Alla%20vi%20i%206an%20innehållsinformation

advertisement
”Alla vi i 6:an” Alléskolan 7-9/9-16
När?
Var?
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl 8.30-13.20
Kl 8.30-14.30
8.30-14.30
I klassrummet hela dagen
I klassrummet hela dagen
I klassrummet på förmiddagen.
Utomhus i närområdet på
eftermiddagen. Ta på kläder efter
väder!
Med vem?
6G1- Sanna, Cilla och Sara
6G1- Sanna, Cilla
6G1- Sanna, Cilla och Sara
6G2- Marie, Anna-Lena och Karin
6G2- Marie, Anna-Lena
6G2- Marie, Anna-Lena och Karin
Förmiddag:
Förmiddag:
Förmiddag:
Vad?

Vi lär känna varandra (tex
genom lekar)
&

Rast

Vi pratar om:
Hur?
-Vad är en grupp?
-Hur vill vi att vår
grupp/klass ska vara?

Vi jobbar med att få det
snyggt i våra klassrum.

Hänsyn, Inflytande, Omtanke
och Ansvar
LUNCH
Eftermiddag:

Vi ser en film och myser lite
Vi arbetar med värdegrunden
och pratar om:

Rast

Grupparbete. Gruppen skapar
en presentation om något av
orden från värdegrunden (tex

Vi äter i matsalen med
klassen.
göra en film, pjäs, plansch,
foto mm).
tillsammans.
LUNCH:

Vi pratar om filmen

Redovisning av gruppens ord.
Eftermiddag:
Klassen delas in i tre grupper av
läraren. Grupperna gör olika saker:

En grupp tillverkar klassens
flagga.

En grupp gör klassens
hejarramsa.

En grupp gör klassens
motivering.
LUNCH:

Vi äter i matsalen med
klassen.
Eftermiddag:
Aktivitetspromenad i grupper som
läraren delar in i.

Under promenaden stannar
gruppen på olika stationer och
får göra uppgifter.

Alla måste inte göra uppgift
samtidigt. Det kan vara olika
många som gör uppgiften.
Varför?
För att vi ska bli en bra grupp som
gör att vi är trygga tillsammans.
För att få det fint och hemtrevligt i
våra klassrum. Göra det till vårt
klassrum!
För att vi ska bli trygga med varandra
och ha det kul tillsammans.
För att vi ska få ha det gott
tillsammans och slappna av lite.
SLUT FÖR DAGEN kl 13.20
SLUT FÖR DAGEN kl 14.30
SLUT FÖR DAGEN kl 14.30
Download