Avgifter för tillsyn av folköl och tobak samt

advertisement
Ljusdals
Kommun
Avgifter för tillsyn av folköl
och tobak samt kontroll
av receptfria läkemedel
i Ljusdals Kommun
Gäller från och med 2016-01-01
ljusdal.se
Avgift per år
Folköl
1 270 kr
Tobak 1 270 kr
Receptfria läkemedel
1 270 kr
Avgift för både folköl och tobak per år om försäljning sker
av båda på samma ställe
2 117 kr
Avgift för receptfria läkemedel och tobak eller folköl
(dvs två av varugrupperna)
2 117 kr
Avgift för folköl, tobak och receptfria läkemedel
2 647 kr
Taxan skall uppräknas 1 januari varje år utifrån konsumentprisindex med
oktober 2010 som bas månad. Det vill säga, januari 2016 sker uppräkningen med förändringen mellan konsumentprisindex oktober 2010 till
oktober 2015.
Ljusdals
Kommun
Omsorgsförvaltningen
Alkoholhandläggningen
827 80 Ljusdal
0651-180 00
ljusdal.se
Download