07_alkoholtaxa_berakningsunderlag_bil_2

Bilaga 2
ALKOHOLLAGEN, serveringstillstånd
Ansökningsavgifter
Nytt stadigvarande tillstånd, allmänheten
Nytt stadigvarande tillstånd, slutna sällskap
Stadigvarande ändring
Tillfällig utökning av tider, ytor mm
Tillfälligt tillstånd för allmänheten, max 3 dgr
Tillfälligt tillstånd för allmänheten, mer än 3
dgr
Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap
Tillsynsavgifter, anmälan om ändring
Gamla
Nya
Ändr.
Antal
/år
Intäkt
gamla
Intäkt nya
8 160
5 100
3 060
3 060
3 060
8 200
8 200
3 200
800
3 500
0%
61%
5%
-74%
14%
18
1
16
17
2
146 880
5 100
48 960
52 020
6 120
147 600
8 200
51 200
13 600
7 000
3 060
612
4 500
800
47%
31%
52
30
159 120
18 360
234 000
24 000
2
0
12 000
1
0
2 000
18%
18%
74
0
150 960
0
177 600
0
-2%
-2%
0%
-15%
-22%
-28%
-46%
-57%
11
12
0
9
6
9
1
3
8
0
30 600
0
45 900
45 900
91 800
15 300
61 200
204 000
5 500
30 000
0
45 900
39 000
72 000
11 000
33 000
88 000
Anmälan om ändrade ägarförhållanden
person med betydande inflytande, mer än
50%
Som ovan, mindre än 50%
Årlig tillsynsavgift
Fast avgift inre tillsyn, allmänheten
Fast avgift, slutna sällskap
Rörlig avgift baserad på omsättning av
alkoholdrycker (kr inkl moms)
0 - 50 000
50 001 - 100 000
100 001 - 250 000
250 001-500 000
500 001 - 750 000
750 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
2 000 001 - 3 000 000
3 000 001 SUMMA SERVERING
Öl, tobak, läkemedel
Tillsynsavgifter, årliga
Försäljning av öl
Försäljning av tobak
Försäljning av receptfria läkemedel
Försäljning av två av ovanstående varuslag
Försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel
6 000
1500 2500
2 040
2 040
2 400
2 400
0
2 550
2 550
5 100
7 650
10 200
15 300
20 400
25 500
500
2 500
2 500
5 100
6 500
8 000
11 000
11 000
11 000
1 082 220 1 001 600
1122
1122
0
1 635
1 400
1 400
1 400
1 900
25%
25%
16%
0
23
3
25
0
25 806
0
40 875
0
32 200
4 200
47 500
1 635
2 400
47%
13
21 255
31 200
87 936
115 100
300
300
500
1 000
600
1 500
SUMMA ÖL, TOBAK, LÄKEMEDEL
Lotteriverksamhet
§ 15
§ 16
SUMMA LOTTERIER
TOTAL SUMMA
300
300
500
1000
67%
233%
1
1
1 170 756 1 118 200