts, kommer handkontrollenheten att söka efter och visa den ljusstarka stjärnan som ligger
närmast önskat objekt. Tryck på ENTER för att svänga till den ljusstarka justeringsstjärnan.
Använd riktningsknapparna för att omsorgsfullt centrera justeringsstjärnan i okularet.
3.
Tryck på ENTER för att svänga till önskat
objekt.
Inställning av teleskopets funktioner
Setup Time-Site (ställa in tid-plats) – Låter användaren anpassa NexStar-skärmen genom att ändra tid- och platsparametrarna (som tidszon och
sommartid).
Setup Time-Site (ställa in tid-plats) – Låter användaren anpassa NexStar-skärmen genom att ändra tid- och platsparametrarna (som tidszon och
sommartid). Detta spelrum fastställs av hur lång tid det tar för en stjärna att röra sig i okularet när man trycker ner piltangenterna på
handkontrollenheten (i synnerhet när man ändrar riktning). NexStars anti-backlash-funktion gör det möjligt för användaren att kompensera för
backlash genom att mata in ett värde som snabbt backar motorerna tillräckligt mycket för att eliminera frispelet mellan kugghjulen. Mängden
kompensation som krävs är beroende av den valda svängningshastigheten - ju långsammare svängningshastighet, desto längre tar det innan det
22
uppfattas som att stjärnan rör sig i okularet. Därför måste anti-backlash-kompensationen ställas in till ett högre värde. Du kommer att behöva
experimentera med olika värden – ett värde mellan 20 och 50 är i allmänhet bäst för de flesta typer av visuella observationer, medan ett högre
värde kan behövas för fotografisk vägledning. Positiv backlash-kompensation tillämpas när fästet ändrar sin förflyttningsriktning från bakåt till
framåt. På ett liknande sätt tillämpas negativ backlash-kompensation när fästet ändrar sin förflyttningsriktning från framåt till bakåt. När
spårning är aktiverad, kommer fästet att röra sig i en eller båda axlarna i antingen positiv eller negativ riktning, så backlash-kompensationen
kommer alltid att tillämpas när en riktningstangent släpps och riktningen ändras till motsatt färdriktning.
För att ställa in anti-backlash-värdet, bläddra nedåt till alternativet anti-backlash och tryck på ENTER. Ange ett värde från 0-99 för både
azimut- och altitudriktningarna och tryck på ENTER efter var och en för att spara dessa värden. NexStar kommer att komma ihåg dessa
värden och använda dem varje gång man slår på teleskopet eller tills de ändras.
Slew Limits (svängningsgränser) – Ställer in altitudgränserna som teleskopet kan svänga till utan att visa ett varningsmeddelande.
Svängningsgränserna förhindrar att teleskopröret svänger till ett objekt under horisonten. Svängningsgränserna kan anpassas efter dina
behov. Till exempel, om du vill svänga till ett objekt som befinner sig nära zenit, men du har monterat en kamera som förhindrar att
teleskopet kan riktas rakt uppåt, kan du ställa in den maximala altituden till 80 eller 85 grader för att förhindra att röret någonsin är riktat rakt
uppåt.
Filter Limits (filtergränser) – När en justering är slutförd, vet NexStar automatiskt vilka celestiala
objekt som befinner sig ovanför horisonten. Som ett resultat av detta, när man bläddrar genom
databaslistan (eller väljer rundtursfunktionen), kommer NexStars handkontrollenhet endast att visa
de objekt som man vet befinner sig ovanför horisonten när du observerar. Du kan anpassa
objektsdatabasen genom att välja altitudgränser som är lämpliga för din plats och situation. Om du
exempelvis observerar från ett bergigt område där horisonten är delvis skymd, kan du ställa in din
minsta altitudgräns till +20º. Detta kommer att säkerställa att handkontrollenheten endast visar
objekt som ligger högre i altitud än 20º.
Observationstips!
Om du vill utforska hela objektdatabasen, ställ in den maximala altitudgränsen till 90º
och minimigränsen till –90º. Detta kommer att visa varje objekt i databaslistan
oavsett om det är synligt från din plats eller inte.
Riktningstangenterna –Riktningen som en stjärna rör sig i okularet varierar beroende på vilka
tillbehör som används. Detta kan leda till förvirring när man söker efter en stjärna med hjälp av
en axelförskjuten sökare jämfört med rakt genom teleskopets sökare. För att kompensera för
detta, kan riktningen för drivenhetens kontrolltangenter ändras. För att vända om
knappfunktionerna på handkontrollenheten, tryck på tangenten MENU och välj Direction
Buttons (riktningstangenter) i menyn Utilities(funktioner). Använd piltangenterna Upp/Ner (10)
för att välja antingen Azimutknapparna (vänster och höger) eller Altitudknapparna (upp och ner)
och tryck på ENTER. Om man trycker på ENTER på nytt kommer riktningen för
handkontrollenhetens tangenter att vändas om från sitt nuvarande läge. Riktningstangenterna
kommer endast att ändra okularhastigheterna (hastighet 1-6) och kommer inte att påverka
svängningshastigheterna (hastighet 7-9).
Goto Approach (GoTo-tillvägagångssätt) – låter användaren definiera riktningen som
teleskopet kommer att använda vid svängning till ett objekt. Detta ger användaren förmåga att
minimera effekterna av backlash. Till exempel, om ditt teleskop är baktungt på grund av
användning av tung optisk utrustning eller kameratillbehör som är monterade på bakdelen, vill
du ställa in din altitudsvängning till negativ riktning. Detta säkerställer att teleskopet alltid
närmar sig ett objekt från motsatt riktning från belastningen som drar ner teleskopet. Om du
använder teleskopet när det är poljusterat, skulle du på ett liknande sätt ställa in azimutsvängningen till riktningen som gör det möjligt för teleskopet att kompensera för olika
belastningsnivåer på motorer och kugghjul när man riktar in teleskopet på olika delar av himlen.
För att ändra GoTo-tillvägagångssättet för riktning, välj bara GoTo Approach från menyn Scope
Setup, välj antingen Altitud- eller Azimut-svängning, välj positiv eller negativ och tryck på
ENTER.
MENY
TELESKOP-INSTÄLLNINGAR
INSTÄLLNING TID-PLATS
ANTI-BACKLASH
AZM POSITIV AZM
NEGATIV ALT
POSITIV ALT
NEGATIV
SVÄNGNINGSGRÄNSER
SVÄNGNING ALT MAX
SVÄNGNING ALT MIN
FILTERGRÄNSER
ALTMAX I LUTN.
ALTMIN I LUTN.
RIKTNINGS-TANGENTER
GOTO-TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
AZM TILLVÄG.
ALT TILLVÄG.
KABELVINDA
FUNKTIONER
GPS PÅ/AV
BELYSNINGSKONTROLL
KNAPP-SATS
SKÄRM
FABRIKS-INSTÄLLNINGAR
TRYCL UNDO
TRYCK "0"
VERSION
HÄMTA AXELPOSITION
GÅ TILL AXELPOSITION
Cordwrap (kabelvinda) – Kabelvinda förhindrar att teleskopet svänger mer än 360º i azimut och
lindar tillbehörs- eller strömkablar runt teleskopets bas. Detta är praktiskt när kablar är anslutna
till teleskopets bas. Funktionen kabelvinda är som standard inaktiverad när teleskopet är justerat
i altazimut och aktiverad när det är justerat på en kil.
23
VILOLÄGE
SOLMENY
BLÄDDRINGSMENY
KALIBRERA GOTO
STÄLL IN FÄSTETS POSITION
KILJUSTERING
Nyttofunktioner
Om man bläddrar genom menyalternativen kommer man även att ha tillgång till flera avancerade nyttofunktioner som exempelvis antibacklash-kompensation och svängningsgränser.
Wedge Align (kiljustering) – NexStar har två lägen för ekvatorialjustering (ett för den norra hemisfären och en för den södra) som hjälper
dig att poljustera ditt teleskop vid användning av en ekvatorialkil (tillval). Se avsnittet Grundläggande astronomi i bruksanvisningen för
ytterligare information om funktionen Kiljustering.
GPS On/Off (GPS På/Av) – Gör det möjligt att sätta på/stänga av GPS-modulen när man använder tillbehöret CN16 GPS. När man
justerar teleskopet, tar NexStar fortfarande emot information som exempelvis aktuell klockslag från GPS-tillbehöret. Om du vill använda
handkontrollenhetens databas för att hitta koordinaterna för ett celestialt objekt för ett framtida datum, måste du stänga av GPS-modulen för
att manuellt kunna mata in ett annat datum och klockslag än det nuvarande.
Light Control (belysningskontroll) – Denna funktion tillåter dig att stänga av både den röda knappsatsbelysningen och LCD-skärmen för
dagtidsanvändning för att spara ström och bevara ditt nattseende.
Factory Setting (fabriksinställning) – Återställer NexStar-handkontrollenheten till den ursprungliga fabriksinställningen. Parametrar som
backlash-kompensationsvärden, ursprungligt datum och klockslag, longitud/latitud samt svängnings- och filtergränser kommer att återställas.
Dock kommer lagrade parametrar som användardefinierade objekt att förbli sparade även när Factory Settings väljs. Handkontrollenheten
kommer att be dig att trycka på tangenten “0” innan återställningen till fabriksinställningarna genomförs.
