Gymnastikklubben Hermes stödjer de riktlinjer som Riksidrottsförbundet sammanställt avseende alkohol, tobak samt andra droger. För GK Hermes innebär detta:





Att inga alkoholhaltiga drycker eller andra droger får förekomma bland vare sig
ledare eller aktiva i samband med klubbens idrottsverksamhet där barn eller
ungdomar medverkar. Detta innefattar såväl under läger som tävlingar samt
resor till och från dessa.
Att ingen försäljning av alkohol eller tobak får förekomma i klubbens regi vid
evenemang anordnade av Hermes.
Att klubben uppmärksammar och följer lagstiftning avseende marknadsföring
av alkohol och tobak.
Att sponsoring och marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, även så kallade
lättdrycker vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, eller tobaksprodukter
riktade mot klubbens medlemmar inte får förekomma.
Att klubben är medveten om och förstår att allmänhet och media ställer större
krav på klubben då det gäller förhållandet till alkohol och tobak. Detta innebär
att klubben och dess representanter vid officiella uppdrag och andra officiella
sammanhang är medvetna om att man representerar idrottsrörelsen och
uppträder därefter.
Att ungdomsledare och tränare görs uppmärksamma på att många barn och
ungdomar har familjeproblem relaterade till alkohol- och tobakskonsumtion
och att dessa barn behöver extra stöd.