Rubrik startbild

advertisement
Nikotinberoende
Psykologiskt beroende
Intag av nikotin
Ger en frisättning av
signalsubstanser, som dopamin
och noradrenalin, i hjärnans sk
belönings- och
vakenhetscentra.
Receptorer och nervimpulser
anpassas till ständig
nikotintillförsel.
Nikotin reglerar
stämningsläget.
Låg dos:
•uppiggande,
•stimulerande
Hög dos:
• lugnande ,
•avslappnande
Fysiologiskt beroende
Intag av nikotin ökar antalet
nikotinreceptorer i hjärnan.
Mellan intagen av cigaretter
sjunker nikotinnivån. Det blir då
en obalans i signalsubstanserna
och nervimpulserna. Därmed
uppstår ett röksug och
abstinenssymtom.
Källa: Skapa motivation – till ett rökffritt liv fullt av vinster. Utarbetad av Marianne
Lång i samarbete med GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S.
Tobak och operation ABC 12 08 30
Nikotinabstinens
•
Sug efter nikotin
•
Nedstämdhet
•
Sömnsvårigheter
•
Irritabilitet, frustration, ilska
•
Koncentrationssvårigheter
•
Ängslan, rastlöshet
•
Långsammare puls
•
Ökad aptit, viktökning
Tobak och operation ABC 12 08 30
Definition av nikotinberoende
•
I ICD-10, ett internationellt klassifikationssystem för sjukdomar, faller
tobaksberoende och nikotinabstinens under rubriken psykiska störningar
och beteendestörningar orsakade av tobak, sjukdomskod F 17.
•
DSM IV, ett internationellt klassifikationssystem för psykiska störningar,
betecknar nikotinberoende som en sjukdom som orsakas av en
psykoaktiv substans.
Minst tre av följande kriterier måste förekomma under en och samma
tolvmånadersperiod.
Källa: Tobak och avvänjning.
En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning.
Utgivet av Statens folkhälsoinstitut. Reviderad upplaga 2009
Tobak och operation ABC 12 08 30
Nikotinberoende
Diagnos F17.2
( = dagligrökare )
Minst tre av följande kriterier måste uppfyllas under loppet av en och samma 12-månadsperiod:
Tolerans,definierat som endera följande
a.
ett behov av påtagligt ökad mängd av substansen för att uppnå önskad effekt
b.
påtagligt minskad effekt vid fortgående bruk av samma mängd av substansen.
Abstinens, vilket visar sig på något av följande sätt:
a.
abstinenssymtom som är karakteristiska för substansen.
b.
Samma substans (eller liknande) intas i syfte att lindra eller undvika abstinenssymtom.
Substansen används ofta i större mängd eller under en längre period än vad som avsågs.
Det finns en varaktig önskan om eller misslyckat försök att begränsa eller kontrollera substansbruket.
Mycket tid ägnas åt att försöka få tag på substansen, nyttja substansen eller hämta sig från substansbrukets effekter.
Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktivitet överges eller minskas på grund av substansbruket.
Bruket av substansen fortgår trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som sannolikt orsakats av eller förvärrats av substansen.
Källa: Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården. En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och
sjukvårdspersonal 2007. Utgivare: Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen.:
Tobak och operation ABC 12 08 30
Inneliggande patient
Nikotinläkemedel
Basförråd av nikotinläkemedel
På avdelningen skall finnas:
Nikotinplåster 21 mg/24 timmar, 14 mg/24 timmar, 7 mg/24 timmar.
Obs! plåstret kan även användas som dagplåster för de patienter som inte går upp på
natten och röker
Nicorette inhalator 10 mg
Nikotin tuggummi 2 mg, 4 mg
Nikotin sugtabletter 2 mg, 4 mg
Nikotinläkemedel och tablett CHAMPIX finns även i VNL ( Vård Nära Lagret)
Läkemedelsmodulen
Generella ordinationer finns inlagda för aktuella läkemedel
Tobak och operation ABC 12 08 30
Download