Version – Om man väljer detta alternativ, visas versionsnumret för handkontrollenhetens
programvara. Get Axis Position (hämta axelposition) – Visar relativ altitud och azimut för
teleskopets aktuella position. Goto Axis Position (gå till axelposition)
- Tillåter dig att ange en
specifik altitud- och azimutposition och svänga till den.
Hibernate (viloläge) - Viloläget gör det möjligt att stänga av NexStar fullständigt men ändå bibehålla justeringen när man startar
teleskopet på nytt. Det sparar inte bara ström, men är perfekt för personer som har sina teleskop permanent monterade eller lämnar sina
teleskop på samma plats under längre tidsperioder. Så här placerar du teleskopet i viloläge:
1. Välj Hibernate i menyn Utility (funktioner).
2. Flytta teleskopet till önskad position och tryck på ENTER.
3. Stäng av teleskopet. Kom ihåg att aldrig flytta ditt teleskop manuellt när det befinner sig i viloläge.
Så snart som teleskopet startas igen, kommer det att stå Wake up (vakna) på skärmen. Efter att du har tryckt på ENTER har du möjlighet att
bläddra genom tid-/platsinformationen för att bekräfta den nuvarande inställningen. Tryck på ENTER för att väcka teleskopet.
Tips
Om man trycker på UNDO på Wake Up-skärmen, kan man utforska många av handkontrollenhetens funktioner utan att
väcka upp teleskopet från viloläget. För att väcka teleskopet efter att man har tryckt på UNDO, välj Hibernate från menyn
Utlity och tryck på ENTER. Använd inte riktningsknapparna för att flytta teleskopet när det befinner sig i viloläge.
Solmenyn
Av säkerhetsskäl kommer solen inte att visas som ett databasobjekt, om man inte aktiverar detta först. För att aktivera solen, gå till Sun
Menu och tryck på ENTER. Solen kommer nu att visas i planetkatalogen och kan användas som ett justeringsobjekt när man använder
metoden justering efter solsystemet. För att göra så att solen inte visas på handkontrollenheten, välj Sun Menu i Utilities Menu på nytt
och tryck på ENTER.
Bläddringsmenyn
Denna meny gör det möjligt att ändra hastigheten med vilken texten rullar förbi på handkontrollenhetens display.
•
Tryck på tangenten Upp (siffran 6) för att öka texthastigheten.
•
Tryck på tangenten Ner (siffran 9) för att minska texthastigheten.
Kalibrera GoTo
GoTo-kalibrering är ett användbart verktyg när man monterar tung visuell utrustning eller kameratillbehör på teleskopet. GoTo-kalibreringen
beräknar avståndet och tiden det tar för montaget att fullfölja sin slutgiltiga långsamma GoTo-manöver vid svängningen till ett objekt. Om
man ändrar teleskopets balans, kan det ta längre tid att slutföra den slutgiltiga svängningen. GoTo-kalibreringen tar med alla små
balansavvikelser i beräkningen och ändrar det slutgiltiga GoTo-avståndet för att kompensera detta.
24
Ställa in fästets position
Menyn Set Mount Position (ställa in fästets position) kan användas för att återställa en justering i händelse av att teleskopet eller stativet har
flyttats manuellt. Du kanske
exempelvis använder denna funktion om du behöver justera stativets nivå genom att höja eller sänka stativets ben. Efter att fästet har flyttats,
sväng bara till en ljusstark stjärna och centrera den i okularet, välj sedan Set Mount Position från menyn Utilities. Eftersom teleskopet har
flyttats, kommer inriktningsprecisionen att försämras. Men nu kan du svänga till en ny uppsättning justeringsstjärnor och byta ut
ursprungliga justeringsstjärnor mot nya stjärnor. Detta gör så att du slipper börja om justeringsprocessen från början.
25
NexStar SE
MENU
TRACKING
MODE
ALT-AZ
EQ NORTH
EQ SOUTH
OFF
RATE
SIDEREAL
SOLAR
LUNAR
VIEW TIME-SITE
SCOPE SETUP
SETUP TIME-SITE
ANTI-BACKLASH
SLEW LIMITS
FILTER LIMITS
DIRECTION BUTTONS
GOTO APPROACH
CORDW RAP
UTILITIES
LIGHT CONTROL
FACTORY SETTING
VERSION
GET AXIS POSITION
GOTO AXIS POSITION
HIBERNATE
SUN MENU
SCROLLING TEXT
CALIBRATE GOTO
SET MOUNT POSITION
WEDGE ALIGN
GPS ON/OFF
USER OBJECTS
GOTO SKY OBJ
SAVE SKY OBJ
SAVE DB OBJ
ENTER RA & DEC
SAVE LAND OBJ
GOTO LAND OBJ
CAMERA
CAMERA W IZARD
TAKE EXPOSURE
EDIT ENTRIES
SEQUENCE END
GET RA-DEC
GOTO RA-DEC
INDENTIFY
PRECISE GOTO
ALIGNMENT
LIST
SKY ALIGN
Saved Site
ENTER if OK
UNDO to Edit
Center Alignment Object 1
Center Alignment Object 2
Center Alignment Object 3
AUTO TWO-STAR ALIGN
NAMED STAR
NAMED OBJECT
ASTERISM
TOUR
VARIABLE STAR
DOUBLE STAR
CALDWELL
MESSIER
NGC
SAO
SOLAR SYSTEM
CONSTELLATION
Saved Site
ENTER if OK
UNDO to Edit
Select Star 1
Center Star 1
Center Star 2
TWO-STAR ALIGNMENT
Saved Site
ENTER if OK
UNDO to Edit
SELECT STAR 1
CENTER STAR 1
SELECT STAR 2
CENTER STAR 2
ONE-STAR ALIGNMENT
Saved Site
ENTER if OK
UNDO to Edit
Select Star 1
Center Star 1
SOLAR SYSTEM ALIGN
Saved Site
ENTER if OK
UNDO to Edit
Select Object
Center Object
Menyträd för NexStar:
Följande figur är ett menyträd som visar undermenyerna som tillhör de primära
kommandofunktionerna
26
Ett teleskop är ett instrument som samlar in och fokuserar ljus. Den optiska designens natur fastställer hur ljuset fokuseras. Vissa teleskop,
som kallas för refraktorer, använder linser. Andra teleskop, som kallas för reflektorer, använder speglar. Maksutov-Cassegrain-optiksystem
använder en kombination av speglar och linser och benämns som ett sammansatt teleskop eller katadiopriskt teleskop. Denna unika design
erbjuder optik med stor diameter med väldigt korta rörlängder, vilket gör denna typ av teleskop extremt portabla. Maksutov-Cassegrainsystemet består av en korrigeringsplatta, en sfärisk primärspegel och en sekundär spegelpunkt. När ljusstrålarna kommer in i
optiksystemet, färdas de tre gånger optikrörets längd.
Figur 5-1
Genomskärning av ljusbanan för Maksutov-Cassegrain-teleskopets optiska design
NexStars optik har förstärkt flerskiktsbeläggning på de primära och sekundära speglarna för förhöjd effektivitet och en korrigeringsenhet med
flerskiktsbeläggning för bästa möjliga antireflexegenskaper.
Inuti optikröret, sticker en svart cylinder ut från mitthålet i den primära spegeln. Det är den primära avskärmningscylindern och den
förhindrar att läckljus passerar genom okularet eller kameran.
Bildorientering
Bildorienteringen ändras beroende på hur okularets sätts in i teleskopet. NexStar använder tre reflekterande ytor för att leda ljuset till
okularet. Detta ger en bild som är rättvänd lodrät, men omkastad från vänster till höger (dvs. omkastad). Detta är normalt för MaksutovCassegrain-teleskopets design.
Fig. 5-2a – Verklig
bildorientering som den
ses med blotta ögat
Fig. 5-2b – Omkastad från
vänster till höger, som det ses
genom okularet
27
Fokusera
NexStars fokuseringsmekanism styr den primära spegeln som är monterad på en ring som glider framåt
och bakåt på den primära avskärmningscylindern. Fokuseringsratten, som justerar den primära spegeln,
återfinns på teleskopets bakre cell, precis nedanför stjärndiagonalen och okularet. Vrid på
fokuseringsratten tills bilden är skarp. Om det inte går att vrida på ratten, har den nått slutet på sin bana i
fokuseringsmekanismen. Vrid på ratten i motsatt riktning tills bilden är skarp. Så snart som bilden är
fokuserad, vrid på ratten medurs för att fokusera på ett objekt som ligger närmare och moturs för ett objekt
som befinner sig längre bort. Ett varv med fokuseringsratten flyttar endast lite på den primära spegeln.
Därför kommer det att krävas många varv (cirka 25) för att gå från närfokus (cirka 6 meter) till oändlighet.
För astronomisk observation, är bilder av stjärnor som inte är fokuserade mycket diffusa, vilket gör dem
svåra att se. Om du vrider på fokuseringsratten för snabbt, kan du passera fokuseringspunkten utan att se
bilden. För att undvika detta problem, bör ditt första astronomiska mål vara ett ljusstarkt objekt (som
månen eller en planet) så att bilden är synlig även när den inte är fokuserad. Kritisk fokusering uppnås bäst
när fokuseringsratten vrids på ett sådant sätt att spegeln rör sig mot gravitationen. När man gör på detta
sätt, minimeras eventuell spegelförskjutning. För astronomiska observationer, både visuellt och
fotografiskt, görs detta genom att vrida fokuseringsratten moturs.
