Fråga 1
Vad är det största hotet i världen mot
människors hälsa?
1
HIV/AIDS
x
Hunger och felnäring
2
Malaria
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 2
Varför behöver vi vitaminer?
1
Det ger oss energi
x
Det reglerar kroppstemperaturen
2
Det motverkar infektioner
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 3
Vilket mål i Agenda 2030 handlar om
att utrota hunger?
1
Mål 5
x
Mål 15
2
Mål 2
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 4
Ungefär hur många människor i världen
lider av hunger?
1
Ca 795 miljoner
x
Ca 130 miljoner
2
Ca 500 miljoner
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 5
Ungefär hur många barn får skolmat från
FN:s livsmedelsprogram under ett år?
1
Ca 16 miljoner barn
x
Ca 20 miljoner barn
2
Ca 36 miljoner barn
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 6
Svenska FN-förbundets projekt Skolmat
stödjer FN:s arbete i ett av följande länder.
Vilket?
1
Guatemala
x
Bangladesh
2
Etiopien
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 7
Hur många år har FN:s livsmedelsprogram
arbetat med att dela ut skolmat?
1
15 år
x
20 år
2
50 år
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 8
Hur många färre barn föder en kvinna i snitt
om hon har fått utbildning?
1
25% färre
x
50% färre
2
75% färre
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 9
Hur många länder hjälper FN med
matbistånd varje år?
1
Ca 45 länder
x
Ca 80 länder
2
Ca 25 länder
EN
BÄTTRE
VÄRLD
Fråga 10
Hur många barn i världen går hungriga
till skolan?
1
Ca 46 miljoner
x
Ca 56 miljoner
2
Ca 66 miljoner
EN
BÄTTRE
VÄRLD
rätt svar
Fråga 1: X
Fråga 2: 2
Fråga 3: 2
Fråga 4: 1
Fråga 5: X
Fråga 6: 2
Fråga 7: 2
Fråga 8: X
Fråga 9: X
Fråga10:2
EN
BÄTTRE
VÄRLD