Tobaksenheten

advertisement
Tobaksenheten
”Många börjar röka för att se äldre ut och
alla lyckas...”
Tobak
• Tobak är en växt, ca 100 olika
arter.
• Tobaksodlingar besprutas med
olika bekämpningsmedel, som är
mycket giftiga.
• Tobaksplantan suger upp gifter ur
jorden, som lagras i tobaken.
• En del bekämpningsmedel
förgiftar grundvattentäkterna.
Tobak
• Tusentals av dem som arbetar på
tobaksodlingarna har inte tillräcklig
kunskap eller skyddsutrustning för
att arbeta med
bekämpningsmedlen.
• För att framställa olika
tobaksprodukter måste
tobaksplantan torkas. I torkning av
bladen används ved från
regnskogen. På ett år går det åt
ca.11,4 miljoner ton träd.
Cigarett
• En cigarett är en liten kemisk fabrik
med ca. 5 000 skadliga ämnen.
• Röken från en cigarett innehåller
ämnen som är totalförbjudna i
arbetsmiljön om de skulle
förekomma på något annat sätt än
genom rökning.
• 50-tal ämnen är cancerframkallande.
• Snus innehåller 2 500 skadliga
ämnen.
Nikotin
• Nikotin är en stark vanebildande drog som
påverkar hela kroppen och skapar ett beroende.
• Tio sekunder efter att rökaren har dragit sitt första
bloss finns nikotin i hjärnan.
• Snusaren har en högre halt av nikotin i blodet
under en betydligt längre tid.
• Höga doser nikotin är dödligt. Om 60 mg rent
nikotin läggs på tungan så dör den personen inom
några minuter.
• Från en cigarett får rökaren i sig 1 mg nikotin.
• Snus innehåller 8 mg nikotin per gram.
• Nikotin är beroendeframkallande i klass med
heroin.
Nikotinberoendet
”Bästa välbefinnandenivå” koncentrerad, stimulerad, lugn
Nikotinreceptorerna eller ”nikotinkopparna”
Nikotinberoendet
– efter stoppet
”Bästa välbefinnandenivå” koncentrerad, stimulerad, lugn
Nikotinreceptorerna eller ”nikotinkopparna”
Tobaksfakta i korthet
• I Sverige beräknas ca 6 600 personer per år dö i förtid av
rökning.
• Ca 200 personer dör på grund av passiv rökning.
• Kostnader för samhället för rökningen beräknas till 30 miljarder
kr/år.
• Tobaksskatt 11 miljarder kr/år
Hälsorisker med rökning
58 olika rökrelaterade sjukdomar
• Lungsjukdomar
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, infektioner, kronisk
bronkit
• Cancer
Lunga, munhåla, strupe, matstrupe, bukspottkörtel, njure,
urinblåsa, livmoderhals, blod, mage
• Hjärt-kärlsjukdomar
Hjärtinfarkt, stroke, pulsåderbråck, åderförkalkning
Hälsorisker med rökning
• Graviditet
Graviditets- och förlossningskomplikationer
Påverkar fostret och barnets framtida liv och hälsa
• Fertilitet
Minskad fruktsamhet hos män och kvinnor,
spontanaborter
• Passiv rökning
Cancer, hjärt-kärlsjukdom, plötslig spädbarnsdöd,
infektioner, astmaattacker, hosta, svårt att andas
• Övrigt
Diabetes, benskörhet, ryggbesvär, struma, magsår,
tandlossning
Rökning/snusning hos ungdomar
• Nedsatt kondition.
• Mer hosta och slem i luftvägarna.
• Sämre utveckling av lungkapaciteten.
• Allvarliga lungsjukdomar och känsligare luftvägar.
• Utveckling av hjärt- och kärlsjukdom.
• Ökad risk för att utveckla ångest, panikattacker och depression.
• Snus kan ge ökad risk för cancer i munhålan och
bukspottkörteln. Högre puls och blodtryck.
• Ökad risk för sen- och muskelskador vid fysisk aktivitet.
Tidig debut är
farligast
De ungdomar som börjar röka i
tonåren löper tre gånger större risk
än andra att dö en för tidig död,
redan mellan 35 och 69 år.
Ju tidigare i livet du börjar röka,
desto större risken att få cancer
Rök debut
Cancerrisk
• Aldrig
1,0
• Äldre än 25 år
5,2
• 20-24 år
9,2
• 15-19 år
14,4
• Yngre än 15 år
18,7
Pengar
• Ett paket cigaretter / snus /dag 60 kr…21.900 kr/år
• Ett paket cigaretter /dag från 16 år ca 1,4 miljoner kr
Vad kan du göra istället???
Körlektioner, kläder, sportprylar, biobiljetter…….?
”Vi röker inte skiten, vi säljer den
bara. Rätten att röka reserverar
vi för de unga, de outbildade, de
svarta och de dumma”
Citat av David Goerlitz, representant för tobaksindustrin vid ett
amerikanskt utskottsförhör
[email protected]
Download