Beräkna förstoring
Figur 5-3
Figuren vid slutet av
fokuseringsratten visar
korrekt rotationsriktning
för fokusering av NexStar.
Du kan ändra styrkan för ditt teleskop genom att bara byta okular. För att fastställa ditt teleskops förstoring, dividera bara teleskopets
brännvidd med brännvidden för okularet som används. I ekvationsformat, ser formeln ut på följande sätt:
Förstoring =
Teleskopets brännvidd (mm)
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Okularets brännvidd (mm)
Låt säga att du exempelvis använder 25 mm-okularet. För att fastställa förstoringen, dividerar du helt enkelt brännvidden för ditt teleskop
(NexStar har en brännvidd på 1 300 mm) med okularets brännvidd, dvs. 25 mm. 1 300 dividerat med 25 ger en förstoring med en styrka på
52.
Även om styrkan varierar, har varje instrument under en genomsnittlig himmel en gräns för högsta användbara förstoring. Den generella
regeln är att en styrka på 60 kan användas för varje tum av öppning. Till exempel, NexStar är 4 tum i diameter. Om man multiplicerar 4 med
60, får man en maximal användbar förstoring med styrkan 240. Även om detta är den maximala användbara förstoringen, utförs de flesta
observationer inom styrkeintervallet 20 till 35 för varje tum öppning, vilket är 80 till 140 gånger för NexStar-teleskopet.
Fastställa synfältet
Att fastställa synfältet är viktigt om du vill få en uppfattning om vinkelstorleken för objektet du observerar. För att beräkna det faktiska
synfältet, dividera okularets synbara fält (som tillhandahålls av okularets tillverkare) med förstoringen. I ekvationsformat, ser formeln ut på
följande sätt:
Okularets synbara fält
Faktiskt fält = ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Förstoring
Som du kan se måste du beräkna förstoringen innan du kan fastställa synfältet. Om vi använder exemplet i föregående avsnitt, kan vi
fastställa synfältet vid användning av samma 25 mm-okular. 25 mm-okularet har ett synbart fält på 52°. Dividera 52° med förstoringen,
som har styrkan 52. Detta ger ett faktiskt synfält på 1°.
För att konvertera grader till meter vid 1 000 meter, vilket är mera användbart för terrestrial observation, multiplicera bara med 17,54. Om vi
fortsätter med vårt exempel, multiplicera vinkelfältet på 1° med 17,54. Detta ger en linjär fältbredd på 17,54 meter vid ett avstånd på tusen
meter. Det skenbara fältet för varje okular som Celestron tillverkar går att hitta i Celestrons tillbehörskatalog (#93685).
28
Allmänna observationsråd
När man använder ett optiskt instrument, finns det några saker man bör tänka på för att uppnå bästa möjliga bild.
•
•
•
•
Titta aldrig genom fönsterglas. Glaset i vanliga fönster är optiskt imperfekt och detta innebär att tjockleken kan variera från en del av
fönstret till en annan. Denna inkonsekvens kommer att påverka förmågan att fokusera ditt teleskop. I de flesta fall kommer du inte att
kunna uppnå en verkligt skarp bild och i vissa fall kommer du faktiskt att se en dubbel bild.
Titta aldrig längs med eller över objekt som alstrar värmestrålning. Detta inkluderar parkeringsplatser med asfalt varma sommardagar
eller byggnadstak.
Disig himmel, dimma och töcken kan också göra det svårt att fokusera när man observerar terrestrialt. Detaljrikedomen vid observation
under sådana förhållanden reduceras kraftigt. Dessutom, vid fotografering under dessa förhållanden, kommer bildresultatet att bli lite
grynigare än normalt med lägre kontrast och underexponering.
Om du använder korrigeringslinser (särskilt glasögon), kan det hända att du vill avlägsna dem när du observerar med ett okular monterat
på teleskopet. När du använder en kamera bör du dock alltid använda korrigeringslinser för att säkerställa skarpast möjliga fokus. Om
du lider av astigmatism, måste du alltid använda korrigerande linser.
29
Hittills har denna bruksanvisning täckt montering av och grundläggande funktioner för ditt NexStar-teleskop. För att få en djupare förståelse
av ditt teleskop, måste du dock känna till lite om natthimlen. Detta avsnitt behandlar observationell astronomi i allmänhet och inkluderar
information om natthimlen och polinställning.
Det celestiala koordinatsystemet
För att hjälpa till att hitta objekt på himlen, använder astronomer ett celestialt koordinatsystem som påminner om vårt geografiska
koordinatsystem här på jorden. Det celestriala koordinatsystemet har poler, longitud- och latitudlinjer och en ekvator. I stort sett förblir dessa
fixerade mot bakgrundsstjärnorna.
Den celestiala ekvatorn löper 360 grader runt jorden och separerar den norra celestiala hemisfären från den södra. Precis som jordens
ekvator, har den värdet noll grader. På jorden skulle detta vara latitud. På himlen kallas detta dock för deklination, som förkortas DEK.
Deklinationslinjer är döpta efter sina vinkelavstånd ovanför och nedanför den celestiala ekvatorn. Dessa linjer delas in i grader, bågminuter
och bågsekunder. Deklinationsavläsningar söder om ekvatorn markeras med ett minustecken (-) framför koordinaten och avläsningar norr om
den celestiala ekvatorn är antingen blanka (dvs. utan beteckning) eller föregås av ett plustecken (+).
Den celestiala motsvarigheten för longitud kallas för rektascension, som förkortas R.A. I likhet med jordens longituder, löper de från pol
till pol och är jämnt utplacerade med 15 graders avstånd från varandra. Även om longituderna separeras av ett vinkelavstånd, är de också ett
tidsmått. Varje longitud befinner sig på ett avstånd av en timme från nästa. Eftersom jorden roterar ett varv på 24 timmar, finns det totalt 24
linjer. Som ett resultat är R.A.-koordinaterna märkta som tidsenheter. De börjar i en godtycklig punkt i konstellationen Fiskarna (Pisces) med
beteckningen 0 timmar, 0 minuter, 0 sekunder. Alla andra punkter betecknas efter för hur långt ifrån (dvs. hur länge) de ligger från denna
koordinat efter att den passerar över i riktning västerut.
Figur 6-1
Den celestiala sfären, sedd från utsidan, visar R.A. och DEK.
30
Stjärnornas rörelser
Solens dagliga rörelse över himlen är bekant för även den mest ovana observatören. Under denna dagliga vandring är det inte solen som rör
sig, som tidiga astronomer trodde, utan rörelsen sker som ett resultat av jordens rotation. Jordens rotation får även stjärnorna att göra samma
sak och de rör sig i en stor cirkel i takt med att jorden roterar ett varv. Storleken på den cirkulära banan en stjärna följer är beroende av var
den befinner sig på himlen. Stjärnor nära den celestiala ekvatorn bildar de största cirklarna och stiger i öster och sjunker i väster. Om man rör
sig mot den celestiala nordpolen, punkten runt vilken stjärnorna i den norra hemisfären uppfattas rotera, blir dessa cirklar mindre. Stjärnor i
de celestiala mittlatituderna går upp i nordost och går ner i nordväst. Stjärnor vid höga celestiala latituder befinner sig alltid ovanför
horisonten och sägs vara cirkumpolära, eftersom de aldrig går upp eller ner. Du kommer aldrig att se stjärnorna fullfölja en cirkel eftersom
solljuset under dagen filtrerar bort stjärnljuset. Dock kan delar av denna cirkelrörelse för stjärnorna i detta område av himlen observeras
genom att montera en kamera på ett stativ och öppna slutaren under några timmar. Bildresultatet kommer att avslöja halvcirklar som rör sig
runt polen. (Denna beskrivning av stjärnornas rörelser gäller även för den södra hemisfären, förutom att alla stjärnor söder om den celestiala
ekvatorn rör sig runt den celestiala sydpolen.)
Figur 6-2
Alla stjärnor uppfattas som om de roterar runt de celestiala polerna. Dock varierar det hur
denna rörelse ser ut, beroende på var du tittar på himlen. Nära den celestiala nordpolen rör
sig stjärnorna i uppfattningsbara cirklar som är centrerade på polen (1). Stjärnor nära den
celestiala ekvatorn följer också cirkulära banor runt polen. Men den fullständiga banan
avbryts av horisonten. De går upp i öster och ner i väster (2). Om man tittar mot den
motsatta polen, rör sig stjärnorna i motsatt riktning i en bana som bildar en cirkel runt den
motsatta polen (3).
31
Poljustering
Även om NexStar kan spåra ett celestialt objekt på ett exakt sätt i Alt-Azposition, är det fortfarande nödvändigt att justera teleskopets polära axel
(gaffelarmen) efter jordens axel vid rotation för att kunna utföra
astrofotografering med lång exponeringstid. Detta gör man genom att använda
den inbyggda kilen som är monterad vid stålstativet. Detta tillåter teleskopets
spårningsmotorer att rotera teleskopet runt den celestiala polen, på samma sätt
som stjärnorna. Utan ekvatorialkilen, skulle du uppfatta att stjärnorna i okularet
skulle rotera långsamt runt synfältets mitt. Även om denna gradvisa rotation inte
skulle uppfattas när man observerar med ett okular, skulle det vara väldigt tydligt
på film.
