Räkneregler för matriser

advertisement
I1: Linjär algebra, OH-bild 2.1
Räkneregler för matriser
Addition: A + B = [a1 + b1 . . . an + bn ], matriser av samma typ.
Multiplikation med skalär : rA = [ra1 . . . ran ], matris av godtycklig
typ.
Matrismultiplikation : AB = [Ab1 . . . Abn ], matriser sådana att A har
lika många kolonner som B har rader.
Sats 1 (s 108):
a. A + B = B + A
d. r(A + B) = rA + rB
b. (A + B) + C = A + (B + C) e. (r + s)A = rA + sA
c. A + 0 = A
f. r(sA) = (rs)A
Sats 2 (s 113): Matriserna förutsätts vara sådana typer att operationerna
är definierade, speciellt är A av typ m × n..
a. A(BC) = (AB)C
d. r(AB) = (rA)B = A(rB)
b. A(B + C) = AB + AC e. Im A = A = AIn
c. (B + C)A = BA + CA
Sats 3 (s 115):
a. (AT )T = A
b. (A + B)T = AT + B T
c. (rA)T = rAT
d. (AB)T = B T AT
OBS ordningen!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards