Bolagsordning för

advertisement
Avgifter för tillsyn enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel samt vid försäljning av tobak och
folköl
Beslutade av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, § 28 och den 27 maj 2013, § 98.
Avgifterna uppräknade och gäller fr.o.m. 20 mars 2017.
Årliga avgifter för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel, tobakslagen samt försäljning av folköl enligt alkohollagen
Försäljning av folköl
Försäljning av tobak
Försäljning av receptfria läkemedel
Försäljning av folköl och tobak
Försäljning av tobak och receptfria läkemedel
Försäljning av folköl och receptfria läkemedel
Försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
Box 834, 391 28 Kalmar │ Besöksadress: Fabriksgatan 31
Tel 0480-45 00 00 vx │
1 550 kronor
1 550 kronor
1 550 kronor
2 067 kronor
2 067 kronor
2 067 kronor
2 584 kronor
Download