3 Ett liv utan droger
9. Tobaksprodukter är skadliga
Vem röker och varför?
•
•
•
•
Framgångsrika och förmögna människor →
Fattiga och lägre utbildade
Kunskap?
”Image”? (s. 55)
Ungdomar:
• Kompisar
• Uppmärksamhet
• Imponera… (s. 56)
• Beroende…
Beroende
1. Socialt beroende
– Platser, händelser och människor
– Undvik dessa!
2. Psykiskt beroende
– Känsla av välbefinnande
– Botar abstinenssymptomen
– Belöning
3. Fysiskt beroende
– Nikotinet
… kolmonoxid och tjära…
Visa hänsyn 
• Passiv rökning (s. 59)
• Miljöproblem
– Problemavfall (tobaksfimpar)
– Energi för att torka tobaken
– Regnskogarna blir ved
– Växthusgaserna ökar
– Klimatförändringen främjas
Snus (s. 60)
• Användningen ökar
• 20 gånger mera nikotin än i tobak
• 3000 kemiska ämnen (cancer)
E-cigeretten
•
•
•
•
•
Vätska i stället för tobak
Med eller utan nikotin
Många tillsatsämnen
Olika smaker
Hälsoeffekter?
Målsättning: rökfrihet
• Förebyggande arbete
• Tobakslagen
– 18 år
– Försäljning och innehav
– Förbjudet att sälja snus
– Förbjudet med tobaksreklam
– Offentliga platser