Inledning till logik - Tenta 13 april 2012

Teoretisk filosofi I, Inledning till logik, 7.5 hp, tentamen 13/4 2012.
1. Avgör med hjälp av sanningstabell huruvida följande sats är en tautologi, en motsägelse
eller kontingent: pq(pq)
(4p)
2. Avgör med hjälp av trädmetoden huruvida satslogisk följd gäller i nedanstående fall.
a)
pq  pq
(2p)
b)
p(pq)  qp
(2p)
c)
p(qr), (pq)r  qr
(2p)
3. Ange den satslogiska formen hos nedanstående satser.
a) Den som lever får se.
(1p)
b) Allt fast och beständigt förflyktigas
(1p)
c) Om Anders braskar skall julen slaska
(1p)
d) Den här satsen är varken en konjunktion eller en disjunktion.
(1p)
4. Återge följande sats på ledig svenska:
x(Vän till(x,Hans)y(Vän till(y,Greta) Yngre än(y,x)))
Här står Vän till(x,y) för att x är vän till y, och Yngre än(x,y) för att x är yngre än y.
(3p)
5. Återge följande sats med hjälp av de predikatlogiska symbolerna, samt predikaten och
namnen från föregående uppgift:
Alla Hans vänner är yngre än Gretas vänner.
(4p)
6. Avgör med hjälp av trädmetoden huruvida predikatlogisk följd gäller i nedanstående fall.
a)
xQ(x)xP(x), xP(x)  xQ(x)
(4p)
b)
x(P(x)Q(x)), xP(x)  xQ(x)
(4p)
Nedanstående fråga måste besvaras fullgott för betyg A. För lägre betyg är den irrelevant:
7. Konnektivet | kan definieras genom att låta A|B vara ekvivalent med (AB). Då är
exempelvis p|p ekvivalent med p. Ange en sats som endast innehåller p, q och | (eventuellt
upprepade gånger) samt parenteser, och har egenskapen att vara ekvivalent med pq.
Lycka till!
Lärare: Karl Karlander, Emma Wallin och Henning Strandin och Eric Johannesson.