Läkemedel 1 100 kr - Eskilstuna kommun

Taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (SFS
2010:1622)
En kommun får enligt 8 kap. 10§ alkohollagen ta ut en avgift för prövningar av ansökningar om
serveringstillstånd och för sin tillsyn av verksamheter som har ett serveringstillstånd.
Storleken på denna avgift får inte vara större än kommunens egen kostnad för att tillhandahålla de
tjänster som är förknippade med avgiften (8 kap. 3c § kommunallagen).
SKLs exempel är tjänsteman kostar inkl sociala avgifter 330 t kr/år och OH kostnaden ligger på 70 t
kr/år dvs 400 t kr/år tot.
Enligt SKL är genomsnittstiden för en nyansökan ca 3 arbetsdagar dvs 24 h. För utvidgade tillstånd 12
h. Utökande serveringstider mindre än en dag, 4-8 h ? Tillfälliga tillstånd allmänheten 12 h. tillfälliga
tillstånd till slutna sällskap 1h.
Taxan för 2016:
Ansökningsavgifter
Ny ansökan samt ägarbyten
Utvidgade tillstånd
Utökade serveringstider
10 975 kr
3 850 kr
1 650 kr
Tillfälligt tillstånd allmänheten 1 dag
För varje dag ytterligare
Återbetalning avslag
4 375 kr
1 100 kr
1 100 kr
Tillfälligt tillstånd slutna sällskap 1 dag
Därefter vid tillfälle
Återbetalning avslag
875 kr
225 kr
225 kr
Bolagsmän inträde/utträde
1 100 kr
Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift
2 225 kr
Årlig omsättning av alkoholdrycker (i kr)
1
0 -50 000
2
50 000 - 250 000
3
250 000 - 500 000
4
500 000 – 1000 000
5
1000 000 – 2000 000
6
2000 000 – 3000 000
7
3000 000 – 4000 000
8
4000 000 – 5000 000
9
5000 000 –
obs bör stå 250 001 -1000 000
Tobak folköl och receptfria läkemedel
Tobak
Folköl + tobak
1 100 kr
2 225 kr
Folköl
1 775 kr
Läkemedel
1 100 kr
Folköl + läkemedel
Tobak + läkemedel
Tobak + läkemedel+fölköl
2 300 kr
1 775 kr
2 750 kr