Poljustering är proceduren där teleskopets rotationsaxel (som kallas för den
polära axeln) justeras (görs parallell) med jordens rotationsaxel. När justeringen
är utförd, kommer ett teleskop med en klockdrivenhet att spåra stjärnorna när de
rör sig över himlen. Resultatet är att objekt som observeras genom teleskopet
uppfattas som stationära (dvs. de kommer inte att glida ut ur synfältet). Om man
inte använder en klockdrivenhet, kommer alla objekt på himlen (dag eller natt) att
långsamt glida ut ur synfältet. Detta orsakas av jordens rotation.
Den polära axeln är axeln runt vilken teleskopet roterar när det förflyttas i
rektascension. Denna axel pekar i samma riktning även när teleskopet
förflyttas i rektascension och deklination.
Definition
Figur 6-3
Teleskopet bör vara monterat på detta sätt för
poljustering. Röret bör vara parallellt med
gaffelarmen som bör vara riktad mot Polstjärnan.
Justering av NexStar 4 på en kil
Det enklaste sättet att utföra en grundläggande poljustering med din NexStar är att ställa in vinkeln för lutningsplattan längst upp på stativet
så att gaffelarmen (eller den polära axeln) är riktad mot Polstjärnan. För hjälp att hitta Polstjärnan, se avsnittet Hitta den celestiala
nordpolen nedan. Så här poljusterar du NexStar:
1.
2.
3.
4.
Placera teleskopstativet så att upphängningen för den lutningsbara plattan är riktad norrut.
Rotera teleskopröret försiktigt så att det är riktat rakt upp mot himlen.
Lossa stativets latitudjusteringslås.
Luta långsamt teleskopet mot norr tills skalan på latitudsjusteringsspaken överensstämmer med latituden för din observationsplats.
Om du exempelvis använder ditt teleskop i Los Angeles, skulle du ställa in skalan till 34 grader.
Obs! För att visa din aktuella latitud, välj menyfunktionen Visa Tid-Plats efter utförande av en framgångsrik justering.
5. Så snart som det är på plats, spänn åt latitudjusteringslåset ordentligt för att hålla teleskopet på plats.
Du är nu redo att genomföra en EQ Norr (Söder)-justering för att börja hitta celestiala objekt och en Kiljustering för en mera exakt
poljustering.
Kiljustering
NexStar har två lägen för ekvatorialjustering (ett för den norra hemisfären och en för den södra) som hjälper dig att poljustera ditt teleskop
vid användning av en ekvatorialkil (tillval). Efter genomförande av antingen en automatisk EQ-justering eller justering efter två stjärnor,
kommer kiljusteringen att svänga teleskopet till Polstjärnan. Genom att justera stativets lutningsbara platta för att centrera Polstjärnan i
okularet, kommer gaffelarmen (den polära axeln) att vara riktad mot den verkliga celestiala nordpolen. Så snart som kiljusteringen är
genomförd, måste du omjustera ditt teleskop via valfri EQ-justeringsmetod. Följ dessa steg för att kiljustera ditt teleskop i den norra
hemisfären:
1.
Med NexStar inställd enligt vad som beskrivs i avsnittet ovan och grovjusterat i riktning mot Polstjärnan, justera teleskopet via
antingen EQ AutoAlign eller justeringsmetoden efter två stjärnor.
2.
Välj Wedge Align (kiljustering) från menyn Utilities och tryck på ENTER.
32
Baserat på din aktuella justering kommer NexStar att svänga dit Polstjärnan anses befinna sig. Använd stativets justeringsfunktion för
lutningsplattan för att placera Polaris i mitten av okularet. Använd inte handkontrollenhetens riktningstangenter för att positionera
Polstjärnan. Så snart som Polstjärnan är centrerad i okularet, tryck på ENTER. Den polära axeln bör nu vara riktad mot den celestiala
nordpolen.
Fotografering med NexStar 4
Efter att ha betraktat natthimlen en stund, kanske du vill prova att fotografera den.
Utöver de specifika tillbehören som krävs för celestial fotografering, behövs även
en kamera - men inte vilken kamera som helst. Kameran behöver inte ha alla
funktioner som erbjuds av modern utrustning. Du behöver exempelvis ingen
autofokuseringsfunktion eller spegellåsning. En kamera som ska användas för
celestial fotografering behöver följande funktioner: Först en “B”-inställning som
möjliggör tidsexponeringar. Detta utesluter enkla “peka och tryck av”-kameror
och begränsar urvalet till SLR-kameror, den vanligaste typen av 35 mm-kameror
som finns på marknaden idag.
För det andra bör “B”-inställningen eller manuell inställning INTE drivas av
batteriet. Många nya elektroniska kameror använder batteriet för att hålla slutaren
öppen under tidsexponeringar. Så snart som batterierna är slut, vanligen efter några
få minuter, stängs slutaren, oavsett om du är färdig med exponeringen eller inte.
Leta efter en kamera som har en
manuell slutare när den används i tidsexponeringsläget. Olympus, Nikon,
Minolta, Pentax, Canon och flera andra kan erbjuda sådana kameror.
Lutnings
platta
latitud
Justeringsstång
Latitudjusteringslås
Figur 6-4
Ställa in latituden på kilen
Kameran måste ha utbytbara linser så att du kan fästa den vid teleskopet och så att du kan använda olika linser vid piggyback-fotografering.
Om du inte kan hitta en ny kamera, kan du köpa en begagnad kamera som inte är 100 procent funktionsduglig. Ljusmätaren behöver
exempelvis inte fungera eftersom du kommer att fastställa exponeringstiden manuellt.
Du behöver även en avtryckarkabel med en låsfunktion för att hålla slutaren öppen medan du sysslar med annat. Mekaniska modeller och
modeller med luftavtryckare är tillgängliga.
Montering av kamera på NexStar
NexStar 4 har en särskild adapteringång som återfinns på baksidan av den bakre cellen
för anslutning av ett 35 mm-kamerahus. Montering av en kamera på NexStar kräver
användning av en valfri T-adapter (#93635-A) och en T-ring som är specifik för typen
av kamera som används. Så här monterar du kameratillbehör:
1.
2.
3.
4.
5.
Kamerahus
Avlägsna det fastskruvade skyddet från fotoadapteringången på den bakre
cellen.
Skruva fast T-adaptern ordentligt på fotoadapteringången.
Gänga fast T-ringen på den blottade änden av T-adaptern.
Avlägsna eventuella linser från ditt kamerahus.
Montera kamerahuset vid T-ringen genom att rikta in den röda punkten på
sidan av T-ringen med punkten på kamerahuset och vrid.
T-Ring
Innan du försöker fotografera genom din NexStar, säkerställ att den nedfällbara
spegeln är i sin nedre position. Detta kommer att tillåta ljusbanan att gå rakt igenom
optikröret och direkt in i kameran.
33
T-adapter
Figur 6-5 – NexStar med kameratillbehör
Att hitta den celestiala nordpolen
I varje hemisfär finns en punkt på himlen runt vilken alla andra stjärnor verkar rotera. Dessa punkter kallas
för de celestiala polerna och är namngivna efter den hemisfär där de befinner sig. Till exempel, i den norra
hemisfären rör sig alla stjärnor runt den celestiala nordpolen. När teleskopets polära axel är riktad mot den
celestiala polen, är den parallell med jordens rotationsaxel.
Figur 6-6
Karlavagnens position
förändras under årets och
nattens lopp.
Definition
Många metoder för poljustering kräver att du känner till hur man hittar den celestiala polen genom att
identifiera stjärnorna i området. När det gäller den norra hemisfären, är det inte särskilt svårt att hitta den
celestiala polen. Lyckligtvis finns det en stjärna som kan ses med blotta ögat på bara en grads avstånd. Detta
är polstjärnan, eller Polaris, som även är den sista stjärnan i “handtaget” på lilla björn (Ursa Minor).
Eftersom lilla björn (Ursa Minor) inte är en av de ljusstarkaste konstellationerna på natthimlen, kan den vara
svår att hitta från bebyggda områden. Om så är fallet, använd de två slutstjärnorna i "skålen" som bildar
Karlavagnen (pekarstjärnorna). Dra en tänkt linje genom dem mot lilla björn. De pekar mot polstjärnan (se
figur 6-6). Karlavagnens position ändras under årets lopp och under nattens gång (se figur 6-6). När
Karlavagnen befinner sig lågt på himlen (dvs. nära horisonten), kan den vara svår att hitta. Under dessa
tidpunkter, leta efter Cassiopeia (se figur 6-6). Observatörer i den södra hemisfären har inte samma tur som
sina fränder i norra hemisfären. Stjärnorna runt den celestiala sydpolen är inte alls lika ljusstarka som
stjärnorna i norr. Den närmsta stjärnan som är relativt ljusstark är Sigma Octantis. Denna stjärna befinner sig
precis på gränsen för att man ska kunna se den med blotta ögat (magnitud 5,5) och ligger inom 59
bågminuter från polen.
Den celestiala nordpolen är den punkt i norra hemisfären som alla stjärnor verkar rotera runt. Dess
motsvarighet i södra hemisfären kallas för den celestiala sydpolen.
