Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet 2016

advertisement
Miljö- och räddningstjänstförvaltningen
Miljökontoret
Avgifter för tillstånds- och tillsynsverksamhet 2016
Ny ansökan samt ägarbyten
Utvidgade tillstånd
Utökade serveringstider
10 975 kr
3 850 kr
1 650 kr
Tillfälligt tillstånd allmänheten dag 1
För varje dag ytterligare
Återbetalning avslag
4 375 kr
1 100 kr
1 100 kr
Tillfälligt tillstånd slutna sällskap 1 dag
Därefter vid varje tillfälle
Återbetalning avslag
875 kr
225 kr
225 kr
Bolagsmän inträde/utträde
1 100 kr
TILLSYNSAVGIFTER
Fast tillsynsavgift
2 225 kr
Årsomsättning av alkoholdrycker kr
1
0
-50
2
50 000
250 000
3
250 000
500 000
4
500 000
1 000 000
5
1 000 000
2 000 000
6
2 000 000
3 000 000
7
3000 000
4 000 000
8
4 000 000
5 000 000
9
5 000 000--
Tobak
Folköl + tobak
Folköl
Läkemedel
Folköl + läkemedel
Tobak + läkemedel
Tobak + läkemedel + olköl
Postadress
Miljökontoret
631 86 Eskilstuna
0 kr
4 375 kr
5 500 kr
6 600 kr
7 700 kr
8 825 kr
9 875 kr
10 975 kr
12 100 kr
1 100 kr
2 225 kr
1 775 kr
1 100 kr
2 300 kr
1 775 kr
2 750 kr
Besöksadress
Telefon vxl
Fax
Webbplats
Alva Myrdals gata 3D
016-710 10 00
016-14 26 84
eskilstuna.se/miljokontoret
E-postOrganisationsnummer
[email protected]
212000-0357
Download