Free2move Pressrelease 2016-12

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm den 28 december 2016
Free2move Holding AB Valberedning för 2017 fastställd
Free2move Holdings valberedning inför stämman i april 2017 har nu fastställts. I valberedningen ingår de två största
ägarna Didrik Hamilton och P-A Bendt samt Gunnar Ek, som representant för de mindre aktieägarnas intressen och
Marie-Louise Gefwert, styrelsens ordförande i Free2move Holding AB. Ytterligare medlem i valberedningen fastställs
senare i avvaktan av pågående emission för att från uppdaterad ägarstatistik från Euroclear kontakta den person
som i röstetal är tredje största ägaren och identifiera dennes intresse av att delta i valberedningens arbete.
Gunnar Ek är valberedningens ordförande och valberedningens ledamöter räknas som insiders fram till 20 februari
2017 då bokslutskommunikén släpps.
Ett första möte har hållits den 19 december och Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före
årsstämman som planeras till den 20 april 2017.
Om Free2move
Free2move erbjuder produkter och tjänster inom Industriell IoT (Internet of Things) i form av intelligenta sensornätverk
som trådlöst samlar in, analyserar, kontrollerar och styr olika enheter. Lösningarna möjliggör att företag kan driva sin
verksamhet mer effektivt och sänka sina kostnader samtidigt som man har kontroll och kan säkra sina tillgångar.
Typiska användningsområden är inom fastighetsautomation och infrastruktur. www.free2move.se
För ytterligare information om ovanstående pressmeddelande, vänligen kontakta, VD Free2move, tel: +46 70 526 03
00, e-post: [email protected]
Download
Random flashcards
Create flashcards