Figur 6-7
De två stjärnorna i den främre delen av "skålen" i Karlavagnen pekar mot polstjärnan, som befinner sig mindre än en
grad från den sanna (norra) celestiala polen. Cassiopeia, den “W”-formade stjärnbilden,
befinner sig på den motsatta sidan av polen från Karlavagnen. Den celestiala nordpolen (N.C.P.) markeras med
tecknet "+".
34
När ditt teleskop är monterat, är du redo för att börja dina observationer. Detta avsnitt ger dig observationstips och råd för både solsystemet
och objekt i djuprymden såväl som allmänna observationsvillor som kommer att påverka din förmåga att observera.
Observera månen
Ofta är det frestande att betrakta månen när den är full. Då är månen fullständigt upplyst och dess ljus kan vara oemotståndligt.
Dessutom, kan väldigt lite eller ingen kontrast ses under
denna fas.
En av de bästa tidpunkterna för observation av månen är under dess partiella faser (runt
tidpunkten för det första eller tredje kvarten). Långa skuggor avslöjar en stor detaljrikedom
på månytan. Med låg styrka kommer du att kunna se större delen av månskivan samtidigt.
Byt till andra okular för högre styrka (förstoring) för att fokusera på ett mindre område.
Använd spårningshastigheten lunar i NexStar-menyns alternativ för spårningshastighet för att
hålla månen centrerad i okularet även vid höga förstoringsgrader.
Tips för månobservation
•
För att öka kontrasten och få fram detaljer på månytan, använd filter. Ett gult filter
fungerar bra för att förbättra kontrasten, medan ett polariserande filter eller filter med neutral densitet kommer att minska den
övergripande ljusstyrkan och bländningen.
Observera planeterna
Andra fascinerande mål inkluderar de fem planeterna som kan ses med blotta ögat. Du kan se Venus gå igenom sina månliknande faser. Mars
kan avslöja en mängd ytdetaljer och det ena, eller till och med båda, av sina polartäcken. Du kommer att kunna se Jupiters molntäcken och
den stora röda punkten (om den är synlig vid tidpunkten för din observation). Dessutom kommer du att kunna se Jupiters månar i deras bana
runt den enorma planeten. Saturnus, med sin vackra ringar, är enkel att observera med måttlig styrka.
Tips
för
planetobservation
•
Kom ihåg att de atmosfäriska förhållandena ofta utgör den begränsande faktorn när det
gäller hur mycket detaljer som kommer att vara synliga på planeterna. Undvik att
observera planeterna när de befinner sig lågt på horisonten eller när de befinner sig rakt
över en värmekälla, som ett hustak eller
en skorsten. Se avsnittet “Siktförhållanden” senare i detta avsnitt.
•
För att öka kontrasten och få fram fler detaljer på planeternas yta, prova att använda
Celestrons okularfilter.
Observera solen
Även om det förbises av många amatörastronomer, är observation av solen både givande och roligt. Eftersom solen är så ljusstark, måste
man dock iaktta särskilda försiktighetsåtgärder när man observerar vår stjärna så att man inte skadar ögonen eller teleskopet.
Projicera aldrig en bild av solen genom teleskopet. På grund av den vikta optiska designen, kommer detta att leda till enorm
värmeutveckling i optikröret. Detta kan skada teleskopet och/eller eventuella tillbehör som är monterade på teleskopet.
För säker solobservation, använd ett Celestron-solfilter (se avsnittet Valfria tillbehör i bruksanvisningen) som minskar intensiteten för solens
ljus och gör det säkert att observera. Med ett filter kan du se solfläckar när de rör sig över solskivan och solfacklor, som är ljusstarka fläckar
som kan ses nära solens kant.
35
Tips för observation av solen
•
Den bästa tidpunkten att observera solen är tidigt på morgonen eller sent på eftermiddagen, när
luften är kallare.
•
För att centrera solen utan att titta genom okularet, betrakta teleskoprörets skugga och vänta tills det bildar en cirkelformad
skugga.
•
För att säkerställa exakt spårning, glöm inte att välja
solspårningshastighet.
Observera djuprymdsobjekt
Djuprymdsobjekt är helt enkelt objekt som befinner sig utanför gränserna för vårt solsystem. Här ingår stjärnhopar, planetariska nebulosor,
diffusa nebulosor, dubbelstjärnor och andra galaxer utanför Vintergatan. De flesta djuprymdsobjekt har stor vinkelstorlek. Därför är låg till
måttlig styrka alls som krävs för att kunna se dem. Visuellt är de för svaga för att avslöja färgen som kan ses i fotografier med lång
exponering. De uppfattas istället som svartvita. På grund av deras låga ytljusstyrka, bör de observeras från en plats med mörk himmel.
Ljusföroreningar runt större bebyggda områden filtrerar bort de flesta nebulosor och gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att observera
dem. Ljusföroreningsreduceringsfilter hjälper till att minska bakgrundsljusstyrkan för himlen och ökar därmed kontrasten.
Siktförhållanden
Siktförhållandena påverkar vad du kan se genom ditt teleskop under ett observationstillfälle. Förhållandena inkluderar transparens, himlens
upplysning och sikt. Förståelse för siktförhållandena och hur de påverkar observationen kommer att hjälpa dig att få ut så mycket som
möjligt av ditt teleskop.
Transparens
Transparens är atmosfärens klarhet, som påverkas av moln, fukt och andra luftburna partiklar. Tjocka cumulus-moln är fullständig
ogenomträngliga medan cirrus-moln kan vara tunna, och tillåta att ljus från de starkaste stjärnorna tränger igenom. En disig himmel
absorberar mer ljus än en klar himmel, vilket gör ljussvaga objekt svårare att se och minskar kontrasten för ljusstarkare objekt. Aerosoler
som släpps ut i den övre atmosfären från vulkanutbrott kan också påverka transparensen. Perfekta förhållanden är när natthimlen är
bläcksvart.
Himlens
upplysning
Generell upplysning av himlen som orsakas av månen, norrsken, naturlig luftglöd och ljusföroreningar påverkar transparensen betydligt.
Medan det inte innebär något problem för ljusstarkare stjärnor och planeter, minskar en ljusstark himmel kontrasten för utsträckta nebulosor,
vilket gör dem svåra, för att inte säga omöjliga, att se. För att få ut så mycket som möjligt av dina observationer, begränsa
djuprymdsobservationer till månlösa nätter, på långt avstånd från ljusförorenade himlar som återfinns runt större bebyggda områden. LPRfilter förstärker djuprymdsobservationer från ljusförorenade områden genom att blockera oönskat ljus samtidigt som ljust från vissa
djuprymdsobjekt tillåts. Du kan, å andra sidan, observera planeter och stjärnor från ljusförorenade områden eller när månen är framme.
Sikt
Siktförhållandena syftar på atmosfärens stabilitet och påverkar direkt mängden av fina detaljer som kan urskiljas i utsträckta objekt. Luften i
vår atmosfär fungerar som en lins som böjer och förvränger inkommande ljusstrålar. Böjningsgraden beror på luftens densitet. Varierande
temperaturlager har olika densiteter och böjer därför ljuset på olika sätt. Ljusstrålar från samma objekt anländer något förskjutna, vilket leder
till en ofullständig eller utsmetad bild. Dessa atmosfäriska störningar varierar från tidpunkt till tidpunkt och plats till plats. Storleken på
luftskiftena i jämförelse med din öppning avgör “sikt”-kvaliteten. Under goda siktförhållanden, är fina detaljer synliga på ljusstarkare
planeter som Jupiter och Mars och stjärnorna är punktmålsbilder. Under dåliga siktförhållanden, är bilderna suddiga och stjärnorna uppfattas
som fläckar.
Förhållandena som beskrivs här gäller för både visuella och fotografiska
observationer.
36
Figur 7-1
Siktförhållanden påverkar bildkvaliteten direkt. Dessa teckningar representerar en punktkälla (dvs. en
stjärna) under dåliga siktförhållanden (vänster) till utmärkta förhållanden (höger).
Oftast ger siktförhållandena bilder som ligger någonstans mellan dessa två ytterligheter.
37
Även om ditt NexStar-teleskop kräver väldigt lite underhåll, finns det några saker som du bör komma ihåg som kommer att se till att ditt
teleskop har bästa möjliga prestanda.
Vård och rengöring av optiken
Ibland kan damm och/eller fukt ansamlas på ditt teleskops korrigeringsplatta. Särskild försiktighet bör iakttas vid rengöring av instrumentet
så att man inte skadar optiken.
Om damm har samlats på korrigeringsplattan, avlägsna det med en borste (av kamelhår) eller med hjälp av tryckluftssprej. Spreja i vinkel
mot linsen under ungefär två till fyra sekunder. Använd sedan en optikrengöringslösning och ofärgat hushållspapper för att avlägsna
eventuella skräprester. Fukta pappret med lösningen och torka sedan av linsen med pappret. Använd lätta torkrörelser och arbeta från
korrigeringsplattans mitt och utåt mot kanterna. Gnugga INTE i cirklar!
