Föräldramötesprotokoll 20131014

advertisement
14/10-13
Protokoll på föräldramöte i Ekeby Förskola

Presentation av närvarande föräldrar. Varje förälder berättade vilket/vilka barn som
gick på förskolan och var de bor.

Förskole ansvarige Anna-Lena Apelgren presenterar sig och vad hon arbetar med.
Skolrådet för Ekeby presenterar sig och vad de gör och tar upp om deras möten som
är 1-2 ggr/termin.



Ekeby förskola och skola har fått en så kallad Grön flagg som kreativ förskole och
skolgård. Förskolan tänker fortsätta jobba för att behålla Grön flagg och har nu valt
att satsa på att göra skogens närmiljö intressant medans skolan satsar mer på deras
innermiljö.
I Ekeby finns något som heter Matråd där ett barn från varje klass och två barn från
förskolan som träffas tillsammans med Maria (köket) och Anna-Lena (rektor) för att
diskutera maten barnen får i skolan.
På Östhammar kommuns hemsida kommer skolan och förskolan att lägga upp
handlingsplanen. Detta för att spara papper och pengar då detta tidigare delats ut i
pappersformat. Så numera kan detta läsas på Ekeby förskolans hemsida.
Anna-Lena Apelgren lämnar mötet.

Barnen på Ekeby förskola delas in i grupper. Varje grupp har en färg och därför har
varje barn en färg bakom sitt namn och vid sko och klädhyllorna som visar vilken
grupp de tillhör. Kolla i hallarna hur planeringen för grupperna ser ut.

På årets Lucia är det fika i skolans matsal från kl. 14 där barn och föräldrar kan träffas
och fika.

21 November kl. 13.00 är det fika med barnen på förskolan och vi tillsammans ser på
bilder.
14/10-13

När något barn på Ekeby förskola fyller år firas detta med guldstol att sitta och äta på
och en krona på huvudet.

Höstkafé torsdag den 24 oktober. Förskolebarnen bakar läskiga bakelser till
fritidsbarnen som blir bjudna.

De barn som börjar kl. 8 måste komma före den tiden och inte för sent för att
personalen ska hinna ta emot dem på ett bra sätt före frukost. Det är även viktigt att
anmäla till personalen att era barn kommit på plats så att dem vet om det och att de
kan ta sitt ansvar över barnen.

19.15 Lång härlig fika intas.

Föräldramöte avslutas.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards