Jämförelse av taxor alkohollagen, tobakslagen, nikotinläkemedel

advertisement
Bilaga 3
Nacka
Nacka
Tyresö (nytt
(nu gällande)
(förslag)
förslag för 2010)
Värmdö
Haninge
Huddinge
Stockholm
ALKOHOLLAGEN, serveringstillstånd
Ansökningsavgifter
Nytt stadigvarande tillstånd, (inkl ägarskifte)
Ändring av tillstånd
Tillfällig utökning av tider, ytor mm
Tillfälligt tillstånd för allmänheten
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap
Tillsynsavgifter, anmälan om ändring
Anmälan om ändrade ägarförhållanden och
person med betydande inflytande
Anmälan av serveringsansvariga
Påminnelseavgift restaurangrapport
Årlig tillsynsavgift
Fast avgift inre tillsyn, allmänheten
Fast avgift, slutna sällskap
Rörlig avgift baserad på omsättning av
alkoholdrycker (kr inkl moms)
0 - 50 000
50 001 - 100 000
100 001 - 250 000
250 001-500 000
500 001 - 750 000
750 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
> 2 000 000
Ej rapporterad omsättning
Rörlig avgift baserad på serveringstiden (efter kl
01.00)
1
5 100 –
8 160
3060
3 060
612
8 200
3 200
800
3 500 – 4 500
800
9 600
3 200
1 200
4 800
800
10 500
4 700
800
3 000 - 5 500
800
3 060
1 500 – 6000
3 200
4 700
500
700
2 600
2 600
2 040
2 040
2 400
2 400
2 400
2 400
0
2 550
2 550
5 100
7 650
10 200
500
2 500
2 500
5 100
6 500
8 000
0
1 600
3 200
4 800
6 400
8 000
15 300
20 400 –
25 500
11 000
9 600
11 000
11 200
0
0
0
9 500
3 200
1 700
5 500 - 6 500
1 000
8 000
3 000
2 000
4 000
1 000
2 500 2 000 - 8 000
8 000
2 000
500
3 500 - 4 500
1 000
2 000 - 8 000
500
2 500
2 500
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0
2 000
1 800
3 000 2 400 - 3 100
5 000 3 100 - 4 000
8 000 5 200 - 6 900
10 000
6 900
12 000 –
14 000 8 600 - 9 000
16 000 –
20 000 9 500 - 11 500
16 000 –
20 000
0
0
1 000
2 000 - 4 000
5 000 - 7 000
7 000
1 000
1 000
2 000
2 000
3 000
3 000
8 000
5 000
8 000
7 000 - 15 000
1 200
0
15 000
0
1 000 - 8 000
Bilaga 3
Timavgift
Tillsyn utöver ordinarie
0
800
800
1 122
1 100
-1 632
--
1 400
1 400
1 400
1 900
2 400
1 600
1 600
1 600
2 400
2 800
0
800 kr/h (ej
läkemedel)
800/h
Öl, tobak, läkemedel
Anmälningsavgift
Handläggning av anmälan
Handläggning av anmälan inkl en insp.
Tillsynsavgifter, årliga
Försäljning av öl
Försäljning av tobak
Försäljning av receptfria läkemedel
Försäljning av två av ovanstående varuslag
Försäljning av folköl, tobak och läkemedel
Timavgift
Tillsyn utöver ordinarie
2
1 900
1 700
1 500
1 500
1 500
2 100
1 000
800
1 000
1 500
2 000
1 500
1 500
1 500
2 000
Download