Du kan använda ett kommersiellt linsrengöringsmedel eller blanda till ett eget. En bra rengöringslösning är isopropylalkohol som blandas
med destillerat vatten. Lösningen bör bestå av 60 % isopropylalkohol och 40 % destillerat vatten. Annars kan flytande diskmedel som späds
ut med vatten (några droppar per kvartsliter vatten) användas.
Ibland kan du råka ut för att dagg ansamlas på optiken på ditt teleskop under ett observationstillfälle. Om du vill fortsätta dina observationer,
måste du avlägsna imman. Detta kan göras med antingen en hårtork (på låg inställning) eller genom att rikta teleskopet mot marken tills
imman har avdunstat.
Om fukt kondenseras på insidan av korrigeringsplattan, avlägsna tillbehören från teleskopets bakre cell. Placera teleskopet i en dammfri miljö
och rikta det nedåt. Detta kommer att avlägsna fukten från teleskopröret.
För att minimera behovet av att rengöra ditt teleskop, sätt på alla linsskydd när du har slutat att använda det. Eftersom cellerna INTE är
förseglade, bör skydden placeras över öppningen när teleskopet inte används. Detta kommer att förhindra att föroreningar tränger in i
optikröret.
Invändiga justeringar och rengöring bör endast utföras av Celestrons reparationsavdelning. Om ditt teleskop är i behov av invändig
rengöring, var god ring fabriken för ett bekräftelsenummer för återlämning och ett prisförslag.
38
Du kommer att märka att valfria tillbehör förhöjer observationsnöjet och utvidgar ditt teleskops användbarhet. För att göra dem lätta att hitta,
presenteras samtliga tillbehör i alfabetisk ordning i listan.
Adapter, bilbatteri (#18769) -
Celestron erbjuder en bilbatteriadapeter som gör det möjligt att driva NexStar med en extern
strömkälla. Adaptern ansluts till cigarettändaruttaget i din bil, lastbil eller motorcykel.
Barlow-lins - En Barlow-lins är en negativ lins som ökar teleskopets brännvidd. Det fördubblar
förstoringen för valfritt okular. Celestron erbjuder två Barlow-linser i storleken 1-1/4” för NexStar.
2x Ultima Barlow (#93506) är en kompakt trillingdesign som är fullständigt flerskiktad för maximal
ljusöverföring och parfokal när den används med Ultima-okularen. Modell #93507 är en kompakt
akromatisk Barlow-lins som är mindre än 8 cm lång och endast väger 115 gram. Det fungerar mycket
bra med alla Celestron-okular.
Diagonal, 45 grader, upprättstående bild (#94116) – Gängas fast på baksidan av NexStar 4. Denna design gör det möjligt att titta i
teleskopet med 45° vinkel, på bilder som är rättvända, vilket innebär att bilden är upprättvänd och korrekt från vänster till höger.
Okular – Precis som teleskop, finns okular i flera olika utföranden. Varje design har sina egna fördelar. För cylinderdiametern 1-1/4” finns
tre olika okularutföranden tillgängliga:
•
OMNI Plössl – Plössl- okular har en 4-elementlins som är avsedd för
observationer med låg till hög styrka. Plössl-okularen erbjuder knivskarpa bilder över
hela fältet, till och med i kanterna! Med cylinderdiametern 1-1/4” är de tillgängliga
med följande brännvidder: 4 mm, 6 mm, 9 mm, 12,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 32
mm och 40 mm.
•
X-Cel – Denna 6-elementdesign tillåter ett ögonavstånd på 20 mm för varje X-Celokular, 55° synfält och mer än 25 mm linsöppning (även med 2,3 mm-versionen). För
att bibehålla knivskarpa, färgkorrigerade bilder över hela synfältet på 50°, används
glas med extra låg spridning för de mest svängda optiska elementen. De
utmärkta brytningsegenskaperna hos dessa höggradiga optiska element, gör X-Celsortimentet lämpligt för planetobservationer med hög förstoringsgrad där skarp,
färglös återgivning eftersträvas. X-Cel-okularet finns i följande brännvidder: 2,3 mm,
5 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 18 mm, 21 mm, 25 mm.
•
Ultima – Ultima är egentligen ingen design, utan snarare en fackterm för våra okular med
5 element och brett synfält. Med cylinderdiametern 1-1/4” är de tillgängliga med följande brännvidder: 5 mm, 7,5 mm, 10mm,
12,5 mm, 18 mm,
30 mm, 35 mm, och 42 mm. Alla dessa okular är parfokala.
Exotherm, Handvärmare- (#93504) - Exotherm Hand Warmer, som är perfekt för kyliga kvällar med stjärnskådning, är bekväm,
återanvändbar och ger upp till en timmes omedelbar värme.
Filter, okular – För att förbättra dina visuella observationer av solsystemobjekt, erbjuder Celestron ett brett utbud av färgade
okularfiltersatser, som går att gänga fast på 1-1/4"-okular. Tillgängliga satser:
#94119-10 – Orange, ljusblått, ND13%T, Polariserande (#s 21, 80A, 15, Polariserande)
#94119-20 - Mörkgult, Rött, Ljusgrönt, ND25% T (#s 12, 25, 56, 96ND-25)
#94119-30 - Ljusrött, Blått, Grönt, ND50% T (#s 23A, 38A, 58, 96ND-50)
#94119-40 - Gult, Mörkgult, Violett, Ljusblått (#s 8, 96ND-13, 47, 82A)
Ficklampa, mörkerseende (# 93588) – Celestrons ficklampa använder två lysdioder (LED) för att bibehålla mörkerseendet bättre än röda
filter eller andra anordningar. Ljusstyrkan är justerbar. Fungerar med ett 9-voltsbatteri som medföljer.
UHC/LPR-filter 1,25” (# 94123) – Detta filter är avsett för att förstärka visningen av astronomiska djuprymdsobjekt vid observation från
bebyggda områden. Det minskar selektivt transmissionen av vissa ljusvåglängder, specifikt sådana som alstras av artificiell
39
belysning. Här ingår kvicksilver- och hög- och lågtrycksnatriumlampor. Dessutom blockerar de oönskat naturligt ljus (bakgrundsljus) som
orsakas av utsläpp av neutral syrgas i atmosfären. Celestron erbjuder en modell för 1-1/4”-okular (#94126A).
Månfilter (# 94119-A) – Detta är ett prisvärt okularfilter på som används för att minska månens ljusstyrka
och förbättra kontrasten, så att man kan studera finare detaljer på månytan. Öppningsstorleken är 21 mm
och transmissionen är cirka 18 %.
Polariseringsfiltersats (#93608) – Polariseringsfiltret ställer in gränserna för ljusöverföring till ett
specifikt plan, vilket ökar kontrasten mellan olika objekt. Detta används i huvudsak för terrestrial, månoch planetobservation.
PowerTank (#18774) – Återuppladdningsbar strömkälla, 12 V, 7 amperetimmar Levereras med två 12
V-cigarettändaruttag, inbyggd röd ficklampa, halogennödbelysning. Nätadapter och cigarettändaradapter
medföljer.
Stjärnkartor (#93722) – Celestrons stjärnkartor är det perfekta utbildningsverktyget för att lära sig natthimlen. Du skulle inte ge dig ut på
vägarna utan en vägkarta och du borde inte försöka hitta på natthimlen utan en karta heller. Även om du redan kan hitta de större
konstellationerna, kan dessa kartor hjälpa dig att hitta fascinerande objekt av alla slag.
Solfilter (#94129) - AstroSolar®-filtret är ett säkert och hållbart filter som täcker teleskopets främre öppning. Titta på solfläckar och
andra saker på solen med hjälp av detta dubbelsidiga metallöverdragna filter för enhetlig densitet och bra färgbalans över hela fältet. Solen
befinner sig i ständig förändring och gör dina observationer intressanta och roliga.
T-Adapter (#93635-A) - T-Adaptern (med tillhörande T-ring) gör det möjligt att fästa din SLR-kamera vid den bakre cellen på ditt
Celestron NexStar-teleskop. Detta förvandlar din NexStar till en 1 300 mm telefotolins som är perfekt för terrestrial fotografering och
månfotografering med kort exponeringstid och solfotografering med filter.
T-ring – T-ringen används för att koppla fast ditt 35 mm SLR-kamerahus vid T-adaptern. Detta tillbehör krävs om du vill fotografera genom
teleskopet. Varje kameramärke (t.ex. Minolta, Nikon, Pentax, osv.) har sitt eget unika fäste och därmed sin egen T-ring. Celestron kan
erbjuda 8 olika modeller för 35 mm-kameror.
Vibrationsdämpningskuddar (#93503) – Dessa kuddar placeras mellan marken och stativfötterna på ditt teleskop. De minskar amplituden
och varaktigheten för vibrationerna som ditt teleskop utsätts för av vind eller en oavsiktlig knuff. Detta tillbehör är ett måste för
primärfokusfotografering med lång exponeringstid.
En fullständig beskrivning av samtliga tillbehör från Celestron hittar du i Celestrons tillbehörskatalog
(#93685).
40
Bilaga A – Tekniska specifikationer
Optiska specifikationer
Design
Öppning
Brännvidd
F/förhållande för det optiska systemet
Primär spegel:
Diameter
Beläggning
Punktstorlek för sekundär spegel
Sekundär blockering
Korrigeringsplatta: Material
Beläggning
Högsta användbara förstoring
Lägsta användbara förstoring (7 mm utgångspupill)
Upplösning: Raleighs kriterium
Dawes gräns
Fotografisk upplösning
Ljusinsamlingseffekt
Närfokus med standardokular eller kamera
Synfält Standardokular
: 35 mm kamera
Linjärt synfält (på 1 000 meter)
Förstoring: Standardokular
: Kamera
Optikrörets längd
Teleskopets vikt
Stativets vikt
Maksutov-Cassegrain katadioptriskt
102 mm
1 325 mm
13
102 mm
Flerskiktsbeläggningsprocedur
1.25"
34,4 % efter diameter; 11 % efter area
BK-7 Optiskt glas
Starbright XLT®
240x ( ~ 6vmm okular)
15x ( ~ 80 mm okular)
1,36 bågsekunder
1,14 bågsekunder
140 linjer/mm
212x blotta ögat
~ 6 meter
1,1º
1,51º x 1,04º
17,5 meter
53x
27x
34,3 cm
5 kg
4,5 kg
Elektroniska specifikationer
Ingångsspänning
12 V DC Nominell
Batterier som krävs
Strömförbrukningskrav
8 AA Alkaliska
12 VDC-750 mA (positiv spets)
Mekaniska specifikationer
Motor: Typ
Upplösning
Svängningshastigheter
Handkontrollenhet
Gaffelarm
DC-servomotorer med kodare, båda axlarna
0,26 bågsekunder
Nio svängningshastigheter: 4º /sek, 2º /sek, 1º/sek, .5/sek, 32x, 16x, 8x, 4x, 2x
16-teckens LCD-skärm med dubbla rader
19 bakgrundsbelysta LED-tangenter, fiberoptik
Gjuten aluminium med integrerat fäste för handkontrollenhet
Programvaruspecifikationer
Programvaruprecision
Ingångar
Spårningshastigheter
Spårningslägen
Justeringsprocedurer
Databas
16 bits, 20 bågsekunder-beräkningar
RS-232-kommunikationsingång på handkontrollenheten
Siderisk, Sol, Måne och King
Alt-Az, EQ Norr & EQ Söder
Total objektdatabas
38,181
SkyAlign, Automatisk två stjärnor, Två stjärnor, En stjärna,
25 användardefinierade programmerbara objekt
Ingående information om över 100 objekt
Bilaga B - Ordlista
AAbsolut magnitud
Den skenbara magnituden en stjärna skulle ha om den observerades från ett standardavstånd på 10
parsec, eller 32,6 ljusår. Den absluta magnituden för solen är 4,8 på ett avstånd av 10 parsec, den
skulle precis vara synlig på jorden en klar månlös natt på avstånd från störande belysning.
Airy disk
Den skenbara storleken för en stjärnas skiva som återges jämnt av ett perfekt optiksystem. Eftersom
stjärnan aldrig kan fokuseras perfekt, kommer 84 procent av ljuset att koncentreras i en ensam skiva
och 16 procent i ett system av omgivande ringar.
Alt-Azimut-fäste
Ett teleskopfäste som använder två självständiga rotationsaxlar som möjliggör förflyttning av
instrumentet i altitud och azimut.
Altitud
Inom astronomi är altituden för celestiala objekt dess vinkelavstånd ovanför eller nedanför den
celestiala horisonten.
Öppning
diametern för ett teleskops primära lins eller spegel, ju större öppning, desto större är
teleskopets ljusinsamlingsförmåga.
Skenbar magnitud
Ett mått på den relativa ljusstyrkan för en stjärna eller ett annat celestialt objekt som det uppfattas
av en observatör på jorden.
Bågminut
En enhet för en vinkelstorlek som motsvarar 1/60 av en grad.
Bågsekund
En enhet för en vinkelstorlek som motsvarar 1/3 600 av en grad (eller 1/60
av en bågminut). Asterism En liten icke-officiell stjärnbild på natthimlen.
Asteroid
En liten, stenig himlakropp som är i omloppsbana runt en stjärna.
Astrologi
Den pseudovetenskapliga uppfattningen att stjärnornas och planeternas position påverkar det
mänskliga livet. Astrologi har ingenting gemensamt med astronomi.
Astronomisk enhet (AE)
Avståndet mellan jorden och solen. Är lika med 149 597 900 km, avrundas ofta till 150 000 000
km.
Aurora (norrsken)
Ljuset som alstras när laddade partiklar från solarvindar kolliderar och exciterar atomer och
molekyler i en planets övre atmosfär.
Azimut
Vinkelavståndet för ett objekt i östlig riktning längs med horisonten, uppmätt från rak nordlig
riktning, mellan den astronomiska meridianen (den vertikala linjen som passerar centralt genom
himlen och de norra och
södra punkterna på horisonten) och den vertikala linjen som innehåller den celestiala himlakrippen
vars position ska
mätas. .
BBinära stjärnor
Binära (dubbel-) stjärnor är stjärnpar som, på grund av sin ömsesidiga dragningskraft, går i
omloppsbana runt ett gemensamt gravitationscentrum. Om en grupp på tre eller flera stjärnor är i
omlopp runt varandra, kallas det för ett multipelt system. Man tror att cirka 50 procent av alla
stjärnor tillhör binära eller multipla system. System med individuella komponenter som kan ses
separat med ett teleskop kallas för visuella binärer eller visuella multiplar. Den närmsta "stjärnan"
från vårt solsystem, Alpha Centauri, är faktiskt det närmsta exemplet på ett multipelt stjärnsystem,
som består av tre stjärnor, två som är väldigt lika vår sol och en ljussvag, liten, röd stjärna som
kretsar kring varandra.
CCelestial ekvator
Projiceringen av jordens ekvator på den celestiala sfären. Den delar upp himlen i två jämnstora
hemisfärer.
Celestial pol
Den tänkta projiceringen av jordens rotationsaxels nord- eller sydpol på den celestiala sfären.
Celestial sfär
En tänkt sfär som omger jorden, koncentrisk i relation till jordens centrum.
Kollimering
Proceduren för att utföra en perfekt justering av teleskopets optik.
DDeklination (DEK)
Vinkelavståndet för en celestial himlakropp norr eller söder om den celestiala ekvatorn. Man
kan säga att det motsvarar latituden på jordytan.
EEkliptisk
Projiceringen av jordens ekvator på den celestiala sfären. Det kan även definieras som "den
skenbara årliga banan för solen mot stjärnorna".
Ekvatorialfäste
Ett teleskopfäste där instrumentet placeras på en axel som är parallell med jordens axel.
Axelvinkeln måste överensstämma med observatörens latitud.
41
FBrännvidd
JJovianska planeter
KKuiperbältet
LLjusår (lå)
MMagnitud
Meridian
Messier
Avståndet mellan en lins (eller spegel) och punkten där en bild av ett objekt i oändligheten
hamnar i fokus. Brännvidden dividerat med öppningen för spegeln eller linsen kallas för
fokalförhållande.
Någon av de fyra gasjätteplaneterna som befinner sig på ett större avstånd från solen än
stenplaneterna.
En region bortom Neptunus omloppsbana som sträcker sig till runt 1 000 AE, som är en källa för
många kortperiodskometer.
Ett ljusår är distansen som ljuset färdas i ett vakuum på ett år med en hastighet på 299 792 km/sek.
Med 31 557 600 sekunder på ett år, motsvarar ett ljusår en distans på 9,46 X 1 biljoner km.
Magnitud är måttenheten för en himlakropps ljusstyrka. De ljusstarkaste stjärnorna tilldelas
magnituden 1 och de som är ljussvagare tilldelas en magnitud på 2 till 5. Den ljussvagaste stjärnan
som kan ses utan ett teleskop har en magnitud på omkring 6. Varje magnitudsteg motsvarar ett värde
på 2,5 i ljusstyrka. Därmed är en stjärna med magnituden 1 2,5 gånger ljusstarkare än en stjärna med
magnitud 2 och 100 gånger ljusstarkare än en stjärna med magnitud 5. Den ljusstarkaste stjärnan
Sirius, har en skenbar magnitud på -1,6, fullmånen har -12,7 och solens ljusstyrka, uttryckt med
magnitudskalan, är -26,78. Nollpunkten för den skenbara magnitudskalan är godtycklig.
En referenslinje på himlen som börjar vid den celestiala nordpolen och slutar vid den celestiala
sydpolen och passerar genom zenit. Om du är vänd söderut, börjar meridianen vid din södra
horisont och passerar rakt över huvudet till den celestiala nordpolen.
En fransk astronom som sent på 1700-talet var den första som letade efter kometer. Kometer är
suddiga och ljussvaga objekt, så Messier katalogiserade objekt som inte var kometer för att
hjälpa sina studier. Denna katalog blev Messierkatalogen, M1 till M110.
NNebulosa
Interstellärt moln av gas och damm. Syftar även på alla celestiala objekt som har ett molnliknande
utseende.
Den celestiala nordpolen Punkten i norra hemisfären som alla stjärnor verkar rotera runt. Detta orsakas av faktumet att jorden
roterar runt en axel som passerar genom de celestiala nord- och sydpolerna. Stjärnan Polaris ligger
mindre än en grad från denna punkt och kallas därför ”Polstjärnan”.
Nova
Även om detta är latin för “ny”, är det benämningen för en stjärna som plötsligt blir explosivt
ljusstark vid slutet av sin livscykel.
OÖppen stjärnhop
En av stjärnhoparna som återfinns längs med Vintergatan. De flesta har ett oregelbundet utseende
och är löst sammansatta. De kan innehålla från ett dussin till flera hundra stjärnor.
PParallax
Parallax är skillnaden mellan den skenbara positionen för ett objekt mot en bakgrund när det
betraktas av en observatör från två olika platser. Dessa positioner och den verkliga positionen för
objektet bildar en triangel från vilken apexvinkeln (parallaxen) och avståndet för objektet kan
fastställas om längden för baslinjen mellan observationspositionerna är känd och vinkelriktningen
för objektet från varje position vid slutet av baslinjen har uppmätts. Den traditionella metoden inom
astronomi för att fastställa avståndet till ett celestialt objekt är att mäta dess parallax.
Parfokal
Syftar på en grupp okular som alla kräver samma avstånd från teleskopets fokalplan för att vara i
fokus. Detta innebär att när du fokuserar ett parfokalt okular, kommer alla andra parfokala
okular inom ett visst sortiment av okular att vara i fokus.
Parsec
Avståndet vid vilket en stjärna skulle uppvisa en parallax på en bågsekund. Detta motsvarar 3,26
ljusår, 206 265 astronomiska enheter, eller 30 8000 000 000 000 km (det finns ingen stjärna utöver
solen som ligger inom ett parsec från oss).
Punktkälla
Ett objekt som inte kan visas som en bild eftersom det är för lång borta eller för litet anses som en
punktkälla. En planet är långt borta, men kan visas som en skiva. De flesta stjärnor kan inte
visas som en skiva, de befinner sig för långt borta.
RReflektor
Ett teleskop som samlar upp ljuset med hjälp av en spegel.
42
Upplösning
Rektascension: (RA)
SSiderisk hastighet
TTerminator
UUniversum
VVariabel stjärna
Den minsta detekterbara vinkeln som ett optiskt system kan detektera. På grund av diffraktion,
finns det en begränsning för den minsta vinkeln, upplösning. Ju större öppning, desto större
upplösning.
Vinkelavståndet för ett celestialt objekt mäts i timmar, minuter och sekunder längs med den
celestiala ekvatorn i östlig riktning från Vernal Equinox.
Detta är vinkelhastigheten med vilken jorden roterar. Teleskopets spårningsmotorer
förflyttar teleskopet med denna hastighet. Hastigheten är 15 bågsekunder per sekund eller
15 grader per timme.
Gränslinjen mellan det ljusa och mörka området på månen eller en planet.
Samlingsnamn för astronomiska saker, händelser, relationer och energier som kan beskrivas
objektivt.
En stjärna vars ljusstyrka varierar över tid på grund av antingen stjärnans inneboende egenskaper
eller något som förmörkar eller skymmer en stjärnas ljusstyrka.
WAvtagande måne
måne
Perioden i månens cykel mellan full och ny, när dess upplysta område minskar. Tilltagande
Perioden i månens cykel mellan ny och full, när dess upplysta område ökar.
ZZenit
Punkten i den celestiala sfären som befinner sig rakt ovanför observatören.
Zodiac
Zodiac är den delen av den celestiala sfären som ligger innanför 8 grader på ömse sidor av
ekliptikan. De skenbara banorna för solen, månen och planeterna, med undantag för vissa delar av
Plutos bana, ligger innanför detta band. Tolv områden, eller tecken, vart och ett 30 grader i bredd,
bildar zodiaken. Dessa tecken överensstämde med zodiakkonstellationerna för omkring 2 000 år
sedan. På grund av precessionen för jordens axel, har Vernal Equinox förflyttats västerut cirka 30
grader sedan denna tidpunkt. Tecknen har förflyttats i samma takt och överensstämmer därmed inte
lägre med konstellationerna.
Bilaga C - RS-232-anslutning
Med den medföljande NexRemote-programvaran kan du kontrollera ditt NexStar-teleskop med en dator via RS-232ingången som återfinns på den datoriserade handkontrollenheten och en RS-232-kabel. För information om hur du
använder NexRemote för att kontrollera ditt teleskop, se hjälpfilerna som återfinns på skivan. Utöver NexRemote,
kan teleskopet även kontrolleras med hjälp av andra populära astronomiprogram.
43
Bilaga D – Kartor över tidszoner
44
-
---
1
--:
IN
-
.-
AU
T
-.--
·
"112
---
2 .. .-
.................(!IIMl)
I . I
11:!00
16.00
3
tMX)
1
1
1
-1
2
3
....,.
4
4
·­
•
lMO
"
11 ::00
5
6
•
Time
Tidszoner
7
..12._...,. .......
12
""00
•
8
9
10
00.00
1..00
12
u
CELESTRONS TVÅÅRSGARANTI
A.
Celestron tillhandahåller en garanti för att ditt teleskop ska vara fritt från defekter vad gäller material och hantverk
under två år. Celestron kommer att reparera eller byta ut en sådan produkt helt eller delvis, om den efter inspektion av Celestron
fastställs som defekt i fråga om material eller hantverk. Som ett villkor för Celestrons skyldighet att reparera eller byta ut en sådan
produkt, måste produkten i fråga skickas tillbaka till Celestron tillsammans med ett köpkvitto som är godtagbart för Celestron.
B.
Korrekt nummer för auktoriserad retur måste inhämtas från Celestron innan man skickar in produkten. Ring Celestron på
(310) 328-9560 för att få numret som ska anges på utsidan av ditt fraktemballage.
Alla återskickade produkter måste åtföljas av ett skriftligt meddelande där namn, adress och telefonnummer dagtid till ägaren ingår,
tillsammans med en kort beskrivning av defekterna. Delar eller produkter som byts ut kommer att tillhöra Celestron.
Kunden ansvarar för samtliga kostnader för transport och försäkring, både till och från Celestrons verkstad och ska betala dessa
kostnader i förväg.
Celestron kommer att använda rimliga ansträngningar för att reparera eller byta ut alla teleskop som omfattas av denna garanti inom
trettio dagar från mottagandet. I händelse av att reparationen eller bytet kräver mer än trettio dagar, kommer Celestron att meddela
kunden på lämpligt sätt. Celestron förbehåller sig rätten att byta ut alla produkter som inte längre ingår i deras produktsortiment mot en
ny produkt av jämförbart värde och prestanda.
Denna garanti gäller inte om produkten som omfattas av garantin har modifierats i fråga om design eller funktion, eller har utsatts
för missbruk, felaktig användning eller obehöriga reparationer. Produktfel eller försämrat skick på grund av normalt slitage täcks
inte av denna garanti.
CELESTRON AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR, UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, VAD GÄLLER SÄLJBARHETEN
ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ANVÄNDNINGSOMRÅDE, FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES
HÄR.
DEN ENDA SKYLDIGHETEN SOM CELESTRON HAR I ENLIGHET MED DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ÄR ATT
REPARERA ELLER BYTA UT PRODUKTEN SOM OMFATTAS AV GARANTIN, I ENLIGHET MED DE VILLKOR SOM
ANGES HÄR. CELESTRON AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLT ANSVAR FÖR FÖRLORADE VINSTER,
ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER ANDRA SKADOR SOM SKER SOM ETT RESULTAT AV BROTT MOT
NÅGON GARANTI, ELLER SOM SKER SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING, ELLER OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA NÅGON CELESTRON-PRODUKT. ALLA GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA OCH SOM INTE KAN
FRISKRIVAS SKA BEGRÄNSAS VAD GÄLLER VARAKTIGHET TILL EN PERIOD PÅ TVÅ ÅR FRÅN INKÖPSDATUMET.
Vissa länder tillåter inte undantag för, eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skador eller begränsning av hur länge en
underförstådd garanti varar, så ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller för dig.
Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från land
till land. Celestron förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta tillverkningen av alla modeller eller
teleskopversioner, utan föregående meddelande. Om problem med garantin uppstår, eller om du behöver hjälp
med användningen av ditt teleskop, var god kontakta:
Celestron
Customer Service Department
2835 Columbia Street
Torrance, CA 90503
Tel. (310) 328-9560
Fax. (310) 212-5835
Måndag-Fredag 8:00-16:00 PST
Denna garanti har företräde framför samtliga andra produktgarantier.
OBSERVERA:
Denna garanti gäller för amerikanska och kanadensiska kunder som har köpt denna produkt från en auktoriserad
Celestron-återförsäljare i USA eller Kanada. Garanti utanför USA och Kanada gäller endast de kunder som har köpt från en av
Celestrons internationella distributörer eller auktoriserade Celestron-återförsäljare i det specifika landet. Kontakta dessa representanter
för tjänster i anslutning till garantin.
Celestron
2835 Columbia Street
Torrance, CA 90503
Tel. (310) 328-9560
Fax. (310) 212-5835
Webbplats på: http//www.celestron.com
Copyright 2006 Celestron
Med ensamrätt.
(Produkter eller anvisningar kan ändras
utan föregående meddelande.)
Denna utrustning uppfyller kraven för Del 15 i FCC-reglerna. Användning är
underställd följande två villkor: 1) Denna enhet får inte orsaka skadliga
störningar och 2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar,
inklusive störningar som kan leda till oönskade funktioner.
#11049-INST
Tryckt i Kina
$10,